5.3 ઓપન કોલ્સ

ઓપન કોલ સ્પષ્ટ સ્પષ્ટ ધ્યેય માટે નવા વિચારો ભેગા. તેઓ સમસ્યાઓ ઉકેલ બનાવવા કરતાં ચેક કરવા સરળ છે પર કામ કરે છે.

પહેલાંના વિભાગમાં વર્ણવ્યા માનવ ગણતરી સમસ્યાઓ, સંશોધકો પૂરતો સમય આપવામાં સમસ્યાઓ ઉકેલવા માટે કેવી રીતે જાણતા હતા. એટલે કે, કેવિન Schawinski પોતે તમામ મિલિયન તારાવિશ્વો વર્ગીકૃત કરી શકે છે, જો તે અમર્યાદિત સમય હતો. કેટલીકવાર, જોકે, સંશોધકો સમસ્યા ઊભી થાય કે જ્યાં પડકાર પાયે પરંતુ કાર્ય પોતે સહજ મુશ્કેલી ન આવે. ભૂતકાળમાં, એક સંશોધક આ બુદ્ધિપૂર્વક પડકારરૂપ કાર્યો એક સામનો સલાહ માટે સાથીદારો પૂછવામાં છે શકે છે. હવે, આ સમસ્યા પણ એક ઓપન કોલ પ્રોજેક્ટ બનાવીને નાથવામાં કરી શકાય છે. જો તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે તમે એક ઓપન કોલ માટે યોગ્ય સંશોધન સમસ્યા હોય શકે છે: હું કેવી રીતે આ સમસ્યા હલ કરવા માટે ખબર નથી, પરંતુ મને ખાતરી છે કે કોઈએ કરે છું.

ઓપન કોલ પ્રોજેક્ટ માં, સંશોધક સમસ્યા રહે છે, અન્ય લોકો પાસેથી ઉકેલો આમંત્રે છે, અને પછી શ્રેષ્ઠ બનાવ્યા. તે એક સમસ્યા છે કે તમે અને તે ભીડ ચાલુ અઘરું છે લેવા માટે વિચિત્ર લાગે શકે છે, પરંતુ હું કોમ્પ્યુટર વિજ્ઞાન ત્રણ ઉદાહરણો એક, બાયોલોજી એક છે, અને એક સાથે તમે સહમત આશા કાયદો કે આ અભિગમ કામ કરી શકે છે સાથે સાથે. આ ત્રણ ઉદાહરણો બતાવે છે કે એક સફળ ઓપન કોલ પ્રોજેક્ટ બનાવવા માટે કી તમારા પ્રશ્ન ઘડવું છે કે જેથી ઉકેલો ચકાસવા માટે સરળ છે, પણ જો તેઓ પેદા કરવા માટે મુશ્કેલ હોય છે.