කටයුතු

යතුර:

 • අමාරුවෙන් උපාධිය: පහසු පහසු , මධ්යම මධ්යම , දෘඪ වෙහෙස මහන්සි වී , ඉතා දුෂ්කර ඉතා දුෂ්කර
 • ගණිත අවශ්ය ( ගණිත අවශ්ය )
 • කේතනය අවශ්ය ( කේතනය අවශ්ය )
 • දත්ත එකතුව ( දත්ත එකතුව )
 • මගේ ප්රියතම ( මගේ ප්රියතම )
 1. [ මධ්යම , දත්ත එකතුව ] Berinsky හා සගයන් (2012) සම්භාව්ය පරීක්ෂණ තුනක් පිටපත් කොටසක් ලෙස යාන්ත්රික ටර්ක් ඇගයීමට ලක්. විසින් සම්භාව්ය ආසියානු රෝග රාමු පරීක්ෂණය නැවත Tversky and Kahneman (1981) . ඔබේ ප්රතිඵල තරගය Tversky හා Kahneman ගේ ද? ඔබේ ප්රතිඵල Berinsky හා සගයන් ගැලපෙන ද? -නම් කුමක් දෙයක්-කරන්නේ මෙම සමීක්ෂණය පරීක්ෂණ සඳහා යාන්ත්රික ටර්ක් භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබඳව අපට උගන්වන?

 2. [ මධ්යම , මගේ ප්රියතම සමාජ මනෝ රොබට් Cialdini, කතුවරු එකක් "අපි, දෙකඩ කිරීමට සිදු"] තරමක් දිව-in-කම්මුල කඩදාසි දී නමින් Schultz et al. (2007) , මක්නිසාද ඔහු හික්මවීම (මනෝ විද්යාව) ක්ෂේත්ර පර්යේෂණ කරන්නේ ප්රධාන වශයෙන් පරිගණක පුහුණු මධ්යස්ථානය පර්යේෂණ පවත්වන බව මුහුණ දෙන අභියෝග කොටසක්, ඔහු මුල් මහාචාර්ය ලෙස ඔහුගේ රැකියාව සිට විශ්රාම බව සඳහන් කළා (Cialdini 2009) . Cialdini පති්රකාව කියවන්න, ඔහු ඩිජිටල් පර්යේෂණ හැකියාව ආලෝකය ඔහුගේ බිඳී නැවත සලකා ඔහුට ඉල්ලා ඊ-තැපැල් ලියන්න. ඔහුගේ ගැටලු විසඳීම පර්යේෂණ නිශ්චිත උදාහරණ භාවිත කරන්න.

 3. [ මධ්යම ] කුඩා මූලික ජයග්රහණ ලොක්-හෝ මැකිල යන්න තීරණය, වෑන් ද Rijt හා හා සගයන් කිරීම සඳහා (2014) අහඹු ලෙස තෝරා ගත් මත සාර්ථකත්වය වැඩිවිය යුතුය විවිධ පද්ධති හතරකට මැදිහත්, පසුව මෙම අත්තනෝමතික සාර්ථක දිගු කාලීන බලපෑම් මැන්නේ ය. ඔබ හා සමාන පරීක්ෂණ ක්රියාත්මක විය හැකි වන වෙනත් පද්ධතියක් ගැන සිතා බැලිය හැකිද? විද්යාත්මක වටිනාකම, Algorithmic පුදුමයට (2 වන පරිච්ඡේදය බලන්න), සහ ආචාර ධර්ම කරුණු අනුව මෙම පද්ධති තක්සේරු කරන්න.

 4. [ මධ්යම , දත්ත එකතුව ] පරීක්ෂණයක ප්රතිඵල හ්භාගීවනනන මත රඳා පවතී හැක. පරීක්ෂණයක නිර්මාණය හා දෙදෙනෙකු විවිධ බඳවා උපාය මාර්ග භාවිත කරමින් ඇමේසන් යාන්ත්රික ටර්ක් (MTurk) මත එය ක්රියාත්මක කරන්න. මෙම අත්හදා බැලීම සහ බඳවා ගැනීම් උපාය මාර්ග ප්රතිඵල හැකි තරම් වෙනස් වනු ඇත ඒ නිසා ගන්න උත්සාහ කරන්න. උදාහරණයක් ලෙස, ඔබේ බඳවා ගැනීම උපාය මාර්ග උදෑසන සහභාගී හා සවස් බඳවා ගැනීමට හෝ ඉහළ සහ අඩු වැටුප් සහිත සහභාගී වන්දි විය හැකි ය. බඳවා ගැනීම උපාය වෙනස්කම් මේ වර්ගයේ සහභාගී සහ විවිධ පර්යේෂණාත්මක ප්රතිඵල විවිධ තටාක එය මඟ පාදනු ඇත. කෙතරම් වෙනස් ඔබගේ ප්රතිඵල ඇති වූ ප්රතිඵලය කුමක්ද? බව MTurk පිළිබඳ ව පරීක්ෂණ පවත්වා ගැන හෙළි වන්නේ කුමක්ද?

 5. [ ඉතා දුෂ්කර , ගණිත අවශ්ය , කේතනය අවශ්ය , මගේ ප්රියතම ] ඔබ මානසික වසංගතය අධ්යයනය සැලසුම් කියා සිතන්න (Kramer, Guillory, and Hancock 2014) . විසින් මෙයට පෙර නිරීක්ෂණ අධ්යයනය කිරීමෙන් ප්රතිඵල භාවිතා කරන්න Kramer (2012) එක් එක් තත්ත්වය සහභාගි වන සංඛ්යාව තීරණය කිරීමට. මෙම අධ්යයන දෙකක් සම්පූර්ණයෙන්ම නොගැලපේ එසේ පැහැදිලිවම ඔබ විසින් සිදු සියලු උපකල්පන ලැයිස්තුගත කිරීමට වග බලා ගන්න:

  1. දී ඇති වූ බලපෑම තරම් විශාල බලපෑමක් හඳුනාගැනීමට අවශ්ය වී ඇති ආකාරය බොහෝ සහභාගී තීරණය කරනු ඇත බව අනුරූපන ක්රියාත්මක Kramer (2012) (- \ බීටා = 0.8 \ 1) \ (\ alpha = 0.05 \) සහ \ සමග.
  2. විශ්ලේෂීව එම ගණනය කරන්න.
  3. සිට ප්රතිඵල ලබා Kramer (2012) මානසික වසංගතය විය (Kramer, Guillory, and Hancock 2014) (එනම්, එය අවශ්ය වඩා සහභාගී වුණේ පමණ) බලයෙන්?
  4. ඔබගේ ගණනය මත විශාලතම බලපෑමක් ඇති කරන, ඔබ කරන ලද බව උපකල්පනයන්?
 6. [ ඉතා දුෂ්කර , ගණිත අවශ්ය , කේතනය අවශ්ය , මගේ ප්රියතම ] ඉහත ප්රශ්නය පිළිතුර, ඒ වෙනුවට, වඩා විසින් මීට පෙර නිරීක්ෂණ අධ්යයනය භාවිතා Kramer (2012) විසින් මීට පෙර ස්වාභාවික අත්හදා ලද ප්රතිඵල භාවිතා Coviello et al. (2014) .

 7. [ පහසු ] දෙකම Rijt et al. (2014) හා Margetts et al. (2011) යන දෙකම පෙත්සමකට ජනතාව අත්සන් කිරීමේ ක්රියාවලිය අධ්යයනය පරීක්ෂනයන් ඉටු. මේ සාහිත්ය නිර්මාණය හා සොයා ගැනීම් හා සම.

 8. [ පහසු ] Dwyer, Maki, and Rothman (2015) , සමාජ සම්මතයන් හා proenvironmental හැසිරීම අතර සම්බන්ධය ක්ෂේත්රයේ පර්යේෂණ දෙකක් පවත්වන ලදී. මෙන්න ඔවුන්ගේ කඩදාසි වියුක්ත ය:

  "Proenvironmental හැසිරීම දිරිමත් කිරීම සඳහා මානසික විද්යා කෙසේද භාවිතා කළ හැක්කේ කෙසේද? අධ්යයන දෙකක්, පොදු කාමර සංඛ්යාව බල ශක්ති සංරක්ෂණය හැසිරීම ප්රවර්ධනය ඉලක්ක මැදිහත්වීම් විස්තරාත්මක නියමයන් හා පෞද්ගලික වගකීම බලපෑම් පරීක්ෂා කළා. පාඩම් 1, කෙනෙකු බව සැකසුම සඳහා විස්තරාත්මක සම්මතය, සංඥා, හිස්ව තිබූ මහජන නාන කාමර ඇතුළු පෙර ආලෝකය තත්ත්වය (එනම්, හෝ අක්රිය) හදාගෙන. සහභාගිවන්නන් ඔවුන් ඇතුළු වූ විට ඔවුන් කපා නම්, ආලෝක පහන් අක්රිය කිරීමට සැලකිය යුතු වැඩි විය. පාඩම් 2, අතිරේක තත්ත්වය ආලෝකය අක්රිය වූ ධර්මතාවය වන කොන්ෆෙඩරේට් පෙන්නුම් කරන ලද ඇතුළත් කරන ලදී, නමුත් සහභාගිවන්නන්ගේ එය මත හැරෙමින් සඳහා වගකිව යුතු නොවේ. පෞද්ගලික වගකීම හැසිරීම මත සමාජ සම්මතයන් බලපෑම මධ්යස්ත මට්ටමක; සහභාගි වූ ආලෝකය මත හැරෙමින් සඳහා වගකිව යුතු නොවේ සිටි, සම්මතය බලපෑම හීන විය. මෙම ප්රතිඵල සම්මතයන් හා පෞද්ගලික වගකීම proenvironmental මැදිහත්වීම් වල සඵලතාවය නියාමනය හැකි ආකාරය විස්තරාත්මක බවයි. "

  ඔවුන්ගේ කඩදාසි කියවන්න සහ අධ්යයනය 1 ප්රතිවලිත නිර්මාණය.

 9. [ මධ්යම , දත්ත එකතුව ] ඔබේ නිර්මාණ සිදු දැන්, කලින් ප්රශ්නය මතද.

  1. කොහොමද ප්රතිඵල සංසන්දනය කරන්නේ කෙසේද?
  2. කුමක්ද මෙම වෙනස්කම් පැහැදිලි කළ හැක්කේ කෙසේද?
 10. [ මධ්යම ] ඇමසන් යාන්ත්රික ටර්ක් සිට බඳවා යොදාගෙන පර්යේෂණ ගැන සැලකිය යුතු විවාදයට ලක් වී නැත. සමගාමීව, එහි ද උපාධි ශිෂ්ය බඳවා යොදාගෙන පර්යේෂණ ගැන සැලකිය යුතු විවාදයකට ලක්ව තිබේ. මෙම Turkers හා විශ්ව පර්යේෂකයන් සහභාගී ලෙස මෙන්ම සමානතා පිටු දෙකක සංදේශය ලියන්න. ඔබේ සාපේක්ෂව විද්යාත්මක හා සැපයුම් ප්රශ්න දෙකම පිළිබඳව සාකච්ඡා ඇතුළත් විය යුතුය.

 11. [ පහසු ] ජිම් Manzi පොත පාලනයෙන් තොර (2012) ව්යාපාරය තුළ අත්හදා බැලීම අතට අපූරු හඳුන්වා ඇත. පොතේ ඔහු මේ කතාව තමාට ලැබුනු:

  "මම සැබෑ ව්යාපාරයක් ප්රතිභාව, පර්යේෂණ වල බලය, ගැඹුරු, ඉවෙන් understating සිටි ස්වයං-කළ බිලියනපති සමග හමුවක් වරක් විය. තම සමාගම සාම්ප්රදායික ප්රඥාව ඔවුන් කළ යුත්තේ කී පරිදි, පාරිභෝගිකයින්, හා වැඩි විකුණුම් ආකර්ෂණය කරන බව මහා ගබඩා කවුළුව ප්රදර්ශනය නිර්මාණය කිරීමට උත්සාහ සැලකිය යුතු සම්පත් වැය. ප්රවේශමෙන් වසර ක කාලයක් පුරා නිර්මාණය පසු, එක් එක් ටෙස්ට් සමාලෝචන සැසිවාරයන්ට නිර්මාණය පරීක්ෂා විශේෂඥයන් විකුණුම් පිළිබඳ එක් එක් නව සංදර්ශකය නිර්මාණය සැලකිය යුතු සරළ පෙන්වන පරිදි තබා. ජ්යෙෂ්ඨ අලෙවි සහ ෙවළඳාම් විධායක Toto දී මෙම ඓතිහාසික පරීක්ෂණ ප්රතිඵල සමාලෝචනය කිරීමට ප්රධාන විධායක නිලධාරී හමුවිය. මෙම පරීක්ෂණාත්මක දත්ත සියල්ල ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු, ඔවුන් සාම්ප්රදායික ප්රඥාව වැරදි කවුළුව ප්රදර්ශනය අලෙවි පැදවීමට නැහැ ඇති බව සඳහන් කරමිනි. ඔවුන්ගේ පියවර ගැනීමට නිර්දේශ මෙම ප්රදේශයේ වියදම් හා ශ්රමය අඩු කිරීමට විය. මෙම නාටකාකාර ලෙස සාම්ප්රදායික ප්රඥාව පෙරලා දැමීම සඳහා අත්හදා ඇති හැකියාව පෙන්නුම් කළා. ප්රධාන විධායක නිලධාරී ප්රතිචාරය සරල වූයේ: 'මගේ නිගමනය ඔබේ නිර්මාණකරුවන් ඉතා හොඳ නොවන බව ය.' ' ඔහුගේ විසඳුම ගබඩා ප්රදර්ශනය නිර්මාණය උත්සාහයක් වැඩි කිරීමට, සහ නව අය මේක කරන්න මට විය. " (Manzi 2012, 158–9)

  ප්රධාන විධායක නිලධාරී මෙම අවධානය යොමු වලංගු කුමන ආකාරයේ ද?

 12. [ පහසු ] පසුගිය ප්රශ්නය මතද, ඔබ කළ අත්හදා බැලීම්වල ප්රතිඵල සාකච්ඡා කරන ලදී එහිදී රැස්වීමේදී බව සිතන්න. ඔබ අහන්න පුළුවන් ප්රශ්න හතර, වලංගු එක් එක් වර්ගය සඳහා එක් (සංඛ්යා ලේඛන, ඉදි, අභ්යන්තර, සහ බාහිර) මොනවාද?

 13. [ පහසු ] Bernedo, Ferraro, and Price (2014) හි විස්තර කර ඇති ජල ඉතිරි මැදිහත් වීමේ වසර හතක බලපෑමක් අධ්යයනය Ferraro, Miranda, and Price (2011) (රූපය 4.10 බලන්න). මෙම පත්රිකාවේ, Bernedo හා සගයන් ද ඇති අතර ප්රතිකාර භාර වූ පසු ඉදිරිපත් කර නොමැති බව නිවැසියන් හැසිරීම සසඳා බැලීමෙන් ඇති වූ බලපෑම පිටුපස යාන්ත්රණයක් තේරුම් ගැනීමට උත්සාහ කරන බව යි. ඒ දළ වශයෙන්, ඔවුන් ප්රතිකාර නිවසේ හෝ ගෙදර ස්වාමියා කෙරෙහි දැඩි බලපෑමක් නැද්ද කියා බලන්න උත්සාහ කරන්න, වේ.

  1. කඩදාසි කියවන්න, ඔවුන්ගේ නිර්මාණ විස්තර, සහ එහි සොයා ගැනීම් සාරාංශ. ආ) ඔබ හා සමාන මැදිහත් වීමේ පිරිවැය කාර්යක්ෂමතාව තක්සේරු කළ යුතු ආකාරය ඔවුන්ගේ සොයා ගැනීම් බලපෑමක් කරනවාද? එසේ නම්, ඒ මන්ද? එසේ නොවේ නම්, ඒ මන්ද?
 14. [ පහසු ] සඳහා පසු විපරම් දී Schultz et al. (2007) , Schultz සහ සගයන් සන්දර්භයන් දෙකක් (අ හෝටලයක් සහ සාධාරණත්වය උදෙසාම සහාධිපත්ය) දී විවිධ පාරිසරික හැසිරීම් (තුවායක් නැවත භාවිතය) මත විස්තරාත්මක හා injunctive සම්මතයන් බලපෑම පිළිබඳ ව පරීක්ෂණ තුනක් මාලාවක් ඉටු (Schultz, Khazian, and Zaleski 2008) .

  1. මෙම පර්යේෂණ තුනක් නිර්මාණය හා සොයා ගැනීම් කෙටියෙන් කියන්න.
  2. ආකාරය, සියල්ල නම්, ඔවුන් ඔබේ අර්ථ වෙනස් කරන්නේ Schultz et al. (2007) ?
 15. [ පහසු ] ප්රතිචාර Schultz et al. (2007) , Canfield, Bruin, and Wong-Parodi (2016) විදුලි බිල්පත් නිර්මාණය වී ඇති ආකාරය අධ්යයනය කරන මධ්යස්ථානයක්-වැනි පර්යේෂණ මාලාවක් දිව්වා. මෙන්න ඔවුන් වියුක්ත එය විස්තර කරන ආකාරය මෙසේය:

  "සමීක්ෂණයක් මත පදනම් වූ පරීක්ෂණයක දී, එක් එක් සහභාගී පවුලක් සඳහා උපකල්පිත විදුලි බිල සාපේක්ෂව ඉහළ විදුලිය භාවිතය සමග, (අ) ඓතිහාසික භාවිතය ගැන තොරතුරු ආවරණය වන පරිදි දැක, (ආ) සැසඳීම් අසල්වැසියන්ට, සහ (ඇ) සමලංකෘත බිඳ වැටීම සමග ඓතිහාසික භාවිතය. සහභාගිවන්නන් (අ) වගු ඇතුළු ආකෘති තුනක් එක් සියලු තොරතුරු වර්ග, (ආ) බාර් ප්රස්ථාර, සහ (ඇ) අයිකනය ප්රස්තාර දැක්කා. අපි ප්රධාන සොයා ගැනීම් තුනක් පිළිබඳව වාර්තා කරනු ඇත. පළමුව, පාරිභෝගිකයින්, වඩාත් විදුලිය භාවිත තොරතුරු එක් එක් වර්ගය තේරුම් වගු සරල කාරණය කියවීම සඳහා පහසුකම් කිරිත් එය වගුවේ ඉදිරිපත් වූ විට. දෙවනුව, මනාපයන් සහ විදුලි බේරා ගැනීමට අරමුණු ආකෘතිය ස්වාධීන, ඓතිහාසික භාවිතය තොරතුරු සඳහා ප්රබල විය. තෙවනුව, අඩු ශක්ති සාක්ෂරතාව සහිත පුද්ගලයන් අඩු සියලු තොරතුරු තේරුම් ගත්තා. "

  වෙනත් පසු විපරම් අධ්යයනයන් මෙන් නොව, උනන්දුව ප්රධාන ප්රතිඵලය Canfield, Bruin, and Wong-Parodi (2016) චර්යාවක් සැබෑ හැසිරීම් වාර්තා වේ. බලශක්ති ඉතුරුම් ප්රවර්ධනය කිරීම පුළුල් පර්යේෂණ වැඩසටහන අධ්යයනය මේ ආකාරයේ ශක්තීන් සහ දුර්වලතා මොනවාද?

 16. [ මධ්යම , මගේ ප්රියතම ] Smith and Pell (2003) පැරෂුට් වල සඵලතාවය පෙන්නුම් පාඩම් උපහාසාත්මක පාර-විශ්ලේෂණයකි. ඔවුන් නිගමනය:

  "අසනීප වැළැක්වීම කිරීම රිසි බොහෝ මැදිහත්වීම් සමග, පැරෂුට් වල සඵලතාවය සසම්බාවී පාලනය පීඩා භාවිතා කරමින් බරපතල වැඩ සහිත ඇගයීමකට ලක් කර නැත. සාක්ෂි මත පදනම් වූ වෛද්ය පක්ෂ වූවෝද නිරීක්ෂණ දත්ත පමණක් භාවිතා කරමින් ඇගයීමට ලක් මැදිහත්වීම් සම්මත විවේචනයට ලක් කර ඇත. අපි සාක්ෂි පදනම් වෛද්ය වඩාත් රැඩිකල් ආගම ප්රබල දේවවාදයක් සංවිධානය නම් දෙනාටම වාසි සහ ද්විත්ව අන්ධ, අහමුෙලන, placebo පාලනය වන පැරෂුටයක් ක වදින්න නඩු සහභාගී විය හැකි බවයි. "

  පර්යේෂණාත්මක සාක්ෂි fetishization විරුද්ධව තර්ක, ක එවැනි නිව් යෝර්ක් ටයිම්ස් පුවත්පත, සාමාන්ය පාඨක පුවත්පත සඳහා සුදුසු op-ed, ලියන්න. විශේෂිත, කොන්ක්රීට් උදාහරණ ලබා දීම. ඉඟිය: ද බලන්න Bothwell et al. (2016) හා Deaton (2010)

 17. [ මධ්යම , කේතනය අවශ්ය , මගේ ප්රියතම ] ප්රතිකාර බලපෑම වෙනස-in-වෙනස්කම් estimators වෙනස-in-මධ්යන්ය estimators වඩා නිවැරදි විය හැක. අන්තර්ජාල අත්හදා ධාවනය සඳහා වෙනස-in-වෙනස්කම් ප්රවේශය වටිනාකම පැහැදිලි කරමින් ආරම්භක සමාජ මාධ්ය සමාගම දෙස / බී පරීක්ෂණ භාර ඉංජිනේරුවකු කිරීමට සංදේශයක් ලියන්න. යැවුනු මෙම ගැටලුවේ ප්රකාශයක්, යටතේ වෙනස-in-වෙනසක් estimator වෙනස-in-මධ්යන්ය estimator, විශේෂඥයින් තත්වයන් පිළිබඳව සමහර ප්රතිභාව, සරල අනුරූපන අධ්යයනය ඇතුළත් විය යුතුය.

 18. [ පහසු , මගේ ප්රියතම ] ගැරී Loveman Harrah ගේ ප්රධාන විධායක නිලධාරී, ලෝකයේ විශාලතම කැසිනෝ සමාගමක් බවට පත්වීමේ පෙර හාවඩ් බිස්නස් ස්කූල් මහාචාර්ය විය. ඔහු Harrah ගේ සංක්රමණය වන විට, Loveman පාරිභෝගික හැසිරීම පිළිබඳ දත්ත, දැවැන්ත මුදල් එකතු කරන නිතර නිතර flier වැනි පක්ෂපාතිත්වය වැඩසටහන සමඟ සමාගම පරිවර්තනය. මෙම මත මිනුම් සෑම විටම මත, සමාගම පරීක්ෂණ ධාවනය ආරම්භ විය. උදාහරණයක් ලෙස, ඒ සඳහා විශේෂ සූදු රටාව සමග පාරිභෝගිකයින් සඳහා නොමිලේ හෝටල් රෑ කූපන් බලපෑම තක්සේරු කිරීම සඳහා කළ පරීක්ෂණයක ක්රියාත්මක විය හැකිය. මෙන්න Loveman Harrah එදිනෙදා ව්යාපාරික කටයුතු අත්හදා බැලීම වැදගත්කම විස්තර කරන ආකාරය මෙසේය:

  "ඔබ කාන්තාවන් හිරිහැර කරන්නේ නැහැ වගේ, ඔබ සොරකම් නොකරන්න, ඔබ පාලනය පිරිස තියෙනවා කියලා. මෙහි අරුත වන්නේ, ඔබ විසින් පාලනය කිහිප Harrah's-නොවන අවස්ථාවලදී ඔබේ රැකියාව අහිමි කළ හැකි දේවල් එක්. " (Manzi 2012, 146)

  Loveman එය පාලනය පිරිසක් ඇති ඉතා වැදගත් වන්නේ සිතන මක්නිසාදැයි කියා නව සේවකයාගේ ඊ-තැපැල් ලියන්න. ඔබට ආදර්ශයක්-එක්කෝ සැබෑ හෝ දක්වා-කිරීමට ඔබගේ අදහස් පැහැදිලි කළ ඇතුළත් කිරීමට උත්සාහ කළ යුතුයි.

 19. [ වෙහෙස මහන්සි වී , ගණිත අවශ්ය ] නව අත්හදා බැලීම එන්නත ශරීරයට අහිතකර මත පෙළ පණිවිඩයක් මතක් ලබමින් බලපෑම තක්සේරු කිරීම අරමුණු කර ඇත. 150 සායන, සුදුසුකම් රෝගීන් 600 එක් එක්, සහභාගි වීමට කැමති වෙති. ඔබ සමඟ වැඩ කිරීමට අවශ්ය එක් එක් සායන සඳහා ඩොලර් 100 ක මාසික ස්ථාවර ගාස්තු වන අතර, එය ඔබ යැවීමට අවශ්ය එක් එක් කෙටි පණිවිඩයක් සඳහා 1 ඩොලරය වියදම්. තවද, ඔබ සමඟ වැඩ කරන බව කිසිදු සායන සඳහා නොමිලේ (කෙනෙකු එන්නත ලැබී යන්න) ප්රතිඵලය මැන දෙනු ලැබේ. ඔබ ඩොලර් 1000 ක අයවැය නොමැති බව අනුමාන කරයි.

  1. කොන්දේසි එය සායන කුඩා සංඛ්යාව මත හා එය වඩාත් පුළුල් ලෙස ඔවුන් ව්යාප්ත කිරීමට වඩා හොඳ විය හැකි ද යන්න කොන්දේසි යටතේ ඔබගේ සම්පත් අවධානය යොමු කිරීමට වඩා හොඳ විය හැකි ද යන්න යටතේද?
  2. ඔබ විශ්වාස කටයුතු ආරංචි ඔබේ අයවැය සමග හඳුනාගැනීමට හැකි වනු ඇත කුඩාම බලපෑමක් ප්රමාණය තීන්දු මොනවාද?
  3. විභව යෙදවූ මෙම වෘත්තීය දැමීම්, පැහැදිලි සංදේශයක් ලියන්න.
 20. [ වෙහෙස මහන්සි වී , ගණිත අවශ්ය ] සමඟ අමුත්තන් පාඨමාලා ප්රධාන ගැටලුව ප්රචන්ඩ ය; පාඨමාලා ආරම්භ බොහෝ සිසුවියන් පහත වැටේ-පිටතට අවසන්. ඔබ අන්තර්ජාල ඉගෙනුම් වේදිකාවකි වැඩ කර ඇති අතර, එම වේදිකාව දී නිර්මාණ දෘශ්ය ප්රගතිය තීරුව ඇය ඇත්තෙන්ම පොලෙන් සිසුන් වැලැක්වීමට උපකාරී වනු ඇත සිතන බව නිර්මානය කර ඇති බවට සිතා බලන්න. ඔබ විශාල පරිගණකමය සමාජ විද්යාව පාඨමාලාව සිසුන් මත ඇති ප්රගතිය තීරුව බලපෑම පරීක්ෂා කිරීම සඳහා අවශ්ය. මෙම අත්හදා බැලීම කරන කියන කිසිම ජනමාධ්ය ආචාර කිරීම අරභයා පසු, ඔබ සහ ඔබේ සගයන් පාඨමාලාව විශ්වාසවන්ත කටයුතු ප්රගතිය තීරුව බලපෑම් හඳුනා ගැනීමට තරම් සිසුන් නොමැති විය හැකි බව කනස්සල්ලට ලබා ගන්න. ඔබට පහත ආකාරයේ ගණනය කිරීම් සිසුන් අඩක් ප්රගතිය තීරුව ලැබීමට හා අර්ධ නැහැ භාර ගත නොහැකි ය. තවද, ඔබ කිසි බලපෑම් තිඛෙන බව සිතිය හැකි ය. වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, ඔබ සහභාගී පමණක් ඔවුන් ප්රතිකාර හෝ පාලනය ලැබී යන්න බලපෑමට හසු වන බව සිතිය හැකි ය; ඔවුන් වෙනත් අය ප්රතිකාර හෝ පාලනය ලැබී යන්න විසින් සිදු වී නොමැත (බලන්න, වඩාත් විධිමත් අර්ථ දැක්වීම සඳහා Gerber and Green (2012) , සීඑච්. 8). ඔබ විසින් සිදු කරන ඕනෑම අමතර උපකල්පන පිළිබඳ වාර්තාවක් තබා කරන්න.

  1. නියැදි ප්රමාණයේ විශ්වාසවන්ත කටයුතු බලපෑම හඳුනා ගැනීමට අවශ්ය දේ, ප්රගතිය බාර් 1 ප්රතිශතයක් විසින් පන්ති ඉවර වූ සිසුන් ප්රතිශතය ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ සිතන්න?
  2. සිතන්න ප්රගතිය තීරුව නියැදි ප්රමාණයේ විශ්වාසවන්ත කටයුතු බලපෑම හඳුනා ගැනීමට අවශ්ය දේ, සියයට 10 කින් පන්ති ඉවර වූ සිසුන් ප්රතිශතය වැඩි කිරීමට අපේක්ෂා කරන්නේ කුමක්ද?
  3. දැන් ඔබ දව්ය අවසන් විභාගය ගෙන ඇති සියලු පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කළ අත්හදා බැලීම හා සිසුන් පවත්වාගෙන ඇති බව සිතන්න. ඔබ නැති බව එම ප්රගති තීරුව ලැබූ සිසුන් එහි අවසන් විභාගය ලකුණු සංසන්දනය කරන විට, ඔබ කළේ ප්රගතිය තීරුව ලැබෙන්නේ නැත සිසුන් ඇත්තටම ඉහළ ලකුණු, ඔබේ පුදුම බොහෝ සොයා,. මෙම ප්රගතිය තීරුව සිසුන් අඩු ඉගෙන ගැනීමට හේතු වූ අදහස් වන්නේ කුමක්ද? ඔබ මෙම ප්රතිඵලය දත්ත ඉගෙනගන්න පුළුවන් මොනවද? (ඉඟිය: බලන්න Gerber and Green (2012) , සීඑච් 7.)
 21. [ ඉතා දුෂ්කර , කේතනය අවශ්ය ] සුන්දර කඩදාසි, දී Lewis and Rao (2015) විචිත්ර දැවැන්ත පවා පර්යේෂණ මූලික සංඛ්යාන සීමාවකින් පැහැදිලි වෙනවා. මෙම කඩදාසි-වන මුලින් "දැන්වීම් සඳහා ඔබව නැවත මිනුම් ආසන්න නො හැක්කක් වන දින" යන ප්රකෝපකාරී මාතෘකාවක් විය එය පාරිභෝගිකයන් කෝටි සම්බන්ධ ඩිජිටල් පරීක්ෂණ පවා, සමඟ අමුත්තන් දැන්වීම් ආයෝජන සඳහා ප්රතිලාභ මැනීම සඳහා කොතරම් දුෂ්කර -shows. වඩාත් පොදුවේ, කඩදාසි පැහැදිලිව ඝෝෂාකාරී ප්රතිඵලය දත්ත මධ්යයේ කුඩා ප්රතිකාර බලපෑමක් ඇස්තමේන්තු කිරීම අපහසු බවයි. හෝ diffently මහතා පැවසුවේ, කඩදාසි බලපෑම-කිරීමට සම්මත-අපගමනය (\ (\ frac {\ ඩෙල්ටා \ bar {y}} {\ සිග්මා} \)) අනුපාතය කුඩා වන විට ඇස්තමේන්තුගත ප්රතිකාර බලපෑම් විශාල විශ්වාසය ප්රාන්තර ඇති බව පෙන්වා දුන්නේ ය. මෙම කඩදාසි තිබෙන වැදගත් සාමාන්ය පාඩම කුඩා බලපෑම-කිරීමට සම්මත-අපගමනය අනුපාතය (උදා: දැන්වීම බෙදා ගන්න ව්යාපාර සේවක අභිප්රේරණය) සමග අත්හදා බැලීම් වලින් ප්රතිඵල අතෘප්තිකර වනු ඇත බව ය. ඔබේ අභියෝගය දැන්වීම් ව්යාපාරය පිළිබඳ සේවක අභිප්රේරණය මැනීම සඳහා සැලසුම් සහගත අත්හදා evaluting ඔබේ සමාගම පිළිබඳ අලෙවිකරණ දෙපාර්තමේන්තුව යම් කෙනෙකුට සංදේශයක් ලියන්න වනු ඇත. ඔබගේ සංදේශය පරිගණක අනුහුරුකරණ ප්රතිඵල ප්රස්තාර දැක්විය යුතුය.

  මෙන්න පසුබිම ඔබට අවශ්ය විය හැකි යම් තොරතුරු වේ. මෙම සංඛ්යාත්මක අගයන් සියලු වාර්තා සැබෑ පර්යේෂණ සාමාන්ය වේ Lewis and Rao (2015) :

  • සේවක අභිප්රේරණය, සමඟ අමුත්තන් දැන්වීම බෙදා ගන්න ප්රචාරක කටයුතු සඳහා ප්රධාන මෙට්රික්, උද්ඝෝෂනය වියදම බෙදීම උද්ඝෝෂනය (උද්ඝෝෂනයේ ප්රචාරක ඍණ පිරිවැය, දළ ලාභය) සිට ශුද්ධ ලාභය ලෙස අර්ථ දක්වා ඇත. උදාහරණයක් ලෙස අලෙවි කටයුතු පිළිබඳ කිසිදු බලපෑමක් තිබූ බව උද්ඝෝෂනයක් -100% ක සේවක අභිප්රේරණය වනු ඇතැයි ජනනය ලාභ වියදම් සමාන කොහෙද ව්යාපාරයක් 0 ක සේවක අභිප්රේරණය සිදු වනු ඇත.

  • ගැනුම්කරුවෙකුට මධ්යන්ය අලෙවි $ 75 ක සම්මත අපගමනය සමග $ 7 වේ.

  • උද්ඝෝෂනය ගැනුම්කරුවෙකුට $ 0,35 ගැනුම්කරුවෙකුට $ 0,175 ක ලාභයක් වැඩි අනුරූප වන අතර විසින් විකුණුම් ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. වෙනත් වචනවලින් කිවහොත්, දළ ආන්තිකය 50% ක් වේ.

  • මේ පරීක්ෂණයට සැලසුම් කර විශාලත්වය 200,000 ජනතාව, ප්රතිකාර කණ්ඩායමේ අඩක් හා අර්ධ පාලනය පිරිසක් ඇත.

  • උද්ඝෝෂනය සඳහා වන පිරිවැය සහභාගී අනුව $ 0,14 වේ.

  මෙම අත්හදා බැලීම evaluting සංදේශයක් ලියන්න. ඔබ සැලසුම් කළ පරිදි මෙම අත්හදා බැලීම ආරම්භ නිර්දේශ කරනවාද? එසේ නම්, ඒ මන්ද? එසේ නොවේ නම්, ඔබ කුමන වෙනස්කම් නිර්දේශ?

  හොඳ සංදේශය මෙම සුවිශේෂ සිද්ධිය අමතනු ඇත; වඩා හොඳ සංදේශය එක් ආකාරයකට (උදා, බලපෑම-කිරීමට සම්මත-අපගමනය අනුපාතය ශ්රිතයක් ලෙස ආකාරය තීරණය වෙනස් පෙන්වන්න) මෙම නඩුව සිට, සාමාන්යකරණයක් ඇත; එවිට මහත් සංදේශය සම්පූර්ණයෙන් සාමාන්යකරනය ප්රතිඵලයක් ඉදිරිපත් කරනු ඇත.

 22. [ ඉතා දුෂ්කර , ගණිත අවශ්ය ] ඔබ විශ්ලේෂී ප්රතිඵල භාවිතා කළ යුතු අනුරූපන පෙර ප්රශ්නය ලෙස එම, ඒ වෙනුවට, වඩා කරන්න.

 23. [ ඉතා දුෂ්කර , ගණිත අවශ්ය , කේතනය අවශ්ය ] පසුගිය ප්රශ්නය ලෙස ද එසේ ම ය, නමුත් ව්යාජ අවස්ථා සහ විශ්ලේෂී ප්රතිඵල දෙකම භාවිතා කරන්න.

 24. [ ඉතා දුෂ්කර , ගණිත අවශ්ය , කේතනය අවශ්ය ] ඔබ ඉහත භාවිතා අනුරූපන එක්කෝ, විශ්ලේෂී ප්රතිඵල, හෝ විස්තර යැවුනු ලියා ඇත දෙකම-සහ අලෙවිකරණ දෙපාර්තමේන්තුව සිට කෙනෙකුට (4.6.2 වගන්තිය බලන්න) මාර්ගයෙන් estimator තුළ වෙනසක් වෙනුවට වෙනසක්-in-වෙනස්කම් estimator භාවිතා නිර්දේශ කියා සිතන්න . මෙම අත්හදා බැලීම පසු අත්හදා පෙර විකුණුම් හා අලෙවි අතර 0.4 සහසම්බන්ධය ඔබේ නිගමනය වෙනස් කරන ආකාරය පැහැදිලි කරමින් නව කෙටි සංදේශය ලියන්න.

 25. [ වෙහෙස මහන්සි වී , ගණිත අවශ්ය ] නව වෙබ් අඩවි පදනම් කරගත් වෘත්තීය සේවා, විශ්ව විද්යාල වෘත්තීය සේවා කාර්යාලය සඵලතාවය ඇගයීමට කිරීම සඳහා පාසල් ඔවුන්ගේ අවසන් වසර ඇතුල් සිසුන් 10,000 අතර අහමුෙලන පාලනය නඩු පවත්වන ලදී. අනෙක් සිසුන් 5000 පාලනය පිරිසක් සිටින විට, දායක නැහැ අතර අද්විතීය ලඝු-සටහන-තොරතුරු අතර නිදහස් දායක වූ සුවිශේෂී ඊ-තැපැල් ආරාධනාව හරහා, අහඹු ලෙස තෝරා ගන්නා සිසුන් 5000 පිටත් කර යවන ලදී. මාස දොළහක් පසුව, (කිසිදු-ප්රතිචාරය නොවන සමග) පසු විපරම් සමීක්ෂණය ප්රතිකාර හා පාලනය කණ්ඩායම් දෙකම දී, සිසුන් 70% ක් තමන් තෝරාගත් ක්ෂේත්ර (ව ව 4.5) හි පූර්ණ කාලීන රැකියා සුරක්ෂිත කර ඇත බවයි. මේ අනුව, එය වෙබ් අඩවි පදනම් කරගත් සේවා කිසිදු බලපෑමක් තිබූ බව පෙනේ.

  කෙසේ වෙතත්, විශ්වවිද්යාල දක්ෂ දත්ත විද්යාඥ වඩාත් සමීපව දත්ත දෙස බලා ප්රතිකාර කණ්ඩායමේ සිසුන් 20% ක් පමණක් මෙතෙක් ඊ-තැපැල් ලැබීමෙන් පසු සැලකිල්ලට ලොගින් වී බව සොයාගෙන ඇත. තවද, සහ තරමක් පුදුම හිතෙන, මෙම වෙබ් අඩවිය වෙත පමණක් 60% ක් ලොගින් වී ඇති අය අතර ප්රවිෂ්ට නැති බව ජනතාව සඳහා අනුපාතය පහළ හා ජනතාව සඳහා අනුපාතය වඩා අඩු වූ ඒවා තෝරාගනු ලැබූ ක්ෂේත්ර, පූර්ණ-කාලීන රැකියා සුරක්ෂිත කර පාලනය කළ තත්ත්වය (වගුව 4.6).

  1. සිදු විය හැකි දේ සඳහා පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දීම.
  2. මෙම අත්හදා බැලීම දී ප්රතිකාර බලපෑම ගණනය කිරීම සඳහා විවිධ ක්රම දෙක කුමක්ද?
  3. මෙම ප්රතිඵලය ලබා දී විශ්ව විද්යාල වෘත්තීය සේවා සියලුම සිසුන් වෙත මෙම වෙබ් පදනම් කරගත් වෘත්තීය සේවා සැපයීම කළ යුත්තේ ඇයි? යන්තම් පැහැදිලි කිරීමට, මේ සරළ පිළිතුර සමඟ ප්රශ්නයක් නොවේ.
  4. ඔවුන් ඊළඟ කළ යුත්තේ කුමක්ද?

  ඉඟිය: මෙම ප්රශ්නය මෙම පරිච්ඡේදයේ ආවරණය ද්රව්යමය එහා ගිය, නමුත් අත්හදා පොදු ගැටලූ සලකා බලනු ලැබේ. සහභාගි වූ ප්රතිකාර නිරත කිරීමට උනන්දු කරනු ලැබේ නිසා පර්යේෂණාත්මක නිර්මාණ මෙම වර්ගයේ සමහර විට ලොකු දිරිගැන්වීමක් නිර්මාණය නම් වේ. මෙම ගැටලුව එක පැත්තකට නොවන අනුකූල නමින් හැඳින්වෙන දේ කදිම උදාහරණයක් වන්නේ (බලන්න Gerber and Green (2012) , සීඑච් 5.)

 26. [ වෙහෙස මහන්සි වී ] තවදුරටත් විභාග කිරීමෙන් පසුව, ඔබ විසින් පෙර ප්රශ්නය විස්තර කර ඇති අත්හදා ඊටත් වඩා සංකීර්ණ වූ බව හැරෙනවා. එය සේවය සඳහා ප්රවේශය සඳහා ගෙවන ලද පාලනය පිරිසක් ජනතාවගේ බව 10% ක් හැරෙනවා, ඔවුන් 65% ක් (ව ව 4.7) ක රැකියා අනුපාතය සමග අවසන් විය.

  1. ඔබ සිතන දේ සාරාංශගත ඊ-මේල් සිදු වන්නේ ලිවීමට සහ ක්රියා මාර්ගයක් නිර්දේශ කරමු.

  ඉඟිය: මෙම ප්රශ්නය මෙම පරිච්ඡේදයේ ආවරණය ද්රව්යමය එහා ගිය, නමුත් අත්හදා පොදු ගැටලූ සලකා බලනු ලැබේ. මෙම ගැටලුව දෙකක් ඒක පාර්ශවීය නොවන අනුකූල නමින් හැඳින්වෙන දේ කදිම උදාහරණයක් වන්නේ (බලන්න Gerber and Green (2012) , සීඑච්. 6)

වගුව 4.5: වෘත්තීය සේවා අත්හදා සිට දත්ත සරල දැක්ම.
සමූහය තරම රැකියා අනුපාතය
වෙබ් අඩවිය වෙත ප්රවේශ ලබා 5000 70% ක්
වෙබ් අඩවිය වෙත ප්රවේශ අවසර නැහැ 5000 70% ක්
වගුව 4.6: වෘත්තීය සේවා අත්හදා සිට දත්ත දැක්ම තවත් සම්පූර්ණයි.
සමූහය තරම රැකියා අනුපාතය
වෙබ් අඩවිය වෙත ප්රවේශ ලබාදී, ලොගින් වී 1000 60% ක්
වෙබ් අඩවිය වෙත ප්රවේශ ලබාදී, ලොගින් වී නැහැ 4000 85% ක්
වෙබ් අඩවිය වෙත ප්රවේශ අවසර නැහැ 5000 70% ක්
වගුව 4.7: වෘත්තීය සේවා අත්හදා දත්ත සම්පූර්ණ දැක්ම.
සමූහය තරම රැකියා අනුපාතය
වෙබ් අඩවිය වෙත ප්රවේශ ලබාදී, ලොගින් වී 1000 60% ක්
වෙබ් අඩවිය වෙත ප්රවේශ ලබාදී, ලොගින් වී නැහැ 4000 72,5%
වෙබ් අඩවිය වෙත ප්රවේශ ලබාදී, ඒ සඳහා ගෙවා නෑ 500 65% ක්
වෙබ් අඩවිය වෙත ප්රවේශ ලබාදී, ඒ සඳහා යොමු කළේ නැහැ නැහැ 4500 70,56%