3.6 Sondajele legate de alte date

Legătura între sondaje la alte surse de date vă permite să producă estimări care ar imposibil altfel.

Majoritatea studiilor sunt stand-alone, eforturile de sine stătătoare. Ei nu se bazează unul pe celălalt și nu să profite de toate celelalte date care există în lume. Acest lucru se va schimba. Nu există prea multe de câștigat prin corelarea datelor sondajului cu alte surse de date, cum ar fi datele digitale urmelor discutate în Capitolul 2. Această capacitate de a conecta anchete la alte date evidențiază faptul că, solicitând și observarea sunt și nu completează supleanți.

În special, o să se facă distincția între două moduri diferite de a lega și întrebând observând: întrebând amplificat și îmbogățit cer (Figura 3.10). Solicitând Amplified, urmele digitale nu sunt de nici un interes direct, alta decât capacitatea lor de a ajuta la a extrage mai multă valoare din datele sondajului. Solicitând îmbogățit, pe de altă parte, linia digitală are de fapt o măsură de bază de interes și datele sondajului construiește contextul necesar în jurul acestuia.

Figura 3.10: Două căi principale de a combina urme digitale și datele sondajului. Solicitând amplificat (secțiunea 3.6.1), urmele digitale sunt folosite pentru a amplifica datele sondajului. Solicitând îmbogățit (secțiunea 3.6.2), urmele digitale au de fapt o măsură de bază de interes și datele sondajului construiește contextul necesar în jurul acestuia.

Figura 3.10: Două căi principale de a combina urme digitale și datele sondajului. Solicitând amplificat (secțiunea 3.6.1), urmele digitale sunt folosite pentru a amplifica datele sondajului. Solicitând îmbogățit (secțiunea 3.6.2), urmele digitale au de fapt o măsură de bază de interes și datele sondajului construiește contextul necesar în jurul acestuia.