3.3.2 માપન

માપન શું તમારા ઉત્તરદાતાઓ શું તમારા ઉત્તરદાતાઓ લાગે છે અને આમ કરવા માટે કહો ના અનુમાન બનાવે છે.

કુલ મોજણી ભૂલ માળખું બીજા શ્રેણી માપ છે; તે કેવી રીતે અમે જવાબો ઉત્તરદાતાઓ અમારા પ્રશ્નોના આપી અનુમાન કરી શકો છો સાથે વહેવાર. તે તારણ આપે છે કે જે જવાબો અમને પ્રાપ્ત છે, અને તેથી અનુમાન અમે બનાવવા, વિવેચનાત્મક અને ક્યારેક આશ્ચર્યજનક રીતે પર અમે બરાબર કેવી રીતે કહી આધાર રાખે છે શકે છે. કદાચ કંઈ આ મહત્વપૂર્ણ બિંદુ અદ્ભુત પુસ્તક પૂછવા નોર્મન Bradburn સીમોર Sudman, અને બ્રાયન Wansink દ્વારા પ્રશ્નો મજાક કરતાં વધુ સારી સમજાવે છે (2004) :

બે પાદરીઓ, ડોમિનિકન અને એક જેસ્યુટ, ચર્ચા કરી રહ્યા છે કે કેમ તે એક પાપ ધૂમ્રપાન અને તે જ સમયે પ્રાર્થના છે. નિષ્કર્ષ સુધી પહોંચવામાં નિષ્ફળતાને પછી, દરેક બોલ જાય તેના સંબંધિત ચઢિયાતી સંપર્ક કરવા. ડોમિનિકન કહે છે, "શું તમારા શ્રેષ્ઠ કહ્યું?"

જેસ્યુટ જવાબ આપે છે, "તેમણે જણાવ્યું હતું કે તે આર ઓલરાઇટ હતી."

"તે રમૂજી છે" ડોમિનિકન જવાબો, "મારા અવેક્ષક જણાવ્યું હતું કે તે એક પાપ હતું."

જેસ્યુટ જણાવ્યું હતું કે, "શું તમે તેની પાસે માંગણી નહોતી?" ડોમિનિકન જવાબો "હું તેમને પૂછવામાં જો તે જ્યારે પ્રાર્થના ધૂમ્રપાન ઓલરાઇટ હતો." "ઓહ" જેસ્યુટ જણાવ્યું હતું કે, "હું પૂછવામાં જો તે ધૂમ્રપાન પ્રાર્થના કરવા બરાબર હતું."

ત્યાં બે પાદરીઓ દ્વારા અનુભવ એક જેવી ફેરફારોનું ઘણા ઉદાહરણો છે. પ્રશ્ન ફોર્મ અસરો: હકીકતમાં, આ મજાક ના રૂટ પર ખૂબ જ મુદ્દો મોજણી સંશોધન સમુદાય એક નામ ધરાવે છે (Kalton and Schuman 1982) . જોવા માટે કેવી રીતે પ્રશ્ન ફોર્મ અસરો વાસ્તવિક સર્વેક્ષણ પર અસર પડી શકે છે, આ બે અત્યંત સમાન જોઈ મોજણી પ્રશ્નો ધ્યાનમાં રાખો:

  • "કેટલી તમે નીચેની નિવેદન સાથે સહમત નથી: વ્યક્તિઓ વધુ અપરાધ અને આ દેશમાં અવ્યવસ્થા માટે સામાજિક પરિસ્થિતિઓ કરતાં દોષ છે."
  • "તમે નીચેની નિવેદન સાથે કેટલી સંમત નથી: સામાજિક શરતો ગુના અને આ દેશમાં અવ્યવસ્થા વ્યક્તિઓ કરતાં દોષ વધુ છે."

જોકે બંને પ્રશ્નો જ વાત માપવા માટે દેખાય છે, તેઓ એક વાસ્તવિક મોજણી પ્રયોગ અલગ અલગ પરિણામો ઉત્પન્ન (Schuman and Presser 1996) . જ્યારે એક માર્ગ પૂછ્યું, ઉત્તરદાતાઓ 60% અહેવાલ છે કે વ્યક્તિઓ વધુ ગુના માટે દોષ હતા, પરંતુ જ્યારે અન્ય માર્ગ કહેવામાં લગભગ 60% અહેવાલ છે કે સામાજિક પરિસ્થિતિઓ દોષ વધારે હતી (આકૃતિ 3.2). અન્ય શબ્દોમાં, બે પ્રશ્નો વચ્ચે નાના તફાવત એક અલગ નિષ્કર્ષ સંશોધકો દોરી શકે છે.

આકૃતિ 3.2: એક સર્વેક્ષણ પ્રયોગ ના પરિણામો કો ટક 8.1 (સ્ય્હુમન અને Presser 1996, કોષ્ટક 8.1). સંશોધકોએ બરાબર કેવી રીતે તેઓ પ્રશ્ન પૂછવામાં તેના પર આધાર રાખીને અલગ અલગ જવાબો મળી શકે છે. આ એક પ્રશ્ન ફોર્મ અસર (Kalton અને સ્ય્હુમન 1982) એક ઉદાહરણ છે.

આકૃતિ 3.2: એક સર્વેક્ષણ પ્રયોગ ના પરિણામો (Schuman and Presser 1996, Table 8.1) . સંશોધકોએ બરાબર કેવી રીતે તેઓ પ્રશ્ન પૂછવામાં તેના પર આધાર રાખીને અલગ અલગ જવાબો મળી શકે છે. આ એક પ્રશ્ન ફોર્મ અસર એક ઉદાહરણ છે (Kalton and Schuman 1982) .

પ્રશ્ન બંધારણ માટે વધુમાં, ઉત્તરદાતાઓ પણ ઉપયોગ ચોક્કસ શબ્દો પર આધારિત અલગ અલગ જવાબો આપી શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, સરકારી પ્રાથમિકતાઓ વિશે અભિપ્રાય માપવા માટે, ઉત્તરદાતાઓ નીચેના પ્રોમ્પ્ટ વાંચી હતી:

"અમે જે કંઈ સરળતાથી અથવા inexpensively હલ કરી શકાય છે આ દેશમાં અનેક સમસ્યાઓ સાથે સામનો કરવામાં આવે છે. હું આ સમસ્યાઓ અમુક નામ જાઉં છું, અને દરેક એક માટે હું તમને મને કહેવું છે કે શું તમને લાગે છે કે અમે તેના પર ખૂબ થોડા પૈસા પણ ખૂબ પૈસા ખર્ચીને કરી રહ્યાં છો, અથવા જમણી જથ્થો વિશે માંગો છો. "

". ગરીબો માટે સહાય" આગલું, ઉત્તરદાતાઓ અડધા "કલ્યાણ" અને અડધા વિશે કહેવામાં આવ્યું હતું વિશે કહેવામાં આવ્યું હતું આ જ વસ્તુ માટે બે અલગ અલગ શબ્દસમૂહો જેવી લાગે શકે છે, તેઓ ખૂબ જ અલગ પરિણામો elicited (આકૃતિ 3.3); અમેરિકનો "કલ્યાણ" કરતાં "ગરીબોને સહાય" વધુ સહાયક હોવા જાણ (Smith 1987; Rasinski 1989; Huber and Paris 2013) . જ્યારે મોજણી સંશોધકો આ શબ્દરચના અસરો ધ્યાનમાં ફેરફારોનું હોઇ શકે છે, તેઓ પણ તેમને સંશોધન તારણો ધ્યાનમાં શકે છે. એટલે કે, અમે આ પરિણામ જાહેર અભિપ્રાય વિશે કંઈક શીખી છે.

આકૃિત 3.3: હુબર અને પોરિસ (2013) ના પરિણામો. ઉત્તરદાતાઓ વધુ કલ્યાણ કરતાં ગરીબોને સહાય સહાયક છે. આ એક પ્રશ્ન શબ્દરચના અસર જેમાં જવાબો સંશોધકો પ્રાપ્ત બરાબર જે શબ્દો તેઓ તેમના પ્રશ્નો ઉપયોગ પર આધાર રાખે છે એક ઉદાહરણ છે.

આકૃિત 3.3: ના પરિણામો Huber and Paris (2013) . ઉત્તરદાતાઓ ખૂબ કરતાં "ગરીબોને સહાય" વધુ સહાયક છે "કલ્યાણ." આ એક પ્રશ્ન શબ્દરચના અસર જેમાં જવાબો સંશોધકો પ્રાપ્ત બરાબર જે શબ્દો તેઓ તેમના પ્રશ્નો ઉપયોગ પર આધાર રાખે છે એક ઉદાહરણ છે.

પ્રશ્ન ફોર્મ અસરો અને શબ્દરચના અસરો વિશે આ ઉદાહરણો બતાવે છે તેમ, જવાબો છે કે સંશોધકો પ્રાપ્ત કેવી રીતે તેઓ તેમના પ્રશ્નો પૂછી પર આધારિત ગૂઢ રીતે પ્રભાવિત કરી શકે છે. આ અર્થ એ નથી કે સર્વેક્ષણ ઉપયોગ ન કરવો જોઇએ; ઘણી વખત કોઈ પસંદગી છે. તેના બદલે, આ ઉદાહરણ બતાવે છે કે અમે અમારા પ્રશ્નો કાળજીપૂર્વક રચવું જોઈએ અને અમે જવાબો uncritically સ્વીકારી ન જોઈએ.

મોટા ભાગના concretely, આ અર્થ એ થાય કે જો તમે કોઈ અન્ય દ્વારા એકત્રિત મોજણી માહિતી વિશ્લેષણ કરવામાં આવે છે, ખાતરી કરો કે તમે વાસ્તવિક પ્રશ્નાવલી વાંચી છે બનાવે છે. અને, તમે તમારા પોતાના પ્રશ્નાવલી બનાવતા હોવ તો, હું ત્રણ સૂચનો છે. પ્રથમ, હું સૂચવે છે કે તમે પ્રશ્નાવલી ડિઝાઇન વિશે વધુ વાંચવા (દા.ત., Bradburn, Sudman, and Wansink (2004) ); ત્યાં તે કરતાં વધુ હું અહીં વર્ણન કરવા માટે સક્ષમ કરવામાં આવી છે છે. બીજું, હું સૂચવે છે કે તમે ઉચ્ચ ગુણવત્તા સર્વેક્ષણ માંથી શબ્દ પ્રશ્નો માટે કોપી શબ્દ. આ સાહિત્યચોરી જેવી લાગે છે, તેમ છતાં, નકલ પ્રશ્નો મોજણી સંશોધન પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે (સુધી તમે મૂળ મોજણી દાખવી તરીકે). તમે ઉચ્ચ ગુણવત્તા સર્વેક્ષણ તરફથી પ્રશ્નો નકલ, તો તમે તે તેઓ પરીક્ષણ કરવામાં આવી છે તેની ખાતરી કરી શકાય છે અને તમે કેટલાક અન્ય મોજણી ના જવાબો માટે તમારા સર્વે પ્રતિસાદ તુલના કરી શકો છો. છેલ્લે, હું સૂચવે છે કે તમે તમારી ફ્રેમ વસ્તી કેટલાક લોકો સાથે તમારા પ્રશ્નો પૂર્વ ટેસ્ટ (Presser et al. 2004) ; મારો અનુભવ છે કે પૂર્વ-ચકાસણી હંમેશા આશ્ચર્યજનક મુદ્દાઓ દર્શાવે છે.