6.4.1 Respekt foar Persons

Respekt foar Persons giet oer de behanneling fan minsken as autonoom en Earet harren winsken.

De Belmont Meld stelt dat it prinsipe fan respekt foar Persons bestiet út twa ûnderskate dielen: (1) partikulieren moatte wurde behannele as autonoom en (2) personen mei ferlytse autonomy wurde moat rjocht op oanfoljende beskermingen. Autonomy rûchwei oerien te litten minsken kontrôle harren eigen libben. Yn oare wurden, Respekt foar Persons suggerearret dat ûndersikers moatte net dwaan guod foar minsken sûnder harren ynstimming. Kritysk, dit hâldt sels as de ûndersiker tinkt dat it ding dat bart is net skealik of sels geunstich. Respekt foar Persons liedt ta it idee dat dielnimmers-net ûndersikers-krije te besluten.

Yn de praktyk, it prinsipe fan respekt foar Persons is ynterpretearre te betsjutte dat ûndersikers moatte, as it mooglik is, krije hichte tastimming fan dielnimmers. De basis idee mei hichte tastimming is dat dielnimmers moatte wurde presintearre mei relevante ynformaasje yn in begripen opmaak en dan moatte frijwillich akkoard mei te dwaan. Elk fan dizze betingsten hat sels al it ûnderwerp fan substansjeel oanfoljende debat en beurs (Manson and O'Neill 2007) , en ik sil wije in hiele diel letter yn dit haadstik ta hichte tastimming.

Tapassen fan it prinsipe fan respekt foar Persoanen oan de trije foarbylden út it begjin fan 'e haadstik highlights mêd fan soarch mei elk fan harren. Yn elts gefal, ûndersikers diene dingen oan dielnimmers-brûkte harren gegevens (Smaak, Ties, of tiid), brûkt harren kompjûter te fieren in mjitting taak (Encore), of ynskreaun se yn in eksperimint (Emotional contagion) -without harren ynstimming of bewustwêzen . De striid mei it prinsipe fan respekt foar Persons net automatysk om dizze stúdzje ethically ûntalitber binne; Respekt foar Persons is ien fan de fjouwer útgongspunten. Mar, it tinken oer Respekt foar Persons docht suggest guon wizen dy't de ûndersiken wurde koe ferbettere ethically. Bygelyks, ûndersikers koenen haw wat foarm fan tastimming fan dielnimmers foar de stúdzje begûn of nei it einige; Ik sil werom nei dizze opsjes doe't ik beprate hichte tastimming yn mear detail hjirûnder. Ta beslút, ûndersyk ethicists beklamje dat soargen oer striid binne mei minsken fan autonomy ûntsteane sels yn it gefal fan folslein guodlik stúdzjes. Soargen oer Harms en risiko fansels ynfiere etyske tsjinprestaasje, mar se wurde algemien oansprutsen ûnder it prinsipe fan woldie, it prinsipe dat ik adres neist.