5.4.2 PhotoCity

PhotoCity વિતરણ માહિતી સંગ્રહમાં માહિતી ગુણવત્તા અને નમૂના મુશ્કેલી નિવારે છે.

ફ્લિકર અને ફેસબુક જેવી વેબસાઈટો લોકોને તેમના મિત્રો અને પરિવાર સાથે ચિત્રો શેર કરવા માટે સક્ષમ કરે છે, અને તે ફોટાઓના વિશાળ રીપોઝીટરીઓ પણ બનાવે છે જે અન્ય હેતુઓ માટે ઉપયોગમાં લઇ શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, સમીર અગ્રવાલ અને સહકાર્યકરો (2011) આ ફોટાઓનો ઉપયોગ "રોમમાં એક દિવસમાં" કરવા માટે કર્યો હતો, જે શહેરના 3D પુનર્નિર્માણ માટે રોમના 150,000 ચિત્રોનું પુનર્પ્રાપ્ત કર્યું હતું. કોલિઝિયમ (આકૃતિ 5.10) જેવા કેટલાક ભારે ફોટોગ્રાફ ઇમારતો માટે - સંશોધકો આંશિક રીતે સફળ થયા હતા, પરંતુ પુનર્નિર્માણને કારણે સહન કરવું પડ્યું હતું કારણ કે મોટાભાગનાં ફોટાઓ એક જ આઇકોનિક દ્રષ્ટિકોણથી લેવામાં આવ્યા હતા, જે ઇમારતોના ભાગમાં અવરોધ વગરના છે. આમ, ફોટો રિપોઝીટરીઓના ચિત્રો પૂરતા ન હતા. પરંતુ જો સ્વયંસેવકોને પહેલેથી જ ઉપલબ્ધ છે તે સમૃદ્ધ બનાવવા માટે જરૂરી ફોટા એકત્રિત કરવા માટે ભરતી થઈ શકે છે? પ્રકરણ 1 માં કલા સાદ્રશ્યમાં વિચારવું, જો રેડીમેડ ઈમેજો વૈવિધ્યપૂર્ણ બનાવી છબીઓ દ્વારા સમૃદ્ધ થઈ શકે?

આકૃતિ 5.10: એક દિવસમાં પ્રોજેક્ટ બિલ્ડિંગ રોમમાંથી 2D ઈમેજોના મોટા સમૂહમાંથી કોલિઝિયમનું 3D પુનર્નિર્માણ. ત્રિકોણ સ્થાનોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે જેમાંથી ફોટોગ્રાફ લેવામાં આવ્યાં હતાં. અગ્રવાલ એટ અલ નાં HTML વર્ઝનની પરવાનગી દ્વારા પુનઃઉત્પાદન. (2011).

આકૃતિ 5.10: "ડેમાં રોમ બનાવવી" પ્રોજેક્ટમાંથી 2 ડી ચિત્રોના મોટા સમૂહમાંથી કોલિઝિયમનું 3D પુનર્નિર્માણ. ત્રિકોણ એ સ્થાનોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે કે જેમાંથી ફોટોગ્રાફ લેવામાં આવ્યા હતા. Agarwal et al. (2011) નાં HTML વર્ઝનની પરવાનગી દ્વારા પુનઃઉત્પાદન Agarwal et al. (2011) .

મોટી સંખ્યામાં ફોટાઓના લક્ષિત સંગ્રહને સક્ષમ કરવા માટે, કેથલીન ટૂાઇટે અને સહકાર્યકરો PhotoCity વિકસાવ્યા છે, એક ફોટો-અપલોડિંગ ગેમ. ફોટોસીટીએ ડેટા સંગ્રહ-અપલોડિંગ ફોટાઓના સંભવિત શ્રમયોગી કાર્યોને ચાલુ કર્યાં-જેમાં ટીમો, કિલ્લાઓ અને ધ્વજ (આકૃતિ 5.11) ને સમાવિષ્ટ રમત જેવી પ્રવૃત્તિ જેવી હતી, અને તે પ્રથમ બે યુનિવર્સિટીઓના 3D પુનર્નિર્માણ માટે ઉપયોગમાં લેવાતી હતી: કોર્નેલ યુનિવર્સિટી અને યુનિવર્સિટી વોશિંગ્ટન સંશોધકોએ કેટલીક ઇમારતોમાંથી બીજ ફોટા અપલોડ કરીને પ્રક્રિયા શરૂ કરી. પછી, દરેક કેમ્પસના ખેલાડીઓએ પુનર્નિર્માણની હાલની સ્થિતિનું નિરિક્ષણ કર્યું અને પુન: નિર્માણમાં સુધારો કરનારા ઈમેજો અપલોડ કરીને પોઇન્ટ મેળવ્યા. દાખલા તરીકે, જો યુરીસ લાઇબ્રેરી (કોર્નવેલ ખાતે) ના વર્તમાન પુનર્નિર્માણ ખૂબ જ અસ્થિર હતું, તો ખેલાડી તેના નવા ચિત્રો અપલોડ કરીને પોઈન્ટ કમાઇ શકે છે. આ અપલોડ પ્રક્રિયાના બે લક્ષણો ખૂબ મહત્વપૂર્ણ છે. સૌ પ્રથમ, પ્રાપ્ત થયેલા ખેલાડીની સંખ્યા તેના ફોટોની પુનર્નિર્માણમાં ઉમેરાયેલી રકમ પર આધારિત હતી. બીજું, અપલોડ કરેલા ફોટાને હાલના પુનઃનિર્માણ સાથે ઓવરલેપ કરવાની જરૂર હતી જેથી તેઓ માન્ય થઈ શકે. અંતે, સંશોધકો બન્ને કેમ્પસ (ઇમારતો 5.12) પર ઇમારતોના ઉચ્ચ રિઝોલ્યૂશન 3D મોડલ બનાવવા સક્ષમ હતા.

આકૃતિ 5.11: ફોટોકટીએ ડેટા એકત્ર કરવાની સંભવિત કપરું કાર્ય ચાલુ કર્યું (એટલે ​​કે, અપલોડ કરી ફોટા) અને તેને એક રમતમાં ફેરવ્યું. Tuite એટ અલ માંથી પરવાનગી દ્વારા પુનઃઉત્પાદન (2011), આકૃતિ 2

આકૃતિ 5.11: ફોટોકટીએ ડેટા એકત્ર કરવાની સંભવિત કપરું કાર્ય ચાલુ કર્યું (એટલે ​​કે, ફોટા અપલોડ કરીને) અને તેને એક રમતમાં ફેરવ્યું. Tuite et al. (2011) માંથી પરવાનગી દ્વારા પુનઃઉત્પાદન Tuite et al. (2011) , આકૃતિ 2

આકૃતિ 5.12: ફોટોસિટી રમતમાં સંશોધકો અને સહભાગીઓએ સહભાગીઓ દ્વારા અપલોડ કરેલા ફોટાઓનો ઉપયોગ કરીને ઇમારતોના ઉચ્ચ ગુણવત્તાની 3D મોડલ બનાવવા માટે સક્રિય કર્યું. Tuite એટ અલ માંથી પરવાનગી દ્વારા પુનઃઉત્પાદન (2011), આકૃતિ 8

આકૃતિ 5.12: ફોટોસિટી રમતમાં સંશોધકો અને સહભાગીઓએ સહભાગીઓ દ્વારા અપલોડ કરેલા ફોટાઓનો ઉપયોગ કરીને ઇમારતોના ઉચ્ચ ગુણવત્તાની 3D મોડલ બનાવવા માટે સક્રિય કર્યું. Tuite et al. (2011) માંથી પરવાનગી દ્વારા પુનઃઉત્પાદન Tuite et al. (2011) , આકૃતિ 8

ફોટોસિટીની રચનાએ બે સમસ્યા ઉકેલી છે, જે વિતરિત ડેટા સંગ્રહમાં વારંવાર ઉદભવે છે: ડેટા માન્યતા અને નમૂના. સૌ પ્રથમ, ફોટાને અગાઉના ફોટા સામે સરખામણી કરીને માન્ય કરવામાં આવ્યા હતા, જે અગાઉની ફોટાની સરખામણીમાં સંશોધકો દ્વારા અપલોડ કરવામાં આવેલા બીજ ફોટા પર પાછા ફરે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, આ બિલ્ટ-ઇન રીડન્ડન્સીના કારણે, કોઈને ખોટી ઇમારતનો ફોટો અપલોડ કરવા માટે અકસ્માત અથવા ઈરાદાપૂર્વક, તે ખૂબ જ મુશ્કેલ હતું. આ ડિઝાઇન સુવિધાનો અર્થ છે કે સિસ્ટમ ખરાબ ડેટા સામે સુરક્ષિત છે. બીજું, સ્કોરિંગ સિસ્ટમએ સહભાગીઓને સૌથી વધુ મૂલ્યવાન, સૌથી અનુકૂળ-ડેટા નહીં એકત્રિત કરવા માટે તાલીમ આપી. હકીકતમાં, અહીં કેટલીક વ્યૂહરચનાઓ છે જે વધુ પોઈન્ટ કમાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ખેલાડીઓને વર્ણવે છે, જે વધુ મૂલ્યવાન માહિતી એકત્ર કરવાના સમકક્ષ છે (Tuite et al. 2011) :

  • "દિવસ અને પ્રકાશ કે કેટલાક ચિત્રો લેવામાં આવ્યા હતા સમય આશરે [હું કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો]; આ રમત દ્વારા અસ્વીકાર અટકાવવા મદદ કરશે. સાથે કહ્યું હતું કે, વાદળછાયું દિવસો હતા શ્રેષ્ઠ અત્યાર સુધી જ્યારે ખૂણા સાથે વ્યવહાર કારણ કે ઓછા વિપરીત રમત મારા ચિત્રો માંથી ભૂમિતિ આંકડો મદદ કરી હતી. "
  • "જ્યારે તે સન્ની હતી, હું મારા કેમેરા વિરોધી શકે લક્ષણો ઉપયોગ જાતે જ્યારે ચોક્કસ ઝોન આસપાસ વૉકિંગ ફોટા લેવા માટે પરવાનગી આપે છે. આ મને જ્યારે મારા લાંબું ડગલું બંધ કર્યા નથી ચપળ ફોટા લેવા માટે મંજૂરી આપી હતી. પણ બોનસ: ઓછા લોકો મને અંતે stared "!
  • "5 મેગાપિક્સલનો કેમેરા સાથે એક મકાન ઘણા ચિત્રો લેવા, પછી એક સપ્તાહમાં શૂટ પર ઘરે આવતા સબમિટ કરવા માટે, ક્યારેક 5 શોના સુધી, પ્રાથમિક ફોટો કેપ્ચર વ્યૂહરચના હતી. કેમ્પસ પ્રદેશ દ્વારા બાહ્ય હાર્ડ ડ્રાઇવ ફોલ્ડર્સ પર ફોટા આયોજન મકાન, પછી મકાન ચહેરો અપલોડ માળખું સારા વંશવેલો પૂરી પાડી હતી. "

આ નિવેદનો દર્શાવે છે કે જ્યારે પ્રતિભાગીઓને યોગ્ય પ્રતિસાદ આપવામાં આવે છે, ત્યારે તેઓ સંશોધકોને રુચિના ડેટા એકત્ર કરવા માટે ખૂબ નિષ્ણાત બની શકે છે.

એકંદરે, ફોટોસિટી પ્રોજેક્ટ દર્શાવે છે કે વિતરણ ડેટા સંગ્રહમાં નમૂનારૂપ અને ડેટા ગુણવત્તા અનિવાર્ય સમસ્યાઓ નથી. વધુમાં, તે દર્શાવે છે કે વિતરણ થયેલ ડેટા કલેક્શન પ્રોજેક્ટ એવા કાર્યો સુધી મર્યાદિત નથી કે જે લોકો પહેલેથી જ કોઈપણ રીતે કરી રહ્યાં છે, જેમ કે પક્ષીઓ જોવાનું યોગ્ય ડિઝાઇન સાથે, સ્વયંસેવકોને અન્ય વસ્તુઓ પણ કરવા પ્રોત્સાહિત કરી શકાય છે.