කටයුතු

යතුර:

 • අමාරුවෙන් උපාධිය: පහසු පහසු , මධ්යම මධ්යම , දෘඪ වෙහෙස මහන්සි වී , ඉතා දුෂ්කර ඉතා දුෂ්කර
 • ගණිත අවශ්ය ( ගණිත අවශ්ය )
 • කේතනය අවශ්ය ( කේතනය අවශ්ය )
 • දත්ත එකතුව ( දත්ත එකතුව )
 • මගේ ප්රියතම ( මගේ ප්රියතම )
 1. [ පහසු ] මෙම මානසික වසංගතය අත්හදා විරුද්ධව තර්ක දී, Kleinsman and Buckley (2015) මෙසේ ලිවීය:

  "එය ෆේස්බුක් අත්හදා සඳහා අවදානම් අඩු සහ පවා නම් වූ බව සැබෑ වුවත්, පසු විපරමේ දී, ප්රතිඵල ප්රයෝජනවත් වනු විනිශ්චය කරනු, එහි මෙතන ආරක්ෂා කළ යුතු බව පරදුවට වැදගත් මූලධර්මය වේ. සොරකම් ප්රමාණයක් සම්බන්ධ කුමක් කළත් සොරකම් කිරීම යි, ඒ නිසා අපි සියලු දෙනා ම අපගේ දැනුම හා කැමැත්තෙන් තොරව මත අත්හදා නොකළ යුතු අයිතියක් ඇති, මෙම පර්යේෂණ කරන්නට ස්වභාවය. "මේ ආකාරයෙන් ම

  1. මෙම පරිච්ඡේදයේ-consequentialism හෝ deontology-වේ වඩාත් පැහැදිලිව හා සම්බන්ධ මෙම තර්කය? සාකච්ඡා කළ සදාචාරාත්මක රාමුව දෙදෙනාගෙන්
  2. දැන්, ඔබ මේ තත්ත්වය එරෙහිව තර්ක කිරීමට අවශ්ය බව සිතන්න. ඔබ කොහොමද නිව් යෝක් ටයිම්ස් පුවත්පත සඳහා වාර්තාකරු නඩුව තර්ක කරන්නේ?
  3. ආකාරය, සියල්ල නම්, ඔබ මාධ්ය සගයෙකු සමග මෙම සාකච්ඡා කළේ නම් ඔබේ තර්කය වෙනස් විය හැකි ද?
 2. [ පහසු ] Maddock, Mason, and Starbird (2015) පර්යේෂකයන් මකා ඇති බව tweets භාවිතා කළ යුතු ද යන ප්රශ්නය සලකා බලයි. ඔවුන්ගේ කඩදාසි කියවන්න පසුබිම ගැන ඉගෙනගන්න.

  1. deontological ඉදිරිදර්ශනය සිට මෙම තීරණය, විශ්ලේෂණය කරනු ලැබේ.
  2. එය consequentialist ඉදිරිදර්ශනය සිට හරියටම සමාන තීරණයක්, විශ්ලේෂණය කරනු ලැබේ.
  3. ඔබ මේ අවස්ථාවේ දී තවත් ඒත්තු සොයා ගන්නේ කෙසේද?
 3. [ මධ්යම ] ක්ෂේත්ර පර්යේෂණ ආචාර ලිපියක් තුල Humphreys (2015) , සියලු යහපත් බලපෑම් පක්ෂ කැමැත්තෙන් තොරව සිදු කර බව සමහර හා අන් අයට උපකාර හානි වන බව මැදිහත් වීමේ සදාචාරාත්මක අභියෝග ඉස්මතු කිරීමට පහත සඳහන් උපකල්පිත අත්හදා යෝජනා කළේය.

  "පර්යේෂකයෙක් පැල්පත්වල වීදි ලාම්පු තැබීමෙන් ප්රචණ්ඩ අපරාධ අඩු කරන්නේද යන්න සොයා ගන්න බව ප්රජා සංවිධාන සමූහයක් හා සම්බන්ධ වේ කියන්න. මෙම පර්යේෂණ විෂයයන්වලට අපරාධකරුවන් ය: අපරාධකරුවන් දැනුවත් කැමැත්තක් ඉඩ ඇති පර්යේෂණ සම්මුතියට හා එය, අවාසනාව ඉදිරි වන්නේ නැහැ (පුද්ගලයන් ගෞරවය උල්ලංඝනය); අපරාධකරුවන් විය හැකි (යුක්තිය උල්ලංඝනය) පහසුකර තොරව පර්යේෂණ සඳහා වන වියදම දරනු ලබන; හා පර්යේෂණ ප්රතිලාභ සම්බන්ධ මතභේදයක් වනු ඇත - එය ඵලදායී වේ නම්, විශේෂයෙන් ම අපරාධකරුවන් එය අගය නැත (තබන්නේ තක්සේරු කිරීමේ අපහසු නිෂ්පාදනය) වනු ඇත. . . . මෙහි ඇති විශේෂ කරුණු කෙසේ වෙතත් පමණක් විෂයයන් පමණ නැත. මෙන්න උදාහරණයක් අපරාධකරුවන් ස්ථානයේ පහන් දමා එම සංවිධාන එරෙහිව ප්රති ප්රහාර එල්ල කිරීම සඳහා නම්, ඒ-විෂයයන් නොවන ලබා අවදානම් ද ඇත. එම සංවිධානය, එම අවදානම් ඉතා දැනුවත් විය නමුත් ඔවුන් වැරදි සහගත තමන් ප්රකාශයට පත් කිරීමට කොටසක් දිරි ගැන්වුණු සිටින ධනවත් විශ්ව විද්යාල පර්යේෂකයන් ඌන ආරම්භ බලාපොරොත්තු කෙරෙහි විශ්වාසය තැබූ නිසා ඔවුන්ට දැරීමට කැමති විය හැකිය. "

  1. නිර්මාණය ලෙස අත්හදා බැලීම ඔබේ ආචාර ධර්ම තක්සේරු ඉදිරිපත් ප්රජා සංවිධාන වෙත ඊමේල් ලියන්න? ඔබ යෝජනා කරන ලෙස අත්හදා බැලීම කරන්න උදව් කරනවාද? ඔබේ තීරණය බලපෑමක් ඇති දේවල් මොනවාද?
  2. මෙම පර්යේෂණාත්මක නිර්මාණ වල ආචාර ධර්ම පිළිබඳ ඔබේ තක්සේරුව වැඩි දියුණු විය හැකි යම් වෙනස්කම් තිබෙනවා.
 4. [ පහසු ] 1970 මිනිස්සු 60 දී එක්සත් ජනපද (පර්යේෂකයන් විශ්ව විද්යාල නම නැහැ) යන මධ්ය බටහිර කොටසක් විශ්ව විද්යාල දී පිරිමි නාන කාමරය තුළ සිදු වූ බව ක්ෂේත්ර පරීක්ෂණය සඳහා සහභාගී (Middlemist, Knowles, and Matter 1976) . පර්යේෂකයන් ජනතාවට තම පෞද්ගලික අවකාශය උල්ලංඝනය කිරීම් සඳහා ප්රතිචාර දක්වන ආකාරය ගැන උනන්දුවක් Sommer (1969) ලෙස අර්ථ "කොල්ලකරුවන් පැමිණ නැහැ හැකි පුද්ගලයාගේ සිරුර වටා නොපෙනෙන මායිම් සමඟ ප්රදේශයේ." එසේම, පර්යේෂකයන් ආකාරය අධ්යයනය කිරීමට තීරණය කළා මිනිසාගේ මුත්රා ළඟ පහත අන් අය ඉදිරියේ විසින් ඇතිකරන ලදී. තනිකරම නිරීක්ෂණ පාඩම් පසු, පර්යේෂකයන් ක්ෂේත්ර පරීක්ෂණය සිදු කරන ලදී. සහභාගිවන්නන් වම් බොහෝ තුනක් urinal නාන කාමරය තුළ urinal (මෙම සිදු කරන ආකාරය ගැන හරියටම පර්යේෂකයන් පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ) භාවිතා කිරීමට බල කරන ලදි. ඊළඟට, සහභාගී අන්තර් දුර මට්ටම් තුනක් එක් පැවරුමක් ලැබුණා. සමහර මිනිසුන් සඳහා කොන්ෆෙඩරේට්, හරි ඊළඟ ඔවුන්ට urinal භාවිතා සමහරු සඳහා කොන්ෆෙඩරේට් ඔවුන් කෙරෙන් වූ urinal එක් හිස් භාවිතා කරන අතර, සමහර මිනිසුන් සඳහා කිසිදු කොන්ෆෙඩරේට් නාන කාමරය ඇතුළු විය. පර්යේෂකයන් සහභාගී වන ගේ urinal යාබද වැසිකිළි ප්රදර්ශන කුටිය තුළ පර්යේෂණ සහකාර ස්ථානගත විසින් අඛන්ඩ-ප්රතිඵලය විචල්යයන්-පමාද කාලය සහ මැන්නේ ය. මෙන්න පර්යේෂකයන් මිනුම් පටිපාටිය විස්තර කරන ආකාරය මෙසේය:

  "ඇන් නිරීක්ෂකයා විෂයයන් 'urinal වහාම යාබද වැසිකිළි ප්රදර්ශන කුටිය තුල ස්ථානගත කරන ලදී. මෙම ක්රමවේදයන් නියමු පරීක්ෂණ තුළ එය auditory බට් [මුත්රා] ආරම්භය හා සටන් නැවැත්වීම සංඥා යැවීම සිදු කළ නොහැකි බව පැහැදිලි විය. . . . ඒ වෙනුවට, දෘශ්ය බට් භාවිතා කරන ලදී. නිරීක්ෂකයා වැසිකිළි ප්රදර්ශන කුටිය බිම වැටී පොත් තොගයක් තුළ imbedded වූ periscopic ප්රිස්මය භාවිත කළා. බිම හා වැසිකිළි කුටිය පවුර අතර 11 අඟල් (28-cm) ක් අවකාශය පරිශීලක අඩු භාග්යයද, එහි periscope හරහා, දැක්ම සපයා මුත්රා ඇළ හැකි සෘජු දෘශ්ය නිල් තල්මසුන් කළේය. නිරීක්ෂකයා, කෙසේ වෙතත්, විෂය මුහුණ දැකගත නොහැකි විය. නිරීක්ෂකයා විෂය වන urinal දක්වා උත්සන්න වූ විට, එක නතර මුත්රා පටන් ගන්නා විට, සහ මුත්රා කිරීම අවසන් කළ විට අනෙක් නතර නැවතුම් අත් ඔරලෝසු දෙකක් ආරම්භ කළා. "

  භෞතික දුර ආරම්භයත් වැඩි ප්රමාදයක් කිරීමට යොමු කරයි අඩු නොපසුබටව (රූපය 6.7) අඩු බව පර්යේෂකයෝ සොයාගෙන ඇත.

  1. ඔබ සහභාගි මෙම අත්හදා බරපතල හානි විය කරන්න පුළුවන් කියලා ඔබ හිතනවද?
  2. ඔබ පර්යේෂකයන් මෙම අත්හදා සිදු කළ යුතු බව ඔබ සිතනවාද?
  3. වෙනස්කම් මොනවාද, ඕනෑම නම්, ඔබ ආචාර ශේෂ වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා නිර්දේශ?
  Figure 6.7: Middlemist, නෝව්ල්ස්, සහ කරුණු (1976) සිට ප්රතිඵල. නාන කාමරය ඇතුළු වූ පිරිමි කොන්දේසි තුනක් එක් පැවරුමක් ලැබුණා: සමීප දුර (අ කොන්ෆෙඩරේට් වහාම යාබද urinal තබා කරන ලදී), මධ්යස්ථ දුර (අ කොන්ෆෙඩරේට් එක් urinal ඉවත් තැබූ), හෝ කිසිදු කොන්ෆෙඩරේට් වූ urinal භාවිත කළා. වැසිකිලි කුටිය තුල ස්ථානගත නිරීක්ෂකයින් මුත්රා ප්රමාද නොපසුබටව නිරීක්ෂණය හා කාලය චාරිත්රයක්-ඉදි periscope භාවිත කළා. ඇස්තමේන්තු පමණ සම්මත දෝෂ ලබා ගත හැකි නොවේ.

  Figure 6.7: ලැබූ ප්රතිඵල Middlemist, Knowles, and Matter (1976) . නාන කාමරය ඇතුළු වූ පිරිමි කොන්දේසි තුනක් එක් පැවරුමක් ලැබුණා: සමීප දුර (අ කොන්ෆෙඩරේට් වහාම යාබද urinal තබා කරන ලදී), මධ්යස්ථ දුර (අ කොන්ෆෙඩරේට් එක් urinal ඉවත් තැබූ), හෝ කිසිදු කොන්ෆෙඩරේට් වූ urinal භාවිත කළා. වැසිකිලි කුටිය තුල ස්ථානගත නිරීක්ෂකයින් මුත්රා ප්රමාද නොපසුබටව නිරීක්ෂණය හා කාලය චාරිත්රයක්-ඉදි periscope භාවිත කළා. ඇස්තමේන්තු පමණ සම්මත දෝෂ ලබා ගත හැකි නොවේ.

 5. [ මධ්යම ] දින 10 ක් පමණ වන ප්රාථමික මැතිවරනයට පෙරාතුව 2006 අගෝස්තු දී, මිචිගන් ජීවත් පුද්ගලයන් 20,000 ක් සිය ඡන්ද හැසිරීම සහ ඒවායේ අසල්වැසියන් (රූපය 6.8) වන ඡන්ද හැසිරීම පෙන්නුම් කෙරෙන බව තැපැල් ලැබී. (. මෙම පරිච්ඡේදයේ ඉගෙනගත් ලෙස එක්සත් ජනපදය තුල, ප්රාන්ත ආන්ඩු එක් එක් මැතිවරණ ඡන්ද මෙම තොරතුරු ජනතාවට ලබා ගත හැකි වන වාර්තා කරයි) මෙම විශේෂ ප්රතිකාර කවදාවත් තනි කැබැල්ලක් යැවීම සඳහා ඒ දක්වා දැක ඇති විශාලතම බලපෑමක් ඉදිරිපත්: එය 8.1 සියයට විසින් ප්රකාශ කිරීමේ ප්රතිශතය අනුපාතිකය ඉහළ (Gerber, Green, and Larimer 2008) . සන්දර්භය තුළ මෙම පත් කිරීම සඳහා, එක එක කෑල්ලක් නොකෙරිණි සාමාන්යයෙන් එක් ප්රතිශතයක් පමන වූ වැඩි නිෂ්පාදනය (Gerber, Green, and Larimer 2008) . මේ බලපෑම ඉතා විශාල හැල් Malchow නම් දේශපාලන සමුපකාර ඩොනල්ඩ් හරිත $ 100,000 ඉදිරිපත් කළ අත්හදා බැලීම (අනුමාන Malchow මෙම තොරතුරු තමා පාවිච්චි කරන්න හැකි වන පරිදි) ප්රතිඵලයක් ප්රකාශයට පත් කිරීමට නොවේ (Issenberg 2012, p 304) . එහෙත්, ඇලන් නැන්දම්මා, ඩොනල්ඩ් ෙකොළ, ක්රිස්ටෝපර් Larimer ඇමරිකානු දේශපාලන විද්යාව රිවීව් 2008 දී කඩදාසි ප්රකාශයට පත් කරනු ලබයි නැහැ.

  ඔබ හොඳින් රූපය 6.8 දී පණිවුඩයක් පරීක්ෂා කරන විට ඔබ පර්යේෂකයන් 'නම් එය මත නොපෙනේ බව දක්නට හැකිය. ඒ වෙනුවට, ආපසු ලිපිනය ප්රායෝගික දේශපාලන උපදේශනය වේ. කඩදාසි කිරීමට පිළිගැනීම දී කතුවරුන් පැහැදිලි: "විශේෂ ස්තුතිය ප්රායෝගික දේශපාලන උපදේශන මාක් Grebner නිර්මාණය හා මෙහි අධ්යයනයට තැපැල් වැඩසටහන පාලනය කරන වෙත යන්න."

  1. මෙම පරිච්ඡේදයේ විස්තර හතර සදාචාරාත්මක මූලධර්ම අනුව මෙම ප්රතිකාර භාවිතය තක්සේරු කරන්න.
  2. වෙනස්කම් මොනවාද, ඕනෑම නම්, ඔබ මෙම අත්හදා බැලීම සඳහා නිර්දේශ?
  3. එය ප්රකාශයට පත් කරන ලදී විට මේ කඩදාසි සමග පෙනී සිටිය හැකි බව සදාචාරාත්මක උපග්රන්ථයක් ලියන්න.
  රූපය 6.8: නැන්දම්මා, ෙකොළ, Larimer (2008) සිට අසල්වැසියාට පණිවුඩයක්. මෙම පණිවුඩයක් තනි-කෑල්ලක් පණිවුඩයක් සඳහා මෙතෙක් නිරීක්ෂණය කර ඇති බව විශාලතම බලපෑම, සියයට 8.1 කින් ප්රකාශ කිරීමේ ප්රතිශතය අනුපාත ඉහළ ගොස් ඇත.

  රූපය 6.8: සිට අසල්වැසියාට පණිවුඩයක් Gerber, Green, and Larimer (2008) . මෙම පණිවුඩයක් තනි-කෑල්ලක් පණිවුඩයක් සඳහා මෙතෙක් නිරීක්ෂණය කර ඇති බව විශාලතම බලපෑම, සියයට 8.1 කින් ප්රකාශ කිරීමේ ප්රතිශතය අනුපාත ඉහළ ගොස් ඇත.

 6. [ පහසු ] මෙම තැපෑලට 20,000 යවන ලදී වරක් පසුගිය ප්රශ්නය (රූපය 6.8) මතද, මෙන්ම අනෙකුත් විය හැකි අඩු සංවේදී තැපෑලට .60,000, සහභාගී වැටුණේ යෑයි ඇති විය. ඇත්ත වශයෙන්ම, Issenberg (2012) (පි 198) Grebner [ප්රායෝගික දේශපාලන උපදේශන අධ්යක්ෂ] ජනතාවගේ ඔහුගේ කාර්යාලය පිළිතුරු යන්ත්රය පිරී නිසා, දුරකථනය පැමිණිලි කිරීමට වෙහෙස ගෙන එතරම් ඉක්මනින් නව අමතන්නන්ට බව කොපමණ ගණනය කිරීම සඳහා හැකි කවදාවත් "බව වාර්තා පණිවිඩයක් තැබීමට නොහැකි විය. "ඇත්ත වශයෙන්ම, Grebner ඔවුන් ප්රතිකාර ෙසස්බද්ද තිබේ නම් පසුපසට ඊටත් වඩා විශාල වී ඇත හැකි බව යි. "අපි ඩොලර් පන්සියයක් වැය සහ ඔබ සහ මම සල්මන් Rushdie සමඟ ජීවත් වෙන්න තිබුණා මුළු රාජ්ය ආවරණය කළා නම් ඇලන්." ඔහු ඇලන් නැන්දම්මා, පර්යේෂකයෝ එක් කතා (Issenberg 2012, p 200)

  1. මෙම තොරතුරු පසුගිය ප්රශ්නයට ඔබේ පිළිතුරු වෙනස් කරයිද?
  2. ඔබ සමාන වන බව අනාගත අධ්යයන සඳහා නිර්දේශ අවිනිශ්චිත හමුවේ තීරණ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම සඳහා උපක්රම?
 7. [ මධ්යම ] භාවිතයේ දී, බොහෝ සදාචාර සම්පන්න විවාදය පර්යේෂකයන් සහභාගී (උදා, මෙම පරිච්ඡේදයේ සිද්ධි අධ්යයන තුනක්) සැබෑ දැනුවත් කැමැත්ත නැති තැන පාඩම් කිරීම ගැන සඳහන් වෙනවා. කෙසේ වෙතත්, ආචාර ධර්ම විවාදය ද සැබෑ දැනුවත් කැමැත්ත ඇති බව අධ්යාපනය සඳහා ඇති විය හැකිය. ඔබ සහභාගි සැබෑ දැනුවත් අනුමැතිය තිබිය කරනු ඇත, උපකල්පිත අධ්යයනය නිර්මාණය, නමුත් ඔබ තවමත් සදාචාර විරෝධී වනු ඇත සිතන. (ඉඟිය: ඔබ අරගල කරන්නේ නම්, ඔබ කියවන කරන්න උත්සාහ කරන්න පුළුවන් Emanuel, Wendler, and Grady (2000) .)

 8. [ මධ්යම ] පර්යේෂකයන් බොහෝ විට එකිනෙකාට සහ පොදු ජනතාවට ඔවුන්ගේ සදාචාරාත්මක චින්තනය විස්තර කිරීමට අරගල කරනවා. එය රස සොයා පසු කරන ලදී, සබඳතා, සහ කාල නැවත හඳුනා ගන්නා ලදී, ජේසන් Kauffman, මෙම පර්යේෂණ කණ්ඩායමේ නායකයා, මෙම ව්යාපෘතියේ ආචාර ධර්ම ගැන මහජන අදහස් කිහිපයක් විය. කියවන්න Zimmer (2010) හා පසුව මෙම පරිච්ඡේදයේ විස්තර කරන මූලධර්ම හා සදාචාරාත්මක රාමුව භාවිතා Kauffman ප්රකාශ සකස්කල.

 9. [ මධ්යම ] Banksy එක්සත් රාජධානිය තුළ වඩාත්ම ජනප්රිය සමකාලීන චිත්ර ශිල්පියා එක් වන අතර, ඔහු දේශපාලන වශයෙන් නැඹුරු වීදි කුරුටු ගී (රූපය 6.9) දැන වේ. ඔහුගේ ඉතා නිවැරදි අනන්යතාව, කෙසේ වෙතත්, ගුප්ත වේ. ඔහුට අවශ්ය නම් ඔහු තම අනන්යතාව පොදු බවට පත් විය හැකි නිසා Banksy පෞද්ගලික වෙබ් අඩවිය, නමුත් ඔහු නැති කිරීමට තෝරාගෙන ඇත. 2008 දී ඩේලි මේල්, පුවත්පත්, Banksy සැබෑ නම හඳුනා ගැනීම සඳහා කියාපාන ලිපියක් ප්රකාශයට පත් කරන ලදි. එවිට 2016 දී, මිෂෙල් Hauge, මාක් ස්ටීවන්සන්, ඩී කිම් Rossmo හා ස්ටීවන් සී ලෙ Comber (2016) , භූගෝලීය පැතිකඩ පිළිබඳ Dirichlet ක්රියාවලිය මිශ්රණය ආදර්ශ භාවිතා කරමින් මෙම ප්රකාශය තහවුරු කිරීමට උත්සාහ කළා. වඩාත් විශේෂිතව, ඔවුන් බ්රිස්ටල් හා ලන්ඩනයේ Banksy ප්රසිද්ධ කුරුටු ගී පිළිබඳ භූගෝලීය ස්ථාන එකතු කරන ලදී. ඊළඟට, පැරණි පුවත්පත් ලිපි හා මහජන ඡන්දය වාර්තා හරහා සොයා විසින් Hauge හා සගයන් නම් කරන පුද්ගලයා, තම බිරිඳ සහ ඔහුගේ පාපන්දු (එනම්, පාපන්දු) කණ්ඩායම පසුගිය ලිපින සොයාගෙන ඇත. පහත සඳහන් පරිදි ඔවුන්ගේ කඩදාසි සොයා කතෘගේ සාරාංශ:

  "නැත අනෙකුත් බරපතල 'සැකකරුවන්' [SIC] විමර්ශනය කිරීමට සමඟ, එය දුෂ්කර මෙහි ඉදිරිපත් විශ්ලේෂණය මත පදනම් Banksy අනන්යතාවය ගැන තීරණාත්මක ප්රකාශ කිරීමට, බ්රිස්ටල් සහ ලන්ඩන් යන දෙරටේ ම geoprofiles ඇති කඳු මුදුන් සංෙයෝජිත දන්නා ලිපිනයන්, කියමින් හැර වෙනත් වේ සමඟ [නම කොතරම් දුරකට සංස්කරණය]. "

  පහත සඳහන් Metcalf and Crawford (2016) , මම මේ අධ්යයනය පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන විට එම පුද්ගලයාගේ නම ඇතුළත් කිරීමට නොහැකි කිරීමට තීරණය කර ඇත.

  1. මෙම පරිච්ඡේදයේ ඇති ප්රතිපත්ති හා ආචාර රාමුව භාවිතා කරමින් මෙම අධ්යයනය තක්සේරු.
  2. ඔබ මෙම අධ්යයනය සිදු කර ඇත කැමතිද?
  3. මෙම කතෘන් පහත සඳහන් වාක්යය සමග කඩදාසි වියුක්ත මෙම අධ්යයනය යුක්ති සහගත: "වඩාත් පුලුල්ව කියතොත්, මෙම ප්රතිඵල පසුගිය ත්රස්තවාදය හා සම්බන්ධ සුළු ක්රියා (උදා: කුරුටු ගී), විශ්ලේෂණය වඩාත් බැරෑරුම් පෙර ත්රස්තවාදී කඳවුරු ස්ථානගත ගැනීමට උපකාර කිරීමට භාවිතා කළ හැකි බව යෝජනා සහාය සිදුවීම් සිදු, සහ, සංකීර්ණ, සැබෑ ලෝකය ගැටලුව සඳහා ආදර්ශ අයදුම්පත හොදම නිදසුනක් සපයයි. "මෙම කඩදාසි ඔබගේ මතය වෙනස් වෙනවාද? එසේ නම්, ඒ කෙසේද?
  4. "කතුවරු දැනුවත්, සහ ලක්ස [නම කොතරම් දුරකට සංස්කරණය] සහ ඔහුගේ ඥාතීන් පුද්ගලිකත්ව හා ඒ අනුව එකම පොදු වසම තුල භාවිතා කර ඇත දත්ත: කතුවරුන් සිය කඩදාසි අවසානයේ පහත සඳහන් සදාචාරාත්මක සටහනක් ඇතුළත් විය. අපි හිතා මතාම නිශ්චිත ලිපින නොකරන හරින ලද ඇත. "මේ කඩදාසි ඔබගේ මතය වෙනස් වෙනවාද? එසේ නම්, ඒ කෙසේද? ඔබ රාජ්ය / පෞද්ගලික ලියන්නම් මෙම නඩුවේ තේරුමක් කරන්න පුළුවන් කියලා ඔබ හිතනවද?
  රූපය 6.9: චෙල්ටන්හම් එංගලන්තයේ Banksy විසින් වීදිය කලා. ඡායා රූප බ්රයන් රොබට් මාෂල් විසින්. මූලාශ්රය: විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය.

  රූපය 6.9: චෙල්ටන්හම් එංගලන්තයේ Banksy විසින් වීදිය කලා. ඡායා රූප බ්රයන් රොබට් මාෂල් විසින්. මූලාශ්රය: විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය .

 10. [ මධ්යම ] සිත්ගන්නා ලිපියෙන් Metcalf (2016) යන තර්කය කරයි "පෞද්ගලික දත්ත අඩංගු ප්රසිද්ධියේ ලබාගත හැකි දත්ත විෂයන් හා පර්යේෂකයන්ට සඳහා වඩාත් සිත්ගන්නා වැඩි අවදානම් අතර වේ."

  1. මෙයට සහය බව කොන්ක්රීට් උදාහරණ දෙකක් මොනවාද?
  2. මෙම ලිපිය ම Metcalf බව ද, "කවර හෝ තොරතුරු හානියක් දැනටමත් ප්රසිද්ධ දත්ත සමුදාය විසින් සිදු කර ඇති" බව උපකල්පනය කිරීම යල් පිනූ යයි වේ පවසයි. මෙම නඩුව විය හැකි එක් උදාහරණයක් දෙන්න.
 11. [ මධ්යම ] මෙම පරිච්ඡේදයේ දී මම සියලු දත්ත විය හැකි හඳුනාගැනේ සහ සියලු දත්ත විය හැකි සංවේදී බව අතේ මාපට ඇඟිල්ල පාලනය යෝජනා කළේය. වගුව 6.5 කිසිදු පැහැදිලිවම පෞද්ගලිකව තොරතුරු හඳුනා ඇති නමුත් තවමත් නිශ්චිත ජනතාවට සම්බන්ධ විය හැකි, දත්ත උදාහරණ ලබා දෙනු ඇත.

  1. මේ උදාහරණ දෙකක් රැගෙන අවස්ථා දෙකේදීම දී ද-anonymization ප්රහාරය සමාන ව්යුහයක් ඇත ආකාරය විස්තර කරන්න.
  2. (අ) කොටසක් දී උදාහරණ දෙකක් එක් එක් සඳහා, දත්ත මේ දත්ත සමුදාය තුළ ජනතාව ගැන සංවේදී තොරතුරු හෙළි විය හැකි ආකාරය විස්තර කරන්න.
  3. දැන් මේසයෙන් තුන්වන දත්ත සමුදාය තෝරාගන්න. එය නිදහස් සලකා කෙනෙකුට ඊ-තැපැල් ලියන්න. මෙම දත්ත විය හැකි හඳුනාගත විය හැකි සංවේදී විය හැකි ආකාරය ඔවුන්ට පැහැදිලි කරන්න.
  වගුව 6.5: ඕනෑම පැහැදිලි පෞද්ගලිකව හඳුනා තොරතුරු නැති බව, නමුත් තවමත් නිශ්චිත ජනතාවට සම්බන්ධ විය හැකි සමාජ දත්ත උදාහරණ ලැයිස්තුව.
  දත්ත සඳහනක්
  සෞඛ්ය රක්ෂණ වාර්තා Sweeney (2002)
  ක්රෙඩිට් කාඩ් ගණුදෙනු දත්ත Montjoye et al. (2015)
  Netflix චිත්රපටය ශ්රේණිගත දත්ත Narayanan and Shmatikov (2008)
  දුරකථන ඇමතුමක් පාර-දත්ත Mayer, Mutchler, and Mitchell (2016)
  සොයන්න ලඝු-සටහන දත්ත Barbaro and Zeller Jr (2006)
  සිසුන් පිළිබඳව, ජනගහන පරිපාලන හා සමාජ දත්ත Zimmer (2010)
 12. [ පහසු ] සෑම සපත්තු ඔබම දැමීම ඔබේ පරිශීලකයන්ගේ සහ පොදු ජනතාවට නොව, ඔබේ මිතුරන් පමණක් ඇතුළත් වේ. මෙම වෙනස යුදෙව් නිදන්ගත රෝග රෝහලේ නඩුව පැහැදිලි වේ (Katz, Capron, and Glass 1972, Ch. 1; Lerner 2004; Arras 2008) .

  ආචාර්ය චෙස්ටර් එම් Southam පිළිකා පර්යේෂණ සඳහා ස්ලෝන්-Kettering ආයතනය සම්භාවනීය වෛද්යවරයෙක් හා පර්යේෂකයෙකු හා කෝනල් විශ්වවිද්යාලය සිදුකල වෛද්ය විද්යාලයේ වෛද්ය සහය මහාචාර්ය විය. ජූලි 16, 1963 දින Southam මිතුරන් දෙදෙනෙකු නිව් යෝර්ක් නගරයේ යුදෙව් නිදන්ගත රෝග රෝහලේ නිමවී රෝගීන් 22 මළ සිරුරු බවට සජීවී පිළිකා සෛල එන්නත්. මෙම එන්නත් පිළිකා රෝගීන් ප්රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය තේරුම් ගැනීමට Southam ගේ පර්යේෂණ කොටසක් විය. මීට පෙර පර්යේෂණ, Southam සෞඛ්ය සම්පන්න ස්වේච්ඡා එය දැනටමත් බොහෝ කාලයක් පිළිකා සිටි රෝගීන් ගෙන ඇති ෙහයින්ද, සති දළ වශයෙන් 4 සිට 6 දක්වා දී එන්නත් පිළිකා සෛල ප්රතික්ෂේප කිරීමට හැකි වූ බව සොයා ගෙන තිබෙනවා. Southam ඔවුන් පිළිකා සිටි නිසා හෝ ඔවුන් වැඩිහිටි වූ අතර මේ වන විටත් නිමවී නිසා පිළිකා රෝගීන් තුළ ප්රමාද ප්රතිචාරය වූයේ ද යන්න කල්පනා කරන්න ඇති. මෙම හැකියාව ආමන්ත්රණය කිරීම සඳහා, Southam වැඩිහිටි හා නිමවී නමුත් කවුද පිළිකා නැහැ සිටි මිනිසුන් පිරිසක් බවට සජීවී පිළිකා සෛල එන්නත් කිරීමට තීරණය කළා. වෛද්යවරුන් තිදෙනෙකු සහභාගි වීමට ඉල්ලා සිටි ඉල්ලා අස්වීම කොටසක් ලෙස අවුලුවන අධ්යයනය ව්යාප්ත විට වචනය, සමහර සැසඳීම් නාසි ගාල් කඳවුරේ පරීක්ෂණ කිරීමට කොටසක් සහතික මත පර්යේෂණ unproblematic Southam-සොයා විසින් කරන ලද නමුත්, අන් අය මත පදනම්. අවසානයේදී, Regents නිව් යෝර්ක් රාජ්ය මණ්ඩලය Southam වෛද්ය සේවය දිගටම කිරීමට හැකි විය යුතුය යන්න තීරණය කිරීම සඳහා මෙම නඩුව සමාලෝචනය. Southam ඔහු ක්රියා කළා කියා ඔහුගේ ආරක්ෂක දී තර්ක Southam ආරක්ෂක ඔහු වෙනුවෙන් සාක්ෂි දුන් සම්භාවනීය විද්වතුන් කිහිප සියළුම ලද හිමිකම් ගණනාවක් මත පදනම් විය "වගකිව යුතු සායනික පුහුණු හොඳම සම්ප්රදාය." (1) තම පර්යේෂණයට ඉහළ විද්යාත්මක හා සමාජ කුසලතා; (2) සහභාගී කිසිදු සතුටුදායක අවදානමක් ඇති බවත්; විෂයයන් 600 කට වඩා වැඩි පෙර අත්දැකීම් Southam ගේ වසර 10 ක කොටසක් පදනම් හිමිකම්; (3) අනාවරණය මට්ටම පර්යේෂකයා විසින් එල්ල අවදානම් මට්ටම අනුව සකස් කළ යුතුය; (4) පර්යේෂණ එම අවස්ථාවේ දී වෛද්ය සම්මත අනුකූලව විය. අවසානයේ, රිජන්ට් බැංකුවේ අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය වංචා, වංචාව, හා වෘත්තීය පෙනුමක් නැති හැසිරීම Southam වැරදිකරු බවත්, වසරක කාලයක් සඳහා ඔහුගේ වෛද්ය බලපත්රය අවලංගු කර ඇත. එහෙත්, ඊට වසර කිහිපයකට පසු, චෙස්ටර් එම් Southam පිළිකා පර්යේෂකයන් ඇමරිකානු සංගමයේ සභාපති ලෙස තේරී පත් විය.

  1. මෙම පරිච්ඡේදයේ මූලධර්ම හතරක් භාවිතා Southam ගේ අධ්යයනය තක්සේරු.
  2. එය Southam ඔහුගේ සගයින් ඉදිරිදර්ශනය ගෙන නිවැරදිව ඔහුගේ වැඩ කටයුතු ප්රතිචාර දක්වන ආකාරය අපේක්ෂා බව පෙනී යයි; ඇත්ත වශයෙන්ම, ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙක් ඔහු වෙනුවෙන් සාක්ෂි දුන්හ. එහෙත්, ඔහු තම පර්යේෂණ ජනතාවට කරදර කරන වන්නේ කෙසේද කියා අවබෝධ කර ගැනීමට නොහැකි වූ හෝ එයට විය. ඔබ මහජන මතය-වන අදහස් වෙනස් වන විය හැකි පර්යේෂණ ආචාර ධර්ම ඇති සහභාගී-යුතු කාර්යභාරය කුමක්ද සිතන්නේ? ජනප්රිය මතය හා සම වයසේ මතය වෙනස් නම් කුමක් සිදු කළ යුත්තේ ඇයි?
 13. [ පහසු ] නමින් කඩදාසි දී "නැගෙනහිර කොංගෝවේ Crowdseeding: රියල් ටයිම් ගැටුම් සිදුවීම් එකතු කිරීමට දත්ත කල දුරකථන භාවිතා කරමින්", වෑන් ඩර් Windt හා හම්ප්රීස් (2016) විසින් බෙදාහැර දත්ත රැස් පද්ධතිය විස්තර (5 වන පරිච්ඡේදය බලන්න) ඔවුන් නැගෙනහිර කොංගෝවේ නිර්මාණය කලේ. පර්යේෂකයන් සහභාගී හැකි පීඩාකාරී තත්වය ගැන අවිනිශ්චිත භාවය සමඟ කටයුතු කළ ආකාරය විස්තර කරන්න.

 14. [ මධ්යම ] 2014 ඔක්තෝබර් මාසයේදී, දේශපාලන විද්යාඥයන් තුනක් තැපෑලට මොන්ටානා ලියාපදිංචි ඡන්ද දායකයින් 102,780 දක්වා වැඩි විස්තර ලබා දී ඇත වූ ඡන්ද දායකයන් ඡන්දය ප්රකාශ කිරීමට ඉඩ තිබේ ද යන්න මැන පරීක්ෂණයක කොටසක් ලෙස යැවී ය. මෙම තැපෑලට-වන සැසඳීම් බරක් ඔබාමා හා මිට් රොම්නි ඇතුළත්, ගතානුගතික, ලිබරල් සිට පරිමාණ මත අපක්ෂපාතී මැතිවරණ, වන 2014 මොන්ටානා මහ මැතිවරණයේදී ඡන්දය තොරතුරු මාර්ගෝපදේශය-තබා මොන්ටානා ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු අපේක්ෂකයන්, ලේබල් කරන ලදී. මෙම පණිවුඩයක් ද මොන්ටානා රාජ්ය මහා මුද්රාව (රූපය 6.10) ක ප්රති නිෂ්පාදනයක් ඇතුළත් විය.

  මෙම තැපෑලට මොන්ටානා ඡන්ද දායකයින් පැමිණිලි ජනනය, ඔවුන් මොන්ටානා ප්රාන්ත රජය සමග විධිමත් පැමිණිල්ලක් ගොනු කිරීමට ලින්ඩා McCulloch රාජ්ය මොන්ටානා ලේකම් ඇති විය. ඕනෑම විය හැකි අවුල් සහගත තත්ත්වය පිළිබඳ සමාව ඉල්ලීම සහ පැහැදිලි පණිවුඩයක් "ඕනෑම දේශපාලන පක්ෂයක් අපේක්ෂකයා හෝ සංවිධානය හෝ සමග අනුබද්ධ නොවන අතර, කිරීම රිසි නොවන බව කියමින් පණිවුඩයක් ලැබී ඇති බව හැම දෙනාටම පර්යේෂකයන්-වනාහි හා ස්ටැන්පෝඩ්-ලිපියක් යවමින් රැකියාවල බව විශ්ව විද්යාල බලපෑම කිසියම් ජාතියකට. එම උද්ඝෝෂන එක් එක් පරිත්යාග කළ ප්රසිද්ධ තොරතුරු වාරු "අකුර ද ශ්රේණිගත බව පැහැදිලි". "(රූපය 6.11)

  "කොමසාරිස් ස්ටැන්ෆර්ඩ්, වනාහි සහ / හෝ එහි පර්යේෂකයන් මොන්ටානා ව්යාපාරය ප්රායෝගික උල්ලංඝනය කරන බව පෙන්විය ප්රමාණවත් කරුණු නොමැති බව තීරණය: 2015 මැයි මාසයේ දී, මොන්ටානා රාජ්ය දේශපාලන පිළිවෙත් කොමසාරිස් ජොනතන් Motl, පර්යේෂකයෝ මොන්ටානා නීතිය උල්ලංඝනය බව තීරණය ලියාපදිංචිය, වාර්තා හා ස්වාධීන වියදම් අනාවරණය අවශ්ය නීති. "(ප්රමාණවත් සොයාගැනීම අංකය 3 Motl (2015) ). කොමසාරිස් ද කවුන්ටි නීතිඥ මොන්ටානා මහා මුද්රාව ඇති අනවසර භාවිතය මොන්ටානා රාජ්ය නීතිය උල්ලංඝනය යන්න සොයා බවට නිර්දේශ (Motl 2015) .

  ස්ටැන්ෆර්ඩ් හා වනාහි Motl පාලක විරුද්ධ වූහ. ඒ ස්ටැන්ෆර්ඩ් ප්රකාශිකා ලීසා Lapin "ස්ටැන්ෆර්ඩ් ... ඕනෑම මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කරන ලදී විශ්වාස කරන්නේ නැහැ" සහ තැපැල් බව "ඕනෑම වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම, ඕනෑම අයදුම්කරුවෙකු සහය දැක්වීම හෝ විරුද්ධ අඩංගු නො වන බව" ඔහු පැවසීය. ඇය පණිවුඩයක් පැහැදිලිවම එය "nonpartisan බව සඳහන් කළ බව පෙන්වා දුන්නේය නම් සහ ඕනෑම අපේක්ෂකයෙක් පක්ෂයක් හෝ අනුමත නැත. " (Richman 2015)

  1. මූලධර්ම හතරක් සහ මෙම පරිච්ඡේදයේ විස්තර කර රාමුව දෙකක් භාවිතා කරමින් මෙම අධ්යයනය තක්සේරු.
  2. මෙම තැපැල් ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය අගවිනිසුරු මැතිවරණ ප්රතිඵලය වෙනස් කිරීමට හැකි ද යන්න කොන්දේසි යටතේ තැපෑලට (මොහොතක් බව නොව ඊට වඩා වැඩි) ඡන්ද දායකයින් සඳහා අහඹු නියැදි යවා තිබෙන බව උපකල්පනය?
  3. සැබවින් ම, තැපෑලට ඡන්ද දායකයින් සඳහා අහඹු නියැදි යවා තිබුණේ නැහැ. ජෙරමි ජොන්සන් (පරීක්ෂණයේ දී සහාය වූ දේශපාලන විද්යාඥයන්) විසින් කරන ලද වාර්තාවකට අනුව, තැපෑලට "පූජා භූමියේ නැඹුරුවීමේ රිපබ්ලිකන් දී මාධ්යමික එමිරේට් ගතානුගතික ලෙස හඳුනාගෙන බහුතරයක් ඡන්ද දායකයින් 39.515 පක්ෂයට හේත්තු වී ප්රජාතන්ත්රවාදී දී පක්ෂයට හේත්තු වී මාධ්යමික කිරීමට ඉඩ ලිබරල් ලෙස හඳුනාගෙන 64.265 ඡන්ද දායකයින් වෙත යොමු කර තිබේ. පර්යේෂකයන් ඔවුන් ප්රජාතන්ත්රවාදී ඡන්ද දායකයන් අතර සැලකිය යුතු මට්ටමකින් අඩු විය ප්රකාශ කිරීමේ ප්රතිශතය අපේක්ෂා පදනම මත ඩිමොක්රටික් හා රිපබ්ලිකන් අංක වෙනස් මතවාදයන් ද යුක්තිසහගත කලේය. "මෙම පර්යේෂණ සැලසුම් ඔබ තක්සේරු වෙනස් කරයිද? එසේ නම්, ඒ කෙසේද?
  4. පරීක්ෂණ ප්රතිචාර වශයෙන්, පර්යේෂකයන් ඔවුන් කොටසක් මෙම මැතිවරණයේදී සාපේක්ෂව "වත් අධිකරණ ජාතිය සමීපව ප්රාථමික තරග කර ඇති නිසා බවයි. පෙර මොන්ටානා අධිකරණ මැතිවරණ සන්දර්භය තුළ 2014 ප්රාථමික ඡන්ද ප්රතිඵල විශ්ලේෂණය කිරීම මත පදනම් වූ, පර්යේෂකයන් නිර්මාණය ලෙස පර්යේෂණ අධ්යයනය එක්කෝ තරගයට ප්රතිඵලය වෙනස් බව සැකයක් නැහැ. "තීරණය (Motl 2015) මෙම පර්යේෂණ ඔබ තක්සේරු වෙනස් කරයිද ? එසේ නම්, ඒ කෙසේද?
  5. ඇත්ත වශයෙන්ම, මැතිවරණ පිටතට විශේෂයෙන් ම සමීප නැති බව (ව ව 6.6) හැරී. මෙම පර්යේෂණ ඔබ තක්සේරු වෙනස් කරයිද? එසේ නම්, ඒ කෙසේද?
  6. එය අධ්යයනය පර්යේෂකයන් විසින් වනාහි IRB ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලදී බව හැරෙනවා, නමුත් එය සැබෑ මොන්ටානා අධ්යයනය ස්ථානවලින් සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් විය. මොන්ටානා දී භාවිතා කරන ලද පණිවුඩයක් කවදාවත් IRB ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලදී. මෙම අධ්යයනය කවදාවත් ස්ටැන්ෆර්ඩ් IRB ෙවත ඉදිරිපත් කරන ලදී. මෙම පර්යේෂණ ඔබ තක්සේරු වෙනස් කරයිද? එසේ නම්, ඒ කෙසේද?
  7. එය ද නිව් හැම්ප්ෂයර්, පර්යේෂකයන් කැලිෆෝනියාවේ ඡන්ද දායකයින් 143.000 සහ 66,000 ක් සමාන මැතිවරණ ද්රව්ය යවන බව හැරෙනවා. මම දන්න හැටියට, මෙම දළ වශයෙන් 200,000 ක් අතිරේක තැපෑලට මගින් මුලපුරනු විධිමත් පැමිණිලි ලැබී ඇත. මෙම පර්යේෂණ ඔබ තක්සේරු වෙනස් කරයිද? එසේ නම්, ඒ කෙසේද?
  8. කුමක්ද, කිසිම දෙයක් නම්, ඔබට ප්රධාන විමර්ශකයන් නම් වෙනස් කර ඇති කරන්නේ කෙසේද? ඔබ අමතර තොරතුරු nonpartisan ධාවන ඡන්ද ප්රකාශ කිරීමේ වැඩි ද යන්න සොයා බැලීමට උනන්දු නම් ඔබ කොහොමද අධ්යයනය නිර්මාණය වනු ඇත?
  වගුව 6.6: 2014 මොන්ටානා ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මැතිවරණ සිට ප්රතිඵල. මූලාශ්රය: රාජ්ය මොන්ටානා ලේකම් වෙබ් පිටුවක් .
  අපේක්ෂකයන් ඡන්ද ප්රතිශතය
  ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු # 1
  ඩබ්ලිව් ඩේවිඩ් හර්බට් 65.404 21,59%
  ජිම් සහල් 236.963 78,22%
  ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු # 2
  ලෝරන්ස් VanDyke 134.904 40,80%
  මයික් තිරිඟු 195.303 59,06%
  Figure 6.10: පණිවුඩයක් වැඩි විස්තර ලබා සිටින ඡන්ද දායකයින් ඡන්දය ප්රකාශ කිරීමට ඉඩ තිබේ ද යන්න මැන පරීක්ෂණයක කොටසක් ලෙස මොන්ටානා ලියාපදිංචි ඡන්ද දායකයින් 102.780 දේශපාලන විද්යාඥයන් තිදෙනෙකු විසින් යැවී ය. මෙම අත්හදා බැලීම ගැන නියැදි ප්රමාණය රාජ්ය තුල ඡන්දදායකයින් ආසන්න වශයෙන් 15% ක් විය.

  Figure 6.10: පණිවුඩයක් වැඩි විස්තර ලබා සිටින ඡන්ද දායකයින් ඡන්දය ප්රකාශ කිරීමට ඉඩ තිබේ ද යන්න මැන පරීක්ෂණයක කොටසක් ලෙස මොන්ටානා ලියාපදිංචි ඡන්ද දායකයින් 102.780 දේශපාලන විද්යාඥයන් තිදෙනෙකු විසින් යැවී ය. මෙම අත්හදා බැලීම ගැන නියැදි ප්රමාණය රාජ්ය තුල ඡන්දදායකයින් ආසන්න වශයෙන් 15% ක් විය.

  රූපය 6.11: මොන්ටානා දී ලියාපදිංචි ඡන්ද දායකයන් 102.780 රූපය 6.10 දී පණිවුඩයක් ලැබූ යවන ලද බව සමාව ලිපිය. මෙම ලිපිය, එම පණිවුඩයක් එවූ පර්යේෂකයන් රැකියාවල බව විශ්ව විද්යාල වනාහි හා ස්ටැන්පෝඩ් සභාපතිවරුන් විසින් පිටත් කර යවන ලදී.

  රූපය 6.11: මොන්ටානා දී ලියාපදිංචි ඡන්ද දායකයන් 102.780 රූපය 6.10 දී පණිවුඩයක් ලැබූ යවන ලද බව සමාව ලිපිය. මෙම ලිපිය, එම පණිවුඩයක් එවූ පර්යේෂකයන් රැකියාවල බව විශ්ව විද්යාල වනාහි හා ස්ටැන්පෝඩ් සභාපතිවරුන් විසින් පිටත් කර යවන ලදී.

 15. [ මධ්යම ] මැයි 8, 2016, අන්තර්ජාල ආලය වෙබ් අඩවිය OkCupid දෙකක් පර්යේෂකයන්-එමිල් Kirkegaard හා ජුලියස් Bjerrekaer-සිරිය තොරතුරු හා ප්රසිද්ධියේ මත 70,000 ක් පමණ භාවිතා කරන්නන්, පරිශීලක නාමය වන විචල්යයන් ඇතුළු, වයස, ස්ත්රී පුරුෂ භාවය, ස්ථානය, ආගම හා සම්බන්ධ මත, ක දත්ත සමුදාය නිදහස් ජ්යෙතිෂය හා සම්බන්ධ මත, ආලය අවශ්යතා, ඡායාරූප, ආදිය සංඛ්යාව, මෙන්ම වෙබ් අඩවියේ ඉහළ ප්රශ්න 2600 ලබා දී උත්තර දෙනවා. නිදහස් කළ දත්ත කැටුව කෙටුම්පතක් කඩදාසි, කතුවරු සමහර මෙම දත්ත එක් රැස් කිරීම සහ නිකුත් කිරීමේ ආචාර ධර්ම කිරීම සම්බන්ධයෙන් විරෝධය පළ කළ හැකියි "බවයි. කෙසේ වෙතත්, මේ දත්ත සමුදාය තුළ හමුවන දත්ත හෝ දැනටමත් ප්රසිද්ධියේ ලබාගත, ඒ නිසා, හුදෙක් මෙම දත්ත සමුදාය නිදහස් වඩාත් ප්රයෝජනවත් ස්වරූපයෙන් එය ඉදිරිපත් කරයි. "

  දත්ත නිදහස් කිරීමට ප්රතිචාර වශයෙන්, කතුවරයෙකු වන ට්විටර් විමසූ: "මෙම දත්ත කාණ්ඩ බෙහෙවින් හඳුනාගත නැවත ලැබේ. පවා පරිශීලක නාමය ඇතුළත්? කිසි කාර්යය බෙදාහැර ඇත්තේ එය එය නිර්නාමික සිදු කරන ලදී? ". ඔහු ප්රතිචාර දැක්වූයේ "අංක විය දත්ත මේ වන විටත් මහජනයා ". (Zimmer 2016; Resnick 2016)

  1. මෙම පරිච්ඡේදයේ සාකච්ඡා කර ඇති ප්රතිපත්ති හා ආචාර රාමුව භාවිතා කරමින් මෙම දත්ත නිදහස් තක්සේරු.
  2. ඔබ ඔබේ ම පර්යේෂණ සඳහා මෙම දත්ත භාවිතා කරනවාද?
  3. ඔබ එය ඔබම සිරිය නම්?
 16. [ මධ්යම ] 2010 දී එක්සත් ජනපද හමුදා සමග බුද්ධි අංශ විශ්ලේෂකයෙකු සංවිධානය විකිලීක්ස් රහසිගත රාජ්ය තාන්ත්රික කේබල් 250,000 දුන් අතර, ඔවුන් ඉන් පසු සබැඳිව පළ කරන ලදී. Gill and Spirling (2015) විකිලීක්ස් අනාවරණය විය හැකි දුන්නේය විය හැකි බව දත්ත ගවේෂණය 'නියෝජනය තර්ක ජාත්යන්තර සබඳතා පරීක්ෂණ සියුම් න්යායන් ", පසුව සංඛ්යාත්මක කාන්දු ලේඛන නියැදි ගති. උදාහරණයක් ලෙස, කතුවරුන් ඔවුන් කාලය තුළ සියලු රාජ්ය තාන්ත්රික කේබල් 5% පමණ නියෝජනය කරන ඇස්තමේන්තු, නමුත් මෙම ප්රතිශතය (ඔවුන්ගේ කඩදාසි වගුව 1 බලන්න) තානාපති කාර්යාලයේ තානාපති කාර්යාලය දක්වා වෙනස් වේ බව.

  1. කඩදාසි කියවන්න, පසුව එය සදාචාරාත්මක උපග්රන්ථයක් ලියන්න.
  2. එම කතුවරුන් වූ සයිබර් ලියවිලි කිසිවක් අන්තර්ගතය විශ්ලේෂණය කළේ නැත. ඔබ සිදු කරනු ඇතැයි මෙම කේබල් භාවිතයෙන් කිසියම් ව්යාපෘතියක් තිබේද? ඔබ පැවැත්වීමට නොහැකි බව මේ කේබල් භාවිතා කිසියම් ව්යාපෘතියක් තිබේද?
 17. [ පහසු ] සමාගම් පැමිණිලි ප්රතිචාර දක්වන ආකාරය අධ්යයනය කිරීමට, පර්යේෂකයකු නිව් යෝර්ක් නගරයේ ඉහළ අවසන් අවන්හල් 240 ව්යාජ පැමිණිල්ලක් ලිපි යැව්වා. මෙන්න කල්පිත ලිපිය සිට උද්ඝෝෂනික වේ.

  "මම ඔබට මේ ලිපිය ලියන්නේ මම ඔබේ අවන්හලක තිබූ මෑත අත්දැකීම් පිළිබඳ කෝපයට පත් වෙමි නිසා. කාලයකට පෙර, දිගු, මගේ බිරිඳ සහ මම අපගේ පළමු වන සංවත්සරය සැමරීය. ... රෝග ලක්ෂණ ආහාරයට ගැනීමෙන් පසු පැය හතරක් විතර දිස් වන්නට විය විට සවස උණුකරවා ලෙස ප්රචලිත විය. ආහාර විෂ: දීර්ඝ ඔක්කාරය, වමනය, පාචනය, බඩේ කැක්කුම සියලු එක් දෙයක් බව පෙන්වා දුන්නේය. එය හුදෙක් අපගේ විශේෂ ආදර සවස මා වමනය වට අතර අපේ නාන කාමර වල උළු මහලේ කළල තත්වයේ වකුටු බලා මගේ බිරිඳ දක්වා අඩු වූ බව සිතීම මට කෝපාවිෂ්ට කරයි. ... එය යහපත් ව්යාපාර කාර්යාංශයේ හෝ සෞඛ්ය දෙපාර්තමේන්තුවේ සමග මොන යම් හෝ වාර්තා ගොනු කිරීමට මම අදහස් නොවේ වුවද, මම ඔබට අවශ්ය නම් [restaurateur නම], මම ඔබට ඒ අනුව ප්රතිචාරයක් දක්වනු ඇති බව, අපේක්ෂාවකින් හරහා ගොස් කුමක්දැයි වටහා ගැනීමට. "

  1. මෙම පරිච්ඡේදයේ විස්තර කර ඇති ප්රතිපත්ති හා සදාචාරාත්මක රාමුව භාවිතා කරමින් මෙම අධ්යයනය තක්සේරු කරන්න. ඔබගේ ඇගයීම් ලබා දී, ඔබ අධ්යයනය කරන්නේ?
  2. "හිමියන්, කළමනාකරුවන් සහ සූපවේදීන් [නම කොතරම් දුරකට සංස්කරණය] ආසන වෙන් කරවා ගැනීම හෝ ක්රෙඩිට් කාඩ් වාර්තා, සමාලෝචනය මෙනු හා ඇතැම් භාවිතයට නුසුදුසු ආහාර සඳහා පන්දු නිෂ්පාදනය සඳහා පරිගණක සෝදිසි, සහ ගැන මුළුතැන්ගෙයි කම්කරුවන් ප්රශ්න ලෙස එය ආහාර පිසීමේ ගාලගෝට්ටියක් විය: මෙහි ලිපිය ලැබූ අවන්හල් ක්රියා කළ ආකාරය ගැන තියෙන්නේ හැකි අඩුපාඩු පිළිබඳ ව, විශ්ව විද්යාල හා මහාචාර්ය දෙකම දැන් නිරයෙන් ව්යාපාර පාසල් අධ්යයනයක් තුරේ දේ උසි සියලු. " (Kifner 2001) මෙම තොරතුරු ඔබ අධ්යයනය තක්සේරු ආකාරය වෙනස් කරයිද?
  3. මම දන්න පරිදි, මෙම අධ්යනයේදි IRB හෝ වෙනත් තෙවන පාර්ශව විසින් සමාලෝචනය නැත. ඔබ අධ්යයනය තක්සේරු ආකාරය එම වෙනස් වන්නේ කෙසේද? ඇයි, ඇයි බැරි?
 18. [ මධ්යම ] මෙම පෙර ප්රශ්නය මතද, මම ද ආපන ශාලා සම්බන්ධ බව සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් අධ්යයනය කිරීමට මෙම අධ්යයනය සන්සන්දනය කිරීම ඔබ කැමතියි. මෙම අනෙකුත් අධ්යයනය, Neumark හා සගයන් (1996) අවන්හල් කුලියට ලිංගික වෙනස්කම් විමර්ශනය කිරීම සඳහා, ෆිලඩෙල්ෆියා හි ආපන ශාලා 65 වේටර්වරයකු waitresses ලෙස රැකියා සඳහා අයදුම් කිරීමට ගොතන ලද ජීව දත්ත සමඟ පිරිමි දෙකක් සහ කාන්තා විද්යාලයේ සිසුන් දෙදෙනා යැවී ය. අයදුම්පත් 130 54 සම්මුඛ සාකච්ඡා සහ 39 රැකියා දීමනා විය. මෙම අධ්යයනය ඉහළ මිල අවන්හල් කාන්තාවන්ට එරෙහි ලිංගික වෙනස්කම් සංඛ්යාත්මක ලෙස වැදගත් සාක්ෂි සොයාගෙන ඇත.

  1. අධ්යයනය සඳහා ආචාර උපග්රන්ථයක් ලියන්න.
  2. ඔබ මෙම අධ්යයනය පෙර ප්රශ්නය විස්තර කර ඇති එක් ආචාරධාර්මිකව වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා ඔබ හිතනවද. එසේ නම්, ඒ කෙසේද?
 19. [ මධ්යම ] 2010 ක් පමණ සමහර කාලය, එක්සත් ජනපදය තුල මහාචාර්යවරුන් 6.548 මේ එක සමාන ඊමේල් ලැබී.

  "දයාබර මහාචාර්ය Salganik,

  මම අනාගත Ph.D. සිටින නිසා මා ඔබට ලියන්නේ ඔබේ පර්යේෂණ සැලකිය යුතු පොලිය සමඟ ශිෂ්ය. මගේ සැලැස්ම Ph.D. අදාළ වේ වැඩසටහන් ඉදිරි වැටීම, මම මේ අතර පර්යේෂණ අවස්ථා ගැන මම හැකි තරම් ඉගෙනගැනීමට මහත් උනන්දුවක් වෙමි.

  මම ඔබට කෙටියෙන් ඔබේ වැඩ කටයුතු ගැන කතා කරන්න මට හමුවීමට කැමැත්තෙන් විට ඔබ විනාඩි 10 ක් විය හැකි හා මට පුළුවන් ඕනෑම අවස්ථා සම්බන්ධ වෙන්න නම් මම පුදුම වුණා අද විශ්වවිද්යාලයේ වනු ඇත, මට එය කෙටි දැනුම් දන්නවා වුවද, ඔබේ පර්යේෂණ. ඔබ සමඟ සම්මුඛ මෙම මණ්ඩපය, සංචාරය තුළ දී මගේ පලමු ප්රමුඛ වේ ලෙස ඔබ මා සමඟ දඩ වනු පහසු වන බව ඕනෑම අවස්ථාවක.

  ඔබේ සලකා බැලීම සඳහා කල්තියා ඔබට ස්තුතියි.

  අවංක, කාලෝස් ලෝපෙස් "

  මෙම ඊ-තැපැල් මහාචාර්යවරුන් 1 මත පදනම්ව ඊ-තැපැල් ප්රතිචාර දැක්වීමට ඉඩකඩ වැඩි ද යන්න මැන බැලීමට ක්ෂේත්රයේ අත්හදා කොටසක්) කාල-රාමු (අද ලබන සතියේ එදිරිව විය) හා 2), සහ ලිංගිකත්වය සංඥාවක් වෙනස් එවන්නා නම කරන ලද (උදා: නජීබා රොබර්ට්ස්, රාජ් සිං, ආදිය). පර්යේෂකයන් ඉල්ලීම් 1 සතියේ දී හමුවීමට සිටි, Caucasian පිරිමි බොහෝ විට වඩා කාන්තාවන් හා සුළු ජන කොටස් වූහ 25% ක් පමණ පීඨ සාමාජිකයින් වෙත ප්රවේශ ලබා දුන් බව සොයාගෙන ඇත. එහෙත්, ව්යාජ සිසුන් මෙම රටාවන්හි අවශ්යයෙන්ම ඉවත් කෙරිණි දවසේ ම රැස්වීම් ඉල්ලා සිටි විට (Milkman, Akinola, and Chugh 2012) .

  1. මෙම පරිච්ඡේදයේ ප්රතිපත්ති හා රාමුව අනුව මෙම අත්හදා තක්සේරු.
  2. අධ්යයනය අවසන් වූ පසු, පර්යේෂකයන්, සහභාගි වන ලෙස පහත debriefing ඊ-තැපැල් යැවී ය.

  "මෑතක දී, ඔබ ඊ-ශිෂ්ය ඔබේ Ph.D. සාකච්ඡා කිරීමට ඔබේ කාලය විනාඩි 10 ක් ඉල්ලා ලබා වැඩසටහන (ඊ-තැපැල් ශරීරය පහත සඳහන් වේ). අපි ඔබට එය පර්යේෂණාත්මක අධ්යයනයක් කොටසක් විය ලෙස, එම ඊමේල් සැබෑ අරමුණ ගැන ඔබ නොවරදවා සහභාගි අද එ්වායෙහි ඇත. අපගේ අධ්යයනය ඔබ යම් බාධාවක් ඇති වුණේ නැහැ ඔබ සියලු අපහසුතාවයන්ට දී නම් අපි සමාව අපි අවංකවම බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපේ බලාපොරොත්තුව මේ ලිපිය ඔබේ සම්බන්ධය ගැන ඔබ අතර ඇති අවධානය අඩු කිරීමට අපගේ අධ්යයනය කිරීමේ අරමුණ සහ සැලසුම් ප්රමාණවත් පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දෙනු ඇත බව ය. අපි ඔබ ඔබ විසින් මෙම පණිවුඩය ලැබී ඇයි තේරුම් උනන්දුවන්නේ නම් ඔබගේ කාලය හා කියවීම සඳහා ඔබට ස්තුතියි කරන්න ඕනේ. අපි ඔබට, අපි මේ විශාල ශාස්ත්රීය අධ්යයන නිෂ්පාදනය අපේක්ෂා දැනුම පිළිබඳ වූ වටිනාකම බලන්න වනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. "

  අධ්යයනය කිරීමේ අරමුණ සහ සැලසුම් පැහැදිලි කිරීමෙන් පසුව, ඔවුන් වැඩිදුරටත් පෙන්වා:

  "වහාම අපේ පර්යේෂණ ප්රතිඵල ලබා ගත හැකිය ලෙස, අපගේ වෙබ් අඩවි මත අපි ඔවුන්ට පල කරන්නෙමු. නැති පුද්ගලයා මට්ටමින් -. කිසිදු හඳුනාගත දත්ත මෙතෙක් මෙම අධ්යයනය වාර්තා කරන බව පැවසීය, හා විෂය නිර්මාණය අතර අපගේ පමණක් සමස්ත විද්යුත් තැපැල් ප්රතිචාරාත්මක රටාවන් හඳුනා ගැනීමට හැකි වනු ඇත බව සහතික විවේක කරුණාකර තනි තනි හෝ විශ්ව කිසිදු අපි ප්රකාශයට පත් කරනු ලබයි පර්යේෂණ හෝ දත්ත වල කිසිදු හඳුනාගත වනු ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම, ඕනෑම එක් පුද්ගලයෙකු විද්යුත් තැපැල් ප්රතිචාරයක් පුද්ගලයෙකු පීඨ සාමාජික රැස්වීමක් ඉල්ලීම භාර ගැනීමට හෝ ප්රතික්ෂේප වෙන්නේ ඇයි විවිධ හේතු නැති නිසා අර්ථවත් වේ. සියලු දත්ත දැනටමත් de-හඳුනාගෙන ඇති අතර මේ වන විටත් හඳුනාගත ඊ-තැපැල් ප්රතිචාර අපගේ දත්ත ගබඩා සහ අදාළ සේවාදායකය වෙතින් මකා දැමීම සිදු කර ඇත. මීට අමතරව, මෙම දත්ත හඳුනාගත සිටි කාලය තුළ, එය ශක්තිමත් හා ආරක්ෂිත මුරපදයක් මඟින් ආරක්ෂා කරන ලදී. හා මේ නඩුව සෑම විටම විද්වතුන් මිනිස් විෂයන් සම්බන්ධ පර්යේෂණ සිදු කරන විට, අපේ පර්යේෂණ ප්රොටෝකෝල අපේ විශ්ව විද්යාල 'ආයතනික සමාලෝචන මණ්ඩල (කොලොම්බියා විශ්ව විද්යාලයේ මෝර්නිංසයිඩ් IRB සහ පෙන්සිල්වේනියා IRB විශ්ව) විසින් අනුමත කරන ලදී වේ.

  ඔබ පර්යේෂණ විෂයයක් ලෙස, ඔබේ අයිතීන් ගැන කිසිම ප්රශ්න තියෙනවා නම්, ඔබ කොලොම්බියා විශ්ව මෝර්නිංසයිඩ් ආයතනික සමාලෝචන මණ්ඩලයේ 212-851-7040 හෝ ඊ-මේල් මගින් askirb@columbia.edu දී සහ / හෝ සම්බන්ධ කර ගත හැකිය 215 දී පෙන්සිල්වේනියාවේ ආයතනික සමාලෝචන මණ්ඩලයේ විශ්ව -898-2614.

  අපි කරන්නේ වැඩ ඔබේ කාලය හා අවබෝධය සඳහා නැවත ඔබට ස්තුතියි. "

  1. මෙම නඩුවේ debriefing වන තර්ක මොනවාද? එරෙහිව තර්ක මොනවාද? ඔබ පර්යේෂකයන් මෙම නඩුවේ සහභාගී debriefed ඇති කළ යුතු බව ඔබ සිතනවාද?
  2. සහයෝගය සමඟ අමුත්තන් ද්රව්ය, පර්යේෂකයෝ නමින් කොටසක් තිබෙනවා "මානව විෂයයන් ආරක්ෂාව." කරුණාකර මෙම කොටස කියවන්න. ඔබ එකතු කිරීම හෝ ඉවත් කිරීම වන කිසිවක් නැත.
  3. පර්යේෂකයන් මෙම අත්හදා වියදම කුමක්ද? සහභාගීවන්නන් සඳහා මෙම අත්හදා වියදම කුමක්ද? ඇන්ඩෲ Gelman (2010) මෙම පර්යේෂණ අවසන් වූ පසුව මෙම අධ්යයනයේ දී සහභාගී ඔවුන්ගේ වේලාව සඳහා වන්දි හැකිව තිබූ බව තර්ක කර තිබේ. ඔයා එකඟ වෙනවා ද? පරිච්ඡේදයේදී ප්රතිපත්ති හා සදාචාරාත්මක රාමුව භාවිතා කර ඔබගේ තර්කය කිරීමට උත්සාහ කරන්න.