4.4 સરળ પ્રયોગો બહાર ખસેડવા

સરળ પ્રયોગો બહાર ખસેડો. માન્યતા, સારવાર અસરો વૈવિધ્યનો અને પદ્ધતિ: ત્રણ વિભાવનાઓ સમૃદ્ધ પ્રયોગો માટે ઉપયોગી છે.

સંશોધકો છે, જેઓ પ્રયોગો માટે નવા હોય ઘણી વખત ખૂબ જ ચોક્કસ છે, સાંકડા પ્રશ્ન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત: આ સારવાર "કામ" છે? ઉદાહરણ તરીકે, એક સ્વયંસેવક એક ફોન કૉલ કોઈને પ્રોત્સાહિત કરે છે મત છે? લીલા વધારો ક્લિક થ્રુ દર વાદળી એક વેબસાઇટ બટન બદલવા કરે છે? કમનસીબે, શું "કામ" વિશે છૂટક phrasing હકીકત એ છે કે મુશ્કેલીથી ધ્યાન કેન્દ્રિત પ્રયોગો ખરેખર તમને કહી નથી સારવાર "કામ કરે છે" કે કેમ તે એક સામાન્ય અર્થમાં obscures. તેના બદલે, મુશ્કેલીથી ધ્યાન કેન્દ્રિત પ્રયોગો વધુ ચોક્કસ પ્રશ્નનો જવાબ: આ સમયે સહભાગીઓ આ વસ્તી માટે આ ચોક્કસ અમલીકરણ સાથે આ ચોક્કસ સારવાર સરેરાશ અસર શું છે? હું પ્રયોગો કે આ સાંકડી પ્રશ્ન સરળ પ્રયોગો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કહી શકશો.

સરળ પ્રયોગો મૂલ્યવાન માહિતી પૂરી પાડી શકે છે, પરંતુ તેઓ ઘણા પ્રશ્નો છે કે જે બંને મહત્વપૂર્ણ અને રસપ્રદ જેમ કે છે જવાબ આપવા માટે નિષ્ફળ: કેટલાક લોકો જેમના માટે સારવાર મોટા કે નાના અસર હતી ?; ત્યાં અન્ય સારવાર વધુ અસરકારક હોઇ શકે છે ?; અને કેવી રીતે આ પ્રયોગ વ્યાપક સામાજિક સિદ્ધાંતો સંબંધિત નથી?

ક્રમમાં સરળ પ્રયોગો બહાર ખસેડવા ની કિંમત બતાવવા માટે, મારા પ્રિય એનાલોગ ક્ષેત્ર પ્રયોગો એક, પી વેસ્લી સ્કલ્ટ્સ અને સામાજિક ધોરણો અને ઊર્જા વપરાશ વચ્ચે સંબંધ પર સાથીદારો દ્વારા એક અભ્યાસ વિચાર કરીએ (Schultz et al. 2007) . સ્કલ્ટ્સ અને સહકર્મીઓ સાન માર્કોસ, કેલિફોર્નિયા 300 ઘરોમાં પર doorhangers ફરવા ગયા, અને આ doorhangers વિવિધ ઊર્જા સંરક્ષણ પ્રોત્સાહિત કરવા માટે રચાયેલ સંદેશાઓ આપ્યું હતું. પછી, સ્કલ્ટ્સ અને સાથીદારો, વીજળી વપરાશ પર આ સંદેશાઓ અસર માપી બંને એક સપ્તાહ અને ત્રણ અઠવાડિયા પછી; પ્રાયોગિક ડિઝાઇન એક વધુ વિગતવાર વર્ણન માટે આકૃતિ 4.3 જુઓ.

આકૃતિ 4.3 સ્કલ્ટ્સ એટ અલ પરથી જ ડિઝાઇન યોજનાકીય. (2007). ક્ષેત્રમાં પ્રયોગ આઠ સપ્તાહ સમયગાળામાં પાંચ વખત સાન માર્કોસ, કેલિફોર્નિયા 300 ઘરોમાં મુલાકાત કર્યું. દરેક મુલાકાત પર સંશોધકો જાતે હાઉસ પાવર મીટર વાંચન લીધો હતો. મુલાકાત બે સંશોધકો હાઉસ તેમના ઊર્જા વપરાશ વિશે કેટલીક માહિતી પૂરી પર doorhangers મૂકવામાં આવે છે. સંશોધન પ્રશ્ન કેવી રીતે આ સંદેશાઓ સામગ્રી ઊર્જા વપરાશ પર અસર કરશે.

આકૃતિ 4.3 થી ડિઝાઇન યોજનાકીય Schultz et al. (2007) . ક્ષેત્રમાં પ્રયોગ આઠ સપ્તાહ સમયગાળામાં પાંચ વખત સાન માર્કોસ, કેલિફોર્નિયા 300 ઘરોમાં મુલાકાત કર્યું. દરેક મુલાકાત પર સંશોધકો જાતે હાઉસ પાવર મીટર વાંચન લીધો હતો. મુલાકાત બે સંશોધકો હાઉસ તેમના ઊર્જા વપરાશ વિશે કેટલીક માહિતી પૂરી પર doorhangers મૂકવામાં આવે છે. સંશોધન પ્રશ્ન કેવી રીતે આ સંદેશાઓ સામગ્રી ઊર્જા વપરાશ પર અસર કરશે.

પ્રયોગ બે શરતો હતી. પ્રથમ પરિસ્થિતિ માં, ઘરોમાં સામાન્ય ઊર્જા બચત ટિપ્સ પ્રાપ્ત (દા.ત., વાતાનુકૂલકોમાં બદલે ઉપયોગ ચાહકો) અને તેમના પાડોશમાં ઊર્જા વપરાશ સરેરાશ સરખામણીમાં તેમના ઘરની ઊર્જા વપરાશ વિશે માહિતી. સ્કલ્ટ્સ અને સહકર્મીઓ આ વર્ણનાત્મક આદર્શમૂલક સ્થિતિ કહેવાય છે કારણ કે તેમની પાડોશમાં ઊર્જા ઉપયોગ વિશે માહિતી લાક્ષણિક વર્તન (એટલે ​​કે, એક વર્ણનાત્મક ધોરણ) વિશે જાણકારી પૂરી પાડી હતી. સ્કલ્ટ્સ અને સહકર્મીઓ આ જૂથ પરિણામે ઊર્જા વપરાશ પર જોવામાં જ્યારે, સારવાર કોઈ અસર થતી હોય છે, ક્યાં તો ટૂંકા ગાળાના અથવા લાંબા ગાળાના માં દેખાયા; બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, સારવાર "કામ" (આકૃતિ 4.4) હોય એવું જણાતું નથી.

પરંતુ, સદભાગ્યે, Schultz et al. (2007) આ સરળ વિશ્લેષણ માટે સ્થાયી ન હતી. પહેલાં પ્રયોગ શરૂ કર્યું તેઓ તર્ક કે ઉપર વીજળી લોકો ભારે વપરાશકર્તાઓ સરેરાશ શકે તેમના વપરાશ ઘટાડવા, અને નીચે વીજળી લોકો કે પ્રકાશ વપરાશકર્તાઓ સરેરાશ શકે ખરેખર તેમના વપરાશ વધારે છે. જ્યારે તેઓ ડેટા જોવામાં, તે બરાબર શું તેઓ (આકૃતિ 4.4) મળી છે. આમ, શું એક સારવાર છે કે આવી રહી હતી કોઈ અસર ખરેખર એક સારવાર છે કે બે સમતોલ અસરો હતી જેવો દેખાતો હતો. સંશોધકો પ્રકાશ વપરાશકર્તાઓ વચ્ચે આ સામો ઉત્પાદક વધારો બૂમરેંગ અસર કહેવામાં આવે છે.

આકૃતિ 4.4: સ્કલ્ટ્સ એટ અલ ના પરિણામો. (2007). પ્રથમ પેનલ બતાવે વર્ણનાત્મક ધોરણ સારવાર અંદાજે શૂન્ય સરેરાશ સારવાર અસર ધરાવે છે. જો કે, બીજા પેનલ બતાવે છે કે આ સરેરાશ સારવાર અસર વાસ્તવમાં બે સમતોલ અસરો બનેલા છે. ભારે વપરાશકર્તાઓ માટે, સારવાર વપરાશ ઘટાડો પરંતુ પ્રકાશ વપરાશકર્તાઓ માટે, સારવાર વપરાશ વધારો થયો છે. છેલ્લે, ત્રીજા પેનલ બતાવે છે કે બીજા સારવાર છે, કે જે વર્ણનાત્મક અને કામચલાઉ ધોરણો ઉપયોગ થાય છે, ભારે વપરાશકર્તાઓ પર લગભગ આ જ અસર પડી હતી પરંતુ પ્રકાશ વપરાશકર્તાઓ પર બૂમરેંગ અસર પહોંચી વળાય.

આકૃતિ 4.4: ના પરિણામો Schultz et al. (2007) . પ્રથમ પેનલ બતાવે વર્ણનાત્મક ધોરણ સારવાર અંદાજે શૂન્ય સરેરાશ સારવાર અસર ધરાવે છે. જો કે, બીજા પેનલ બતાવે છે કે આ સરેરાશ સારવાર અસર વાસ્તવમાં બે સમતોલ અસરો બનેલા છે. ભારે વપરાશકર્તાઓ માટે, સારવાર વપરાશ ઘટાડો પરંતુ પ્રકાશ વપરાશકર્તાઓ માટે, સારવાર વપરાશ વધારો થયો છે. છેલ્લે, ત્રીજા પેનલ બતાવે છે કે બીજા સારવાર છે, કે જે વર્ણનાત્મક અને કામચલાઉ ધોરણો ઉપયોગ થાય છે, ભારે વપરાશકર્તાઓ પર લગભગ આ જ અસર પડી હતી પરંતુ પ્રકાશ વપરાશકર્તાઓ પર બૂમરેંગ અસર પહોંચી વળાય.

વધુમાં, સ્કલ્ટ્સ અને સહકર્મીઓ આ શક્યતા અપેક્ષિત છે, અને બીજી શરત તેઓ થોડા અલગ સારવાર, એક બાહ્ય બૂમરેંગ અસર દૂર કરવા માટે રચાયેલ જમાયેલ છે. બીજી શરત ઘરોમાં ચોક્કસ જ સારવાર જનરલ ઊર્જા બચત ટિપ્સ અને તેમના ઘરની ઊર્જા વપરાશ અંગે જાણકારી મળી તેમના પડોશી સાથે એક નાના વધુમાં સરખામણીમાં: નીચે એવરેજ વપરાશ સાથે લોકો માટે, સંશોધકો એક :) ઉમેર્યાં છે અને માટે ઉપર સરેરાશ વપરાશ સાથે લોકો તેઓ :( ઉમેર્યું. આ ઇમોટિકોન્સ સંશોધકો શું કામચલાઉ ધોરણો કહેવાય ટ્રીગર કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી હતી. વૈધાનિક નિયમો સામાન્ય રીતે મંજૂર છે (અને નામંજૂર) જ્યારે વર્ણનાત્મક ધોરણો શું સામાન્ય રીતે કરવામાં આવે છે ધારણાઓ નો સંદર્ભ લો ધારણાઓ નો સંદર્ભ લો (Reno, Cialdini, and Kallgren 1993) .

આ એક નાના ઇમોટિકન ઉમેરીને, સંશોધકો નાટકીય બૂમરેંગ અસર છે (આકૃતિ 4.4) ઘટાડો થયો છે. આમ, આ એક સરળ ફેરફાર ફેરફાર કે એક અમૂર્ત સામાજિક મનોવૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંત દ્વારા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવી હતી બનાવીને (Cialdini, Kallgren, and Reno 1991) -આ સંશોધકો કે એક માં કામ કરવા માટે હોય એવું જણાતું નથી એક એક કાર્યક્રમ ચાલુ કરવા માટે સક્ષમ હતા કે કામ કર્યું હતું, અને સાથે સાથે, તેઓ કેવી રીતે સામાજિક ધોરણો માનવ વર્તન પર અસર સામાન્ય સમજ માટે ફાળો માટે સક્ષમ હતા.

આ બિંદુએ, જો કે, તમે નોટિસ કે જે કદાચ કંઈક આ પ્રયોગ વિશે થોડી અલગ છે. ખાસ કરીને, સ્કલ્ટ્સ અને સાથીદારો પ્રયોગ ખરેખર એ જ રીતે નિદર્શિત અંકુશિત કે પ્રયોગો કરવા નિયંત્રણ જૂથ નથી. આ ડિઝાઇન અને Restivo અને વેન દે Rijt ડિઝાઇન વચ્ચે સરખામણી સમજાવે બે મુખ્ય સંશોધકો દ્વારા વપરાયેલી ડિઝાઇનો વચ્ચે તફાવત. આવા Restivo અને વેન દે Rijt તરીકે વચ્ચે વિષયો ડિઝાઇન, માં, ત્યાં એક સારવાર જૂથ અને નિયંત્રણ જૂથ છે, અને અંદર વિષયો સહભાગીઓ વર્તન ડિઝાઇન પહેલાં અને સારવાર બાદ સરખાવવામાં આવે છે (Greenwald 1976; Charness, Gneezy, and Kuhn 2012) . એક અંદર વિષય પ્રયોગ તો તે દરેક સહભાગી પોતાના નિયંત્રણ જૂથ તરીકે કામ કરે છે. ડિઝાઇન વચ્ચે વિષયો તાકાત તે confounders સામે રક્ષણ પૂરું પાડે છે કે (હું અગાઉ વર્ણવેલ), અને અંદર વિષયો પ્રયોગો તાકાત અંદાજમાં ચોકસાઇ વધારો છે. દરેક સહભાગી કામ કરે છે જ્યારે તેમના પોતાના નિયંત્રણ, વચ્ચે-સહભાગી વિવિધતા દૂર થાય છે (જુઓ ટેકનિકલ પરિશિષ્ટ). એક કે પાછળથી આવશે જ્યારે હું ડિજિટલ પ્રયોગો ડિઝાઇન વિશે સલાહ આપે છે, ત્યાં એક અંતિમ ડિઝાઇન છે હોવાનો સંકેત માટે, મિશ્ર ડિઝાઇન, કે અંદર વિષયો ડિઝાઇન સુધારેલ ચોકસાઇ અને વચ્ચે વિષયો ડિઝાઇન સંકીર્ણ સામે રક્ષણ સાથે જોડાયેલું છે કહેવામાં આવે છે.

આકૃતિ 4.5: ત્રણ પ્રાયોગિક ડિઝાઇન. સ્ટાન્ડર્ડ નિદર્શિત અંકુશિત પ્રયોગો ડિઝાઇન વચ્ચે વિષયો ઉપયોગ કરે છે. એક વચ્ચે વિષયો ડિઝાઇન એક ઉદાહરણ Restivo અને વેન દે Rijt માતાનો (2012) barnstars અને વિકિપીડિયા યોગદાન પર પ્રયોગ છે: સંશોધકોએ રેન્ડમ બે સારવાર અને નિયંત્રણ જૂથો માં સહભાગીઓ વિભાજિત, એક barnstar સારવાર જૂથ સહભાગીઓ આપ્યો, અને પરિણામો સરખામણી જૂથો. ડિઝાઇન એક બીજા પ્રકારની અંદર વિષયો ડિઝાઇન છે. સ્કલ્ટ્સ અને સાથીદાર માતાનો (2007) સામાજિક ધોરણો અને ઊર્જા ઉપયોગ પર અભ્યાસ બે પ્રયોગો સમજાવે એક અંદર વિષયો ડિઝાઇન: સંશોધકો પહેલાં સહભાગીઓ અને સારવાર પ્રાપ્ત કર્યા પછી વીજળી ઉપયોગ સરખામણીમાં. અંદર વિષયો ડિઝાઇન વિષય અણબનાવ (જુઓ ટેકનિકલ પરિશિષ્ટ) વચ્ચે દૂર કરીને સુધારેલી આંકડાકીય ચોકસાઇ આપે છે, પરંતુ તેઓ શક્ય confounders (દા.ત., પૂર્વ સારવાર અને સારવાર સમયગાળા વચ્ચે હવામાન ફેરફાર) (ગ્રીનવોલ્ડ 1976 માટે ખુલ્લી છે; Charness, Gneezy, અને કુહ્ન 2012). અંદર વિષયો ડિઝાઇન પણ ક્યારેક પુનરાવર્તન કહેવાય પગલાં ડિઝાઇન. છેલ્લે, મિશ્ર ડિઝાઇન ડિઝાઇન અંદર વિષયો સુધારેલ ચોકસાઇ અને વચ્ચે વિષયો ડિઝાઇન સંકીર્ણ સામે રક્ષણ ભેગા કરો. મિશ્ર ડિઝાઇન, સંશોધક સારવાર અને નિયંત્રણ જૂથો લોકો માટે પરિણામો ફેરફાર સરખાવે છે. સંશોધકો પહેલેથી પૂર્વ સારવાર માહિતી હોય ત્યારે, ઘણા ડિજિટલ પ્રયોગો માં કેસ છે, મિશ્ર ડિઝાઇન વચ્ચે વિષયો કારણ કે ચોકસાઇ લાભો ડિઝાઇન પ્રાથમિકતા છે (જુઓ ટેકનિકલ પરિશિષ્ટ).

આકૃતિ 4.5: ત્રણ પ્રાયોગિક ડિઝાઇન. સ્ટાન્ડર્ડ નિદર્શિત અંકુશિત પ્રયોગો ડિઝાઇન વચ્ચે વિષયો ઉપયોગ કરે છે. એક વચ્ચે વિષયો ડિઝાઇન એક ઉદાહરણ Restivo અને વેન દે Rijt માતાનો (2012) barnstars અને વિકિપીડિયા યોગદાન પર પ્રયોગ: સંશોધકો રેન્ડમ બે સારવાર અને નિયંત્રણ જૂથો માં સહભાગીઓ વિભાજિત, એક barnstar સારવાર જૂથ સહભાગીઓ આપ્યો, અને પરિણામો સરખામણી જૂથો. ડિઝાઇન એક બીજા પ્રકારની અંદર વિષયો ડિઝાઇન છે. સ્કલ્ટ્સ અને સાથીદાર માતાનો બે પ્રયોગો (2007) સામાજિક ધોરણો અને ઊર્જા ઉપયોગ પર અભ્યાસ સમજાવે એક અંદર વિષયો ડિઝાઇન: સંશોધકો પહેલાં સહભાગીઓ અને સારવાર પ્રાપ્ત કર્યા પછી વીજળી ઉપયોગ સરખામણીમાં. અંદર વિષયો ડિઝાઇન વિષય અણબનાવ (જુઓ ટેકનિકલ પરિશિષ્ટ) વચ્ચે દૂર કરીને સુધારેલી આંકડાકીય ચોકસાઇ આપે છે, પરંતુ તેઓ શક્ય confounders (દા.ત., પૂર્વ સારવાર અને સારવાર સમયગાળા વચ્ચે હવામાન ફેરફાર) માટે ખુલ્લી છે (Greenwald 1976; Charness, Gneezy, and Kuhn 2012) . અંદર વિષયો ડિઝાઇન પણ ક્યારેક પુનરાવર્તન કહેવાય પગલાં ડિઝાઇન. છેલ્લે, મિશ્ર ડિઝાઇન ડિઝાઇન અંદર વિષયો સુધારેલ ચોકસાઇ અને વચ્ચે વિષયો ડિઝાઇન સંકીર્ણ સામે રક્ષણ ભેગા કરો. મિશ્ર ડિઝાઇન, સંશોધક સારવાર અને નિયંત્રણ જૂથો લોકો માટે પરિણામો ફેરફાર સરખાવે છે. સંશોધકો પહેલેથી પૂર્વ સારવાર માહિતી હોય ત્યારે, ઘણા ડિજિટલ પ્રયોગો માં કેસ છે, મિશ્ર ડિઝાઇન વચ્ચે વિષયો કારણ કે ચોકસાઇ લાભો ડિઝાઇન પ્રાથમિકતા છે (જુઓ ટેકનિકલ પરિશિષ્ટ).

એકંદરે, ડિઝાઇન અને પરિણામો Schultz et al. (2007) સરળ પ્રયોગો બહાર ખસેડવા ની કિંમત દર્શાવે છે. સદનસીબે, તમે આ જેમ પ્રયોગો બનાવવા માટે એક પ્રતિભાસંપન્ન હોઈ કરવા માટે જરૂર નથી. 1) માન્યતા, 2) સારવાર અસરો વૈવિધ્યનો, અને 3) પદ્ધતિઓ: સામાજિક વૈજ્ઞાનિકો ત્રણ ખ્યાલ છે કે તમે સમૃદ્ધ અને વધુ સર્જનાત્મક પ્રયોગો તરફ માર્ગદર્શિત કરશે વિકસાવી છે. કે તમે ધ્યાનમાં આ ત્રણ વિચારો રાખવા જ્યારે તમે તમારા પ્રયોગ ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે, તો તમે કુદરતી રીતે વધુ રસપ્રદ અને ઉપયોગી પ્રયોગો બનાવવા પડશે. ક્રમમાં ક્રિયા આ ત્રણ વિભાવનાઓ સમજાવે છે, હું ફોલો-અપ આંશિક ડિજિટલ ક્ષેત્ર પ્રયોગો કે ભવ્ય ડિઝાઇન અને આકર્ષક પરિણામો પર બાંધવામાં એક નંબર વર્ણન કરીશું Schultz et al. (2007) . તમે જોશો કે, વધુ સાવચેત ડિઝાઇન, અમલીકરણ, વિશ્લેષણ, અને અર્થઘટન દ્વારા, તમે ખૂબ સરળ પ્રયોગો બહાર ખસેડી શકો છો.