2.3.1.2 હંમેશા પર

હંમેશા પર મોટા માહિતી અણધારી ઘટનાઓ અને વાસ્તવિક સમય માપન અભ્યાસ કરે છે.

ઘણા મોટા માહિતી સિસ્ટમો હંમેશા હોય છે; તેઓ સતત માહિતી એકઠી કરવામાં આવે છે. આ હંમેશા લાક્ષણિકતા સમાંતર માહિતી સાથે સંશોધકો પૂરી પાડે છે (એટલે ​​કે, સમય પર માહિતી). હંમેશા પર હોવાથી સંશોધન માટે બે મહત્વપૂર્ણ સૂચિતાર્થ ધરાવે છે.

પ્રથમ, હંમેશા માહિતી સંગ્રહ સંશોધકો રીતે કે અગાઉ શક્ય ન હતા અણધારી ઘટનાઓ અભ્યાસ કરવા માટે સક્રિય કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, 2013 ના ઉનાળામાં તુર્કીમાં Gezi વિરોધ ફાળવી અભ્યાસ કરવામાં રસ સંશોધકો ખાસ કરીને આ ઘટના દરમ્યાન વિરોધ વર્તન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. Ceren Budak અને ડંકન વોટ્સ (2015) , પહેલાં વિરોધ ટ્વિટર ઉપયોગ અભ્યાસ ટ્વિટર હંમેશા પ્રકૃતિ મદદથી દરમિયાન વધુ કરવા માટે સમર્થ હતા, અને ઘટના પછી. અને, તેઓ ઘટના પછી (આકૃતિ 2.1) પહેલાં, દરમિયાન બિન-સહભાગીઓ (અથવા સહભાગીઓ જેઓ વિરોધ વિશે ચીંચીં ન હતી) એક સરખામણી જૂથ બનાવવા માટે સમર્થ હતા, અને. કુલ તેમના ભૂતપૂર્વ પોસ્ટ પેનલ બે વર્ષમાં 30,000 લોકોની ટ્વીટ્સ સમાવેશ થાય છે. તેઓ અંદાજ લોકો તેમાં કયા પ્રકારનાં વધુ Gezi વિરોધ ભાગ અને વલણ ફેરફારો અંદાજ તેવી શક્યતા હતી સક્ષમ હતા: આ અન્ય માહિતી સાથે વિરોધ માંથી સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં માહિતી વર્ધમાન દ્વારા, Budak અને વોટ્સ વધુ જાણવા માટે સક્ષમ હતા સહભાગીઓ અને બિન-સહભાગીઓ, બંને ટૂંકા ગાળાના (પૂર્વ Gezi માટે Gezi દરમિયાન સરખામણી) અને લાંબા ગાળાની (પોસ્ટ Gezi પૂર્વ Gezi સરખામણી).

આકૃતિ 2.1: ડિઝાઇન Budak અને વોટ્સ (2015) દ્વારા ઉપયોગમાં અભ્યાસ તુર્કી Gezi વિરોધ ફાળવી 2013 ના ઉનાળામાં ટ્વિટર હંમેશા કુદરત વાપરીને, સંશોધકો તેઓ શું એક ભૂતપૂર્વ પોસ્ટ પેનલ છે કે જે વિશે સમાવેશ થાય છે કહેવાય છે બે વર્ષમાં 30,000 લોકો. તેનાથી વિપરીત લાક્ષણિક અભ્યાસ કે વિરોધ દરમિયાન સહભાગીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું, ભૂતપૂર્વ પોસ્ટ પેનલ પહેલાં અને ઘટના પછી અને 2) પહેલાં બિન-સહભાગીઓ માંથી માહિતી, દરમ્યાન અને ઘટના પછી 1) સહભાગીઓ માંથી માહિતી ઉમેરે છે. આ સઘન માહિતી માળખું Budak અને વોટ્સ સક્રિય અંદાજ લોકો તેમાં કયા પ્રકારનાં વધુ (દરમિયાન પૂર્વ Gezi સરખામણી Gezi વિરોધ ભાગ અને સહભાગીઓ અને બિન-સહભાગીઓ વલણ ફેરફારો અંદાજ, બંને ટૂંકા ગાળાના શક્યતા હતી Gezi) અને લાંબા ગાળાની (સરખામણી પૂર્વ Gezi પોસ્ટ Gezi).

આકૃતિ 2.1: ડિઝાઇન દ્વારા ઉપયોગ Budak and Watts (2015) અભ્યાસ તુર્કી Gezi વિરોધ ફાળવી 2013 ના ઉનાળામાં ટ્વિટર હંમેશા કુદરત વાપરીને, સંશોધકો તેઓ શું એક ભૂતપૂર્વ પોસ્ટ પેનલ છે કે જે વિશે સમાવેશ થાય છે કહેવાય છે બે વર્ષમાં 30,000 લોકો. તેનાથી વિપરીત લાક્ષણિક અભ્યાસ કે વિરોધ દરમિયાન સહભાગીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું, ભૂતપૂર્વ પોસ્ટ પેનલ પહેલાં અને ઘટના પછી અને 2) પહેલાં બિન-સહભાગીઓ માંથી માહિતી, દરમ્યાન અને ઘટના પછી 1) સહભાગીઓ માંથી માહિતી ઉમેરે છે. આ સઘન માહિતી માળખું Budak અને વોટ્સ સક્રિય અંદાજ લોકો તેમાં કયા પ્રકારનાં વધુ (દરમિયાન પૂર્વ Gezi સરખામણી Gezi વિરોધ ભાગ અને સહભાગીઓ અને બિન-સહભાગીઓ વલણ ફેરફારો અંદાજ, બંને ટૂંકા ગાળાના શક્યતા હતી Gezi) અને લાંબા ગાળાની (સરખામણી પૂર્વ Gezi પોસ્ટ Gezi).

એ વાત સાચી છે કે આ અંદાજ કેટલાક વગર કરવામાં આવી છે શકે છે હંમેશા માહિતી સંગ્રહ સ્ત્રોતો (દા.ત., વલણ ફેરફાર લાંબા ગાળાની અંદાજ), તેમ છતાં 30,000 લોકો માટે, જેમ કે ડેટા સંગ્રહ તદ્દન ખર્ચાળ કરવામાં આવ્યો હતો. અને, પણ અમર્યાદિત બજેટ આપવામાં આવે છે, હું કોઇ અન્ય પદ્ધતિ છે કે જે અનિવાર્યપણે સંશોધકો સમય પાછા મુસાફરી અને સીધા ભૂતકાળમાં સહભાગીઓ વર્તન અવલોકન માટે પરવાનગી આપે છે કરી શકતો નથી. નજીકના વૈકલ્પિક વર્તન પાછલી અહેવાલો એકત્રિત કરવા માટે હોઈ શકે છે, પરંતુ આ અહેવાલો મર્યાદિત ઉછેરના અને શંકાસ્પદ ચોકસાઈ હશે. કોષ્ટક 2.1 અભ્યાસ કે એક હંમેશા ડેટા સ્રોત એક અણધારી ઘટના અભ્યાસ કરવા માટે ઉપયોગ અન્ય ઉદાહરણો પૂરી પાડે છે.

કોષ્ટક 2.1: હંમેશા મદદથી મોટા માહિતી સ્ત્રોત અણધારી ઘટનાઓ સ્ટડીઝ.
અણધારી ઘટના હંમેશા પર ડેટા સ્રોત સાઇટેશન
તુર્કીમાં Gezi ચળવળ ફાળવી Twitter Budak and Watts (2015)
હોંગ કોંગ છત્રી વિરોધ Weibo Zhang (2016)
ન્યુ યોર્ક સિટી પોલીસ શૂટિંગ સ્ટોપ અને નાચવું અહેવાલો Legewie (2016)
વ્યક્તિ ઇસિસ જોડાયા Twitter Magdy, Darwish, and Weber (2016)
11 સપ્ટેમ્બર, 2001 હુમલો livejournal.com Cohn, Mehl, and Pennebaker (2004)
11 સપ્ટેમ્બર, 2001 હુમલો પેજર સંદેશાઓ Back, Küfner, and Egloff (2010) , Pury (2011) , Back, Küfner, and Egloff (2011)

બીજું, હંમેશા માહિતી સંગ્રહ સંશોધકો વાસ્તવિક સમય માપન છે, કે જે સેટિંગ્સ જ્યાં નીતિ ઘડવૈયાઓ માત્ર હાલની વર્તન પાસેથી જાણવા નથી પણ તે જવાબ આપવા માંગો છો મહત્વપૂર્ણ હોઈ શકે પેદા કરવા માટે સક્રિય કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, સામાજિક મીડિયા ડેટા કુદરતી આપત્તિઓ માટે જવાબો માર્ગદર્શન માટે વાપરી શકાય છે (Castillo 2016) .

અંતમા, હંમેશા માહિતી સિસ્ટમો અણધારી ઘટનાઓ અભ્યાસ અને નીતિ ઘડવૈયાઓ માટે વાસ્તવિક સમય માહિતી પૂરી પાડવા માટે સંશોધકો સક્રિય કરે છે. હું નથી, તેમ છતાં, પ્રસ્તાવ હતી કે હંમેશા માહિતી સિસ્ટમો સંશોધકો લાંબા સમય પર ફેરફારો ટ્રેક કરવા માટે સક્રિય કરે છે. કારણ કે ઘણી મોટી માહિતી સિસ્ટમો સતત બદલાતી એક છે પ્રક્રિયા કહેવાય ડ્રિફ્ટ (વિભાગ 2.3.2.4) છે.