3.3.2 परिमाण

मापन आपल्या सर्वेक्षणात आपल्या सर्वेक्षणात विचार आणि काय करता सांगतो पासून निश्चितच बनवण्यासाठी बद्दल आहे.

एकूण सर्वेक्षण त्रुटी फ्रेमवर्क दुस-मोजमाप आहे; आम्ही सर्वेक्षणात आमच्या प्रश्नांची देतो उत्तरे पासून निश्चितच करू शकता कसे हाताळते. हे आम्ही प्राप्त उत्तरे, आणि म्हणून आम्ही निश्चितच, नक्की कसे आम्ही प्रार्थना बारकाईने आणि मध्ये कधी कधी आश्चर्य मार्ग-अवलंबून करू शकता की बाहेर करते. कदाचित काही नॉर्मन Bradburn, सेमूर Sudman, आणि ब्रायन Wansink प्रश्न विचारून हे सुंदर पुस्तक एक विनोद या महत्वाचा मुद्दा चांगले स्पष्ट (2004) :

दोन याजक, एक डोमिनिकन आणि एक Jesuit, धूम्रपान आणि त्याच वेळी प्रार्थना करणे हे पाप आहे की नाही हे चर्चा करत आहेत. एक निष्कर्ष पोहोचण्याचा अपयश केल्यानंतर, प्रत्येक त्याच्या संबंधित वरिष्ठ सल्ला बंद ला. डोमिनिकन म्हणतो, "काय वरिष्ठ म्हणता?"

Jesuit, प्रतिसाद, "तो ठीक आहे."

"त्या मजेदार आहे" डोमिनिकन उत्तर, "माझे पर्यवेक्षक पाप आहे."

Jesuit, म्हणाला, "तू त्याला काय मागू केले?" डोमिनिकन उत्तर, "तो प्रार्थना करीत असताना धुम्रपान करण्याची ठीक होते तर मी त्याला विचारले." "अगं" Jesuit, म्हणाला, "धूम्रपान करताना प्रार्थना ठीकठाक तर मी विचारले."

दोन याजक अनुभवी एक सारखे त्रुटी अनेक उदाहरणे आहेत. प्रश्न फॉर्म प्रभाव: खरं तर, या विनोद मूळ अतिशय समस्या सर्वेक्षण संशोधन समाजातील एक नाव आहे (Kalton and Schuman 1982) . प्रश्न फॉर्म प्रभाव रिअल सर्वेक्षण परिणाम करतात हे कसे, या दोन अगदी सारखे शोधत सर्वेक्षण प्रश्नांवर चर्चा पाहण्यासाठी येथे जा:

  • "तुमच्याजवळ किती खालील मताशी आपण सहमत आहात: स्वतंत्र या देशात गुन्हा व दुष्टपणा सामाजिक परिस्थिती पेक्षा दोष अधिक आहे."
  • "आपण खालील विधान किती सहमत आहात: सामाजिक परिस्थिती या देशात गुन्हा व दुष्टपणा साठी व्यक्ती पेक्षा दोष अधिक आहे."

दोन्ही प्रश्न समान गोष्ट मोजण्यासाठी दिसून तरी, ते प्रत्यक्ष सर्वेक्षण प्रयोग विविध परिणाम उत्पादन (Schuman and Presser 1996) . एक मार्ग विचारले तेव्हा, सुमारे 60% सर्वेक्षणात अहवाल व्यक्ती गुन्हेगारी दोष होता, पण इतर मार्ग विचारले, तेव्हा सुमारे 60% अहवाल सामाजिक परिस्थिती दोष होता की (आकृती 3.2). दुसऱ्या शब्दांत, दोन प्रश्न दरम्यान लहान फरक भिन्न निष्कर्ष संशोधक होऊ शकते.

आकृती 3.2: एक सर्वेक्षण प्रयोग परिणाम, तक्ता 8.1 (Schuman आणि Presser 1996, तक्ता 8.1). संशोधक प्रश्न विचारला नक्की कसे अवलंबून विविध उत्तरे मिळवू शकता. हा एक प्रश्न फॉर्म परिणाम (Kalton आणि Schuman 1982) एक उदाहरण आहे.

आकृती 3.2: एक सर्वेक्षण प्रयोग परिणाम (Schuman and Presser 1996, Table 8.1) . संशोधक प्रश्न विचारला नक्की कसे अवलंबून विविध उत्तरे मिळवू शकता. हा एक प्रश्न फॉर्म परिणाम एक उदाहरण आहे (Kalton and Schuman 1982) .

प्रश्न रचना व्यतिरिक्त, सर्वेक्षणात देखील वापरले विशिष्ट शब्द आधारित विविध उत्तरे देऊ शकता. उदाहरणार्थ, सरकारी प्राधान्यक्रम बद्दल मते मोजण्यासाठी करण्यासाठी, सर्वेक्षणात खालील संकेत वाचले होते:

"आम्ही काहीही सहज किंवा कमी खर्चात निराकरण केले जाऊ शकते या देशात अनेक समस्या, सह चेहर्याचा आहेत. मी या समस्या काही नाव आहे, आणि प्रत्येक एक मी तुम्हाला आम्ही खूप थोडे पैसे त्यावर खूप पैसा खर्च करत, किंवा योग्य प्रमाणात विचार की नाही हे मला सांगणार. "

". गरीब मदत" या समान गोष्ट दोन भिन्न वाक्ये सारखे वाटते कदाचित करताना पुढील, सर्वेक्षणात अर्धा "कल्याण" आणि अर्धा बद्दल सांगितले होते बद्दल विचारले होते, ते अतिशय भिन्न परिणाम elicited (आकृती 3.3); अमेरिकन "कल्याण" पेक्षा "गरिबांना मदत" जास्त धरणे जात नसल्याचा अहवाल (Smith 1987; Rasinski 1989; Huber and Paris 2013) . सर्वेक्षण संशोधक या शब्दरचना प्रभाव त्रुटी असल्याचे विचार करताना, ते देखील त्यांना संशोधनाचा घ्या. आहे की, आम्ही हा परिणाम सार्वजनिक मत काहीतरी शिकलो आहे.

आकृती 3.3: ह्युबर आणि पॅरिस (2013) परिणाम. सर्वेक्षणात कल्याण पेक्षा गरिबांना मदत जास्त आश्वासक आहेत. या संशोधक प्राप्त उत्तरे ते त्यांच्या प्रश्न वापर नक्की शब्द अवलंबून ज्यायोगे एक प्रश्न शब्दरचना परिणाम एक उदाहरण आहे.

आकृती 3.3 कडून परिणाम: Huber and Paris (2013) . सर्वेक्षणात जास्त पेक्षा "गरीब मदत" अधिक आश्वासक आहेत "कल्याण आहे." हे संशोधक प्राप्त उत्तरे ते त्यांच्या प्रश्न वापर नक्की शब्द अवलंबून ज्यायोगे एक प्रश्न शब्दरचना परिणाम एक उदाहरण आहे.

प्रश्न फॉर्म प्रभाव आणि शब्दरचना प्रभाव बद्दल ही उदाहरणे पाहू या, संशोधक प्राप्त उत्तरे ते त्यांचे प्रश्न विचारण्यासाठी कसे आधारित सूक्ष्म प्रकारे प्रभाव जाऊ शकते. या सर्वेक्षण वापरले जाऊ नये याचा अर्थ असा नाही; अनेकदा नाही पर्याय आहे. उलट, उदाहरणे आम्ही काळजीपूर्वक आमच्या प्रश्न बांधतात आणि आम्ही uncritically प्रतिसाद स्वीकार करू नये पाहिजे की दाखवतात.

सर्वात concretely, हे आपण कोणीतरी गोळा सर्वेक्षण डेटा विश्लेषण आहेत तर आपण प्रत्यक्ष प्रश्नावली वाचले आहे की, खात्री अर्थ. आणि, आपण आपल्या स्वत: च्या प्रश्नावली निर्माण करत असाल, मी तीन सूचना आहेत. प्रथम, मी तुम्हाला प्रश्नावलीच्या डिझाइनबद्दल अधिक वाचा सूचित (उदा, Bradburn, Sudman, and Wansink (2004) ); त्यावर मी येथे वर्णन शक्य झालंय पेक्षा आहे. सेकंद, मी आपण कॉपी-शब्द उच्च दर्जाचे सर्वेक्षण शब्द-प्रश्न सुचवा. या चोरलेले वाड्: मय सारखे ध्वनी तरी, कॉपी करणे, प्रश्न सर्वेक्षण संशोधन प्रोत्साहन दिले आहे (जोपर्यंत आपण मूळ सर्वेक्षण असे नमूद म्हणून). आपण उच्च दर्जाचे सर्वेक्षण प्रश्न कॉपी असल्यास, ते त्याची चाचणी केली गेली आहे याची खात्री असू शकते आणि आपण काही इतर सर्वेक्षण प्रतिसादांची आपल्या सर्वेक्षणास प्रतिसाद तुलना करू शकता. शेवटी, मी तुम्हाला तुमच्या फ्रेम लोकसंख्या काही लोक आपले प्रश्न पूर्व परीक्षा सूचित (Presser et al. 2004) ; माझा अनुभव पूर्व चाचणी नेहमी आश्चर्य समस्या मिळतो आहे.