gníomhaíochtaí

 • leibhéal deacrachta: éasca éasca , mheán mheán , crua crua , an-deacair an-deacair
 • Éilíonn mata ( Éilíonn mata )
 • éilíonn códú ( Éilíonn códú )
 • bailiú sonraí ( bailiú sonraí )
 • mo rogha ( is fearr liom )
 1. [ mheán , bailiú sonraí ] Rinn Berinsky agus comhghleacaithe (2012) MTurk measúnú de réir trí turgnaimh clasaiceach. Déanann an Tversky and Kahneman (1981) turgnamh clasaiceach Galar na hÁise a mhacasamhlú. An bhfuil na torthaí a mheaitseáil le Tversky agus Kahneman? An gcomhlíonann do chuid torthaí na Berinsky agus na comhghleacaithe sin? Cad é, más rud é, rud a mhúineann sé seo faoi úsáid MTurk le haghaidh turgnaimh suirbhé?

 2. [ mheán , is fearr liom ] I bpáipéar beagán teanga i gceannas ar a dtugtar "We Have to Break Up," an síceolaí sóisialta Robert Cialdini, ceann de na húdair Schultz et al. (2007) , go raibh sé ag dul ar scor go luath as a phost mar ollamh, go páirteach mar gheall ar na dúshláin a bhí ag tabhairt faoi thaithí turgnaimh i ndisciplín (síceolaíocht) a dhéanann trialacha saotharlainne (Cialdini 2009) den chuid is mó. Léigh páipéar Cialdini, agus scríobh ríomhphost dó ag iarraidh air a athscrúdú a dhéanamh ar a bhriseadh i bhfianaise na féidearthachtaí a bhaineann le turgnaimh dhigiteacha. Úsáid samplaí áirithe taighde a thugann aghaidh ar a chuid imní.

 3. [ mheán ] D'fhonn a chinneadh an ndearnadh rath ar na héachtaí beaga a bhí ag luas nó a scagadh amach, idirghabháladh van de Rijt agus comhghleacaithe (2014) i gceithre chóras difriúla a d'éirigh le rath ar rannpháirtithe a roghnaíodh go randamach, agus ansin thionchair siad ar thionchar fadtéarmach an rath seo. An féidir leat smaoineamh ar chórais eile inar féidir leat turgnaimh den chineál céanna a reáchtáil? Déan measúnú ar na córais seo i dtéarmaí shaincheisteanna luach eolaíochta, confound algorithmic (féach caibidil 2), agus eitic.

 4. [ mheán , bailiú sonraí ] Féadfaidh torthaí turgnamh brath ar na rannpháirtithe. Cruthaigh turgnamh agus ansin é a reáchtáil ar MTurk ag úsáid dhá straitéis earcaíochta éagsúla. Déan iarracht an turgnamh agus na straitéisí earcaíochta a roghnú ionas go mbeidh na torthaí chomh difriúil agus is féidir. Mar shampla, d'fhéadfadh go mbeadh do straitéisí earcaíochta rannpháirtithe a earcú sa mhaidin agus sa tráthnóna nó chun páistí a bhfuil pá íseal agus íseal a chúiteamh. D'fhéadfadh na cineálacha difríochtaí seo sa straitéis earcaíochta go mbeadh comhthreomhanna éagsúla rannpháirtithe agus torthaí turgnamhacha difriúla ann. Cé chomh difriúil a tháinig do thorthaí amach? Cad a nochtann sin faoi thurgnaimh a reáchtáil ar MTurk?

 5. [ an-deacair , Éilíonn mata , Éilíonn códú ] Samhlaigh go raibh tú ag pleanáil an turgnamh Mothúchán Mothúchánach (Kramer, Guillory, and Hancock 2014) . Bain úsáid as na torthaí ó staidéar breathnóireachta níos luaithe ag Kramer (2012) chun cinneadh a dhéanamh ar líon na rannpháirtithe i ngach coinníoll. Ní dhéanann an dá staidéar seo comhoiriúnach go breá agus mar sin déan cinnte go n-ainmnítear go follasach na boinn tuisceana go léir a dhéanann tú:

  1. Rith insamhladh a chinnfidh cé mhéad rannpháirtithe a bheadh ​​ag teastáil chun éifeacht a bhrath chomh mór leis an éifeacht i Kramer (2012) le \(\alpha = 0.05\) agus \(1 - \beta = 0.8\) .
  2. Déan an ríomh céanna go anailíseach.
  3. I bhfianaise na dtorthaí ó Kramer (2012) bhí Mothúchán Mothúchánach (Kramer, Guillory, and Hancock 2014) ró-chumhachta (ie, an raibh níos mó rannpháirtithe aige ná mar a theastaíonn)?
  4. Ar na boinn tuisceana a rinne tú, a bhfuil an éifeacht is mó agat ar do ríomh?
 6. [ an-deacair , Éilíonn mata , Éilíonn códú ] Freagair an cheist roimhe seo arís, ach an uair seo seachas úsáid a bhaint as an staidéar breathnóireachta níos luaithe ag Kramer (2012) , bain úsáid as na torthaí ó thurgnamh nádúrtha níos luaithe ag Lorenzo Coviello et al. (2014) .

 7. [ éasca ] An dá Margetts et al. (2011) agus van de Rijt et al. (2014) turgnaimh a rinne staidéar ar an bpróiseas daoine a shínigh achainí. Déan comparáid agus comparáid idir dhearaí agus torthaí na staidéar seo.

 8. [ éasca ] Rinne Dwyer, Maki, and Rothman (2015) dhá thástáil réimse ar an gcaidreamh idir na noirm shóisialta agus iompar pro-chomhshaoil. Seo an teibí dá bpáipéar:

  "Cén chaoi a bhféadfaí eolaíocht shíceolaíoch a úsáid chun iompar pro-chomhshaoil ​​a spreagadh? I dhá staidéar, scrúdaigh idirghabhálacha a bhí dírithe ar iompar caomhnaithe fuinnimh sna seomraí folctha poiblí tionchar a imirt ar na neamhghníomhartha tuairisciúla agus ar an bhfreagracht phearsanta. I Staidéar 1, rinneadh ionramháil ar an stádas éadrom (ie, ar nó as) sula ndeachaigh duine éigin isteach sa seomra folctha poiblí neamhchónaitheach, rud a chiallaigh an norm tuairisciúil don suíomh sin. Bhí an seans go mór do na rannpháirtithe na soilse a thógáil amach má bhí siad amach nuair a tháinig siad isteach. I Staidéar 2, cuireadh coinníoll breise san áireamh inar léirigh coinbhinsiún an gnáth chun an solas a dhiúltú, ach ní raibh rannpháirtithe freagrach as a bheith ag casadh air. Rinne freagracht phearsanta measúnú ar na noirm shóisialta ar iompar; nuair nach raibh na rannpháirtithe freagrach as casadh ar an bhfianaise, laghdaíodh tionchar na norm. Léiríonn na torthaí seo cén chaoi a bhféadfadh nótaí tuairisciúla agus freagracht phearsanta éifeachtacht na n-idirghabhálacha pro-chomhshaoil ​​a rialáil. "

  Léigh a bpáipéar agus macasamhlú staidéar a dhearadh 1.

 9. [ mheán , bailiú sonraí ] Ag tógáil ar an gceist roimhe seo, déan do dhearadh anois.

  1. Conas a dhéantar comparáid idir na torthaí?
  2. Cad a d'fhéadfadh na difríochtaí seo a mhíniú?
 10. [ mheán ] Tá díospóireacht shubstaintiúil ann faoi thurgnaimh a úsáideann rannpháirtithe a earcaíodh ó MTurk. Ag an am céanna, tá díospóireacht shuntasach ann freisin maidir le turgnaimh a úsáideann rannpháirtithe a earcaíodh ó dhaltaí fochéime mac léinn. Scríobh meabhrán dhá leathanach ag comparáid agus i gcodarsnacht le Turcairí agus le fochéimithe mar rannpháirtithe taighde. Ba chóir go n-áireofaí do chomparáid plé ar shaincheisteanna eolaíochta agus lóistíochta araon.

 11. [ éasca ] Is é an leabhar Jim Manzi Uncontrolled (2012) ná réamhrá iontach ar chumas an turgnaimh i ngnó. Sa leabhar chuir sé an scéal seo a leanas ar ais:

  "Bhí mé uair amháin i gcruinniú le genius gnó fíor, billionaire féinmhéanta a raibh cumhacht na dturgnaimh ina dhiaidh sin go mór. Chaith an chuideachta a chuid acmhainní suntasacha ag iarraidh taispeántais fhuinneog stórála a chruthú a mhealladh tomhaltóirí agus méadaítear díolacháin, mar a dúirt eagna traidisiúnta gur chóir dóibh. Saineolaithe a ndearnadh tástáil chúramach orthu ar dhearadh tar éis dearadh, agus i seisiúin athbhreithnithe tástála aonair thar thréimhse na mblianta, níor léirigh aon éifeacht cúisiúil suntasach de gach dearadh taispeántais nua ar dhíolacháin. Bhuail feidhmeannaigh margaíochta agus marsantasachta shinsearacha leis an POF chun na torthaí tástála stairiúla seo a athbhreithniú i ngach cás. Tar éis na sonraí turgnamhacha go léir a chur i láthair, chinn siad go raibh an t-eagna traidisiúnta mícheart - nach dtéann taispeántais na bhfuinneog díolacháin a thiomáint. Ba iad a ngníomh molta costais agus iarracht a laghdú sa réimse seo. Léirigh sé seo go mór an cumas atá ag turgnamh chun eagna traidisiúnta a dhíscaoileadh. Bhí freagra an POF simplí: 'Is é mo chonclúid nach bhfuil do dhearthóirí an-mhaith.' Ba é a réiteach ná iarracht a mhéadú i ndearadh taispeáint na siopaí, agus daoine nua a fháil chun é a dhéanamh. " (Manzi 2012, 158–9)

  Cén cineál bailíochta is ábhar imní an POF?

 12. [ éasca ] Ag tógáil ar an gceist roimhe seo, a shamhlú go raibh tú ag an gcruinniú inar pléadh torthaí na dturgnaimh. Cad iad na ceithre cheist a d'fhéadfá a iarraidh ar gach cineál bailíochta (staidrimh, tógáil, inmheánach agus seachtrach)?

 13. [ éasca ] Bernedo, Ferraro, and Price (2014) staidéar ar éifeacht seacht mbliana na hidirghabhála coigilte uisce a thuairiscítear i Ferraro, Miranda, and Price (2011) (féach figiúr 4.11). Sa pháipéar seo, d'iarr Bernedo agus comhghleacaithe freisin an mheicníocht atá taobh thiar de na héifeachtaí a thuiscint trí chomparáid a dhéanamh idir iompar na dteaghlach atá tar éis an chóireáil agus nach ndearna siad aistriú. Is é sin, thart ar dhóigh, iarracht siad a fháil amach an raibh tionchar ag an gcóireáil ar an mbaile nó ar an úinéir tí.

  1. Léigh an páipéar, déan cur síos ar a ndearadh, agus déan achoimre ar a gcuid torthaí.
  2. An bhfuil tionchar ag a gcuid torthaí ar an gcaoi ar chóir duit éifeachtacht ó thaobh costais idirghabhálacha den chineál céanna a mheas? Más amhlaidh, cén fáth? Mura bhfuil, cén fáth nach bhfuil?
 14. [ éasca ] I leanúint le Schultz et al. (2007) , rinne Schultz agus comhghleacaithe sraith de thrí turgnaimh ar éifeacht nótaí tuairisciúla agus urghabhála maidir le hiompar comhshaoil ​​éagsúil (athúsáid tuáille) i dhá chomhthéacs (óstán agus condominium (Schultz, Khazian, and Zaleski 2008) ) (Schultz, Khazian, and Zaleski 2008) .

  1. Déan achoimre ar dhearadh agus ar thorthaí na dtrí turgnaimh seo.
  2. Cén chaoi a n-athraíonn siad an léirmhíniú atá agat ar Schultz et al. (2007) ?
 15. [ éasca ] Mar fhreagra ar Schultz et al. (2007) , rinne Canfield, Bruin, and Wong-Parodi (2016) sraith de thurgnaimh cosúil le saotharlann chun staidéar a dhéanamh ar dhearadh billí leictreacha. Seo mar a thugann siad cur síos air sa teibí:

  "I dturgnamh bunaithe ar shuirbhé, chonaic gach rannpháirtí bille leictreachais hypothetical do theaghlach le húsáid leictreachais sách ard, ag clúdach eolas faoi (a) úsáid stairiúil, (b) comparáidí le comharsana, agus (c) úsáid stairiúil le miondealú fearas. Chonacthas rannpháirtithe na cineálacha faisnéise uile ar cheann de thrí bhformáid lena n-áirítear (a) táblaí, (b) graif barra, agus (c) graif deilbhín. Tuairiscímid ar thrí phríomhthorthaí. Ar dtús, thuig tomhaltóirí gach cineál faisnéise maidir le húsáid leictreachais an chuid is mó nuair a cuireadh i láthair é i dtábla, b'fhéidir toisc go n-éascaíonn táblaí léamh pointe simplí. Ba é an dara, rogha agus intinn leictreachas a shábháil an ceann is láidre maidir le faisnéis úsáide stairiúil, neamhspleách ar fhormáid. Sa tríú háit, thuig daoine aonair a raibh litearthacht fuinnimh níos ísle ar an eolas go léir níos lú. "

  Murab ionann agus staidéir leanúnacha eile, is é an príomhthorthaí a bhaineann le Canfield, Bruin, and Wong-Parodi (2016) i Canfield, Bruin, and Wong-Parodi (2016) iompar tuairiscithe, ní iompar iarbhír. Cad iad na láidreachtaí agus laigí den chineál staidéir seo i gclár taighde níos leithne a chuireann chun cinn coigilteas fuinnimh?

 16. [ mheán , is fearr liom ] Chuir Smith and Pell (2003) meitísísiú satiriúil ar staidéir i láthair ag léiriú éifeachtacht na paraisiúit. Chuir siad i gcrích:

  "Mar aon le go leor idirghabhálacha atá beartaithe chun drochshláinte a chosc, níor rinneadh measúnú dian ar éifeachtacht na paraisiúit trí úsáid a bhaint as trialacha faoi rialú randamach. Tá cáin déanta ag abhcóidí ar leigheas fianaisebhunaithe go nglactar le hidirghabhálacha a mheas trí úsáid a bhaint as sonraí breathnóireachta amháin. Is dóigh linn go bhféadfadh gach duine leas a bhaint dá mba rud é gur eagraigh na príomhghnóthais is radacacha ar leigheas fianaisebhunaithe i dtriail dhúbailte, randamach, smachtbórtáilte, croíbhosca ar an paraisiúit. "

  Scríobh rogha oiriúnach do nuachtán ginearálta léitheoirí, amhail an New York Times , ag argóint i gcoinne fianaise turgnamhach a fhéisiúrú. Samplaí coincréiteacha sonracha a sholáthar. Leid: Féach freisin Deaton (2010) agus Bothwell et al. (2016) .

 17. [ mheán , Éilíonn códú , is fearr liom ] Is féidir meastóirí difríochta i difríochtaí éifeacht cóireála a bheith níos cruinne ná meastóirí difríochta-chiall. Scríobh meabhrán d'innealtóir atá i gceannas ar thástáil A / B ag cuideachta nuálaíoch shóisialta a mhíníonn luach an chur chuige difríochta i difríochtaí le haghaidh turgnamh ar líne a reáchtáil. Ba cheart go gcuimseodh an meamram ráiteas ar an bhfadhb, roinnt intuition faoi na coinníollacha faoina ndéanfaidh an meastóir difríochta i difríocht níos fearr ná an meastóir difríocht-chiall, agus staidéar simplí insamhalta.

 18. [ éasca , is fearr liom ] Bhí Gary Loveman ina ollamh i Scoil Ghnó Harvard sula raibh sé ina Phríomhfheidhmeannach ar Harrah, ceann de na cuideachtaí casino is mó ar domhan. Nuair a bhog sé go Harrah's, chraolaigh Loveman an chuideachta le clár dílseachta cosúil le sreabhadh a bhailigh suimeanna móra sonraí faoi iompar custaiméara. Ar bharr an chórais tomhais i gcónaí, thosaigh an chuideachta ag rith na dturgnaimh. Mar shampla, d'fhéadfadh siad turgnamh a reáchtáil chun éifeacht cúpón a dhéanamh ar oíche óstán saor in aisce do chustaiméirí le patrún cearrbhachais ar leith. Seo mar a thug Loveman cur síos ar thábhacht na turgnamh ar chleachtais laethúla ghnó Harrah:

  "Is cosúil nach gcuireann tú ciapadh do mhná, ní gá duit a ghoid, agus caithfidh tú grúpa rialaithe a bheith agat. Is é seo ceann de na rudaí is féidir leat do phost a chailleadh ag Harrah's-gan reáchtáil grúpa rialaithe. " (Manzi 2012, 146)

  R-phost a scríobh chuig fostaí nua ag míniú cén fáth a cheapann Loveman go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh grúpa rialaithe ann. Ba cheart duit iarracht sampla a chur san áireamh - bíodh sé fíor nó déanta suas le do phointe a léiriú.

 19. [ crua , Éilíonn mata ] Tá sé mar aidhm ag turgnamh nua meastachán a dhéanamh ar éifeacht meabhrúcháin teachtaireachtaí téacs a fháil maidir le glacadh le vacsaíniú. Tá céad agus caoga clinicí, gach ceann acu le 600 othar incháilithe, sásta páirt a ghlacadh. Tá costas seasta de $ 100 ann do gach clinic ar mhaith leat oibriú leis, agus cosnaíonn sé $ 1 i leith gach teachtaireacht téacs ar mhaith leat a sheoladh. Ina theannta sin, déanfaidh aon chlinicí a bhfuil tú ag obair leis an toradh (cibé acu a fuair vacsaíniú duine) saor in aisce. Glac leis go bhfuil buiséad de $ 1,000 agat.

  1. Faoi na coinníollacha a d'fhéadfadh sé níos fearr d'acmhainní a dhíriú ar líon beag clinicí agus faoi na coinníollacha a d'fhéadfadh sé níos fearr iad a scaipeadh níos leithne?
  2. Cad iad na fachtóirí a chinnfeadh an méid éifeacht is lú a bheidh in ann bhrath go hiontaofa le do bhuiséad?
  3. Scríobh meabhrán a mhíníonn na trádálaí sin chuig an bhfreastalaí ionchasach.
 20. [ crua , Éilíonn mata ] Is cúis mhór é fadhb mhór le cúrsaí ar líne: tá go leor mac léinn a thosaíonn cúrsaí ag titim amach. Samhlaigh go bhfuil tú ag obair ar ardán foghlama ar líne, agus tá dearthóir ag an ardán tar éis barra dul chun cinn amhairc a chruthú a cheapann sí le cuidiú le mic léinn a chosc ón gcúrsa. Ba mhaith leat an barra dul chun cinn ar mhic léinn a thástáil i gcúrsa mór ríomhaíochta eolaíochta sóisialta. Tar éis dul i ngleic le haon saincheisteanna eiticiúla a d'fhéadfadh teacht chun cinn sa turgnamh, bíonn imní ort féin agus ar do chomhghleacaithe nach bhféadfadh go leor daltaí an cúrsa chun éifeachtaí an bharra dul chun cinn a bhrath go hiontaofa. Sna ríomhanna seo a leanas, is féidir leat glacadh leis go bhfaighidh leath de na mic léinn an barra dul chun cinn agus ní bheidh leath acu. Ina theannta sin, is féidir leat glacadh leis nach bhfuil aon cur isteach ann. I bhfocail eile, is féidir leat glacadh leis nach bhfuil tionchar ag rannpháirtithe ach amháin an bhfuair siad an chóireáil nó an rialú; ní dhéantar a leithéid de cibé an bhfuair daoine eile an chóireáil nó an rialú (le haghaidh sainmhíniú níos foirmeálta, féach caibidil 8 de Gerber and Green (2012) ). Coinnigh súil ar aon toimhdí breise a dhéanann tú.

  1. Má táthar ag súil go méadóidh an barra dul chun cinn an céatadán mac léinn a chríochnaíonn an rang 1 pointe céatadáin; cad é an méid sampla is gá chun an éifeacht a bhrath go hiontaofa?
  2. Má táthar ag súil go méadóidh an barra dul chun cinn an céatadán de na mic léinn a chríochnaíonn an rang de 10 pointe céatadáin; cad é an méid sampla is gá chun an éifeacht a bhrath go hiontaofa?
  3. Anois, samhlaigh go bhfuil an turgnamh á reáchtáil agat, agus go bhfuil scrúduithe deireanacha déanta ag na scoláirí a chríochnaíodh na hábhair chúrsa go léir. Nuair a dhéanann tú comparáid idir scóir na ndaltaí scrúduithe deiridh a fuair an barra dul chun cinn agus scóir na ndaoine sin nárbh fhéidir leat a fháil, ní mór do mhic léinn nach bhfuair an barra dul chun cinn scóráil níos airde. An chiallaíonn sé seo gur chuir an barra dul chun cinn ba chúis le mic léinn níos lú a fhoghlaim? Cad is féidir leat foghlaim ó na sonraí toraidh seo? (Leid: Féach caibidil 7 de Gerber and Green (2012) )
 21. [ an-deacair , Éilíonn códú , is fearr liom ] Samhlaigh go bhfuil tú ag obair mar eolaí sonraí ag cuideachta ardteicneolaíochta. Iarrann duine éigin ón roinn margaíochta do chabhair chun measúnú a dhéanamh ar thurgnamh go bhfuil siad ag pleanáil chun an tuairisceán ar infheistíocht (ROI) a thomhas le haghaidh feachtais ad ar líne nua. Sainítear ROI mar an brabús glan ón bhfeachtas atá roinnte ag costas an fheachtais. Mar shampla, bheadh ​​ROI de -100% ag feachtas nach raibh aon éifeacht ar dhíolacháin; feachtas ina mbeadh brabúis a ghintear cothrom le costais a mbeadh ROI de 0 acu; agus feachtas ina raibh brabúis a cruthaíodh dúbailte bheadh ​​an ROI de 200% ar an gcostas.

  Sula ndéantar an turgnamh a sheoladh, soláthraíonn an roinn margaíochta an fhaisnéis seo a leanas duit bunaithe ar a gcuid taighde níos luaithe (go deimhin, tá na luachanna seo tipiciúil de na feachtais ad fíor ar líne a tuairiscíodh i Lewis agus Rao (2015) ):

  • Leanann na meándhíolachán in aghaidh an chustaiméara dáileadh log-gnáth le meán $ 7 agus diall caighdeánach de $ 75.
  • Táthar ag súil go bhfeabhsóidh an feachtas $ 0.35 in aghaidh an chustaiméara, rud a fhreagraíonn le méadú ar bhrabús de $ 0.175 in aghaidh an chustaiméara.
  • Is é 200,000 duine méid pleanáilte an turgnaimh: leath sa ghrúpa cóireála agus leath sa ghrúpa rialaithe.
  • Is é costas an fheachtais ná $ 0.14 in aghaidh an rannpháirtí.
  • Is é an ROI a bhfuiltear ag súil leis don fheachtas 25% [ \((0.175 - 0.14)/0.14\) ]. I bhfocail eile, creideann an roinn margaíochta go bhfaighidh an chuideachta $ 25 breise ar bhrabús i leith gach 100 dollar a chaitear ar mhargaíocht.

  Scríobh meabhrán ag meastóireacht ar an turgnamh atá beartaithe. Ba chóir do do mheabhrán fianaise a úsáid ó insamhalta a chruthaíonn tú, agus ba cheart dó dul i ngleic le dhá mhórcheist: (1) Ar mhaith leat a mholadh go ndéanfaí an turgnamh seo a sheoladh mar a bhí beartaithe? Más amhlaidh, cén fáth? Mura bhfuil, cén fáth nach bhfuil? Bí cinnte go bhfuil tú soiléir faoi na critéir atá á úsáid agat chun an cinneadh seo a dhéanamh. (2) Cén méid sampla a mholfálann tú don turgnamh seo? Arís, déan cinnte go mbeidh tú soiléir faoi na critéir atá á úsáid agat chun an cinneadh seo a dhéanamh.

  Tabharfaidh meabhrán maith aghaidh ar an gcás sonrach seo; ginearálfaidh meabhrán níos fearr ón gcás seo ar bhealach amháin (m.sh., léirigh conas a athraíonn an cinneadh mar fheidhm de mhéid éifeacht an fheachtais); agus cuirfidh meabhrán mór toradh iomlán ginearálta i láthair. Ba chóir do mheabhrán graif a úsáid chun cabhrú le do chuid torthaí a léiriú.

  Seo dhá leideanna. Ar an gcéad dul síos, d'fhéadfadh an roinn margaíochta roinnt eolais gan ghá a thabhairt duit, agus d'fhéadfadh sé go bhféadfadh siad roinnt faisnéise riachtanach a sholáthar duit. Sa dara háit, má tá tú ag úsáid R, a bheith ar an eolas nach n-oibríonn an fheidhm rlnorm () ar an mbealach a bhfuil súil ag go leor daoine.

  Tabharfaidh an ghníomhaíocht seo cleachtas duit le hanailís chumhachta, ag cruthú insamhaltaí, agus cuirfear na torthaí ar fáil le focail agus graif. Ba cheart duit cabhrú leat anailís chumhachta a dhéanamh d'aon chineál turgnimh, ní hamháin turgnaimh a cheapfar chun meastachán a dhéanamh ar an ROI. Glacann an ghníomhaíocht seo go bhfuil roinnt taithí agat le tástáil staidrimh agus le hanailís chumhachta. Mura bhfuil tú eolach ar anailís chumhachta, molaim duit "A Power Primer" a léamh ag Cohen (1992) .

  Bhí an ghníomhaíocht seo spreagtha ag páipéar álainn ag RA Lewis and Rao (2015) , rud a léiríonn go soiléir teorainn staitistiúil bunúsach ar thurgnaimh fiú ollmhór. Bhí a bpáipéar - a raibh an teideal spreagúil "Ar an Neamh-Dhodhéantais ar Thomhas na dTuairiscí ar Fógraíocht" a thúsú - a léiríonn cé chomh deacair is é an tuairisceán ar infheistíocht fógraí ar líne a thomhas, fiú le turgnaimh dhigiteacha a bhaineann le milliúin custaiméirí. Níos ginearálta, léiríonn RA Lewis and Rao (2015) fíricí staidrimh bhunúsach atá tábhachtach go háirithe do thurgnaimh dhigiteach: tá sé deacair meastachán a dhéanamh ar éifeachtaí cóireála beaga ag amidst sonraí toraidh noisy.

 22. [ an-deacair , Éilíonn mata ] An bhfuil an rud céanna leis an gceist roimhe seo, ach, seachas insamhalta, ba cheart duit torthaí anailíseacha a úsáid.

 23. [ an-deacair , Éilíonn mata , Éilíonn códú ] Déan mar an gcéanna leis an gceist roimhe seo, ach úsáid an dá insamhladh agus torthaí anailíseacha.

 24. [ an-deacair , Éilíonn mata , Éilíonn códú ] Samhlaigh gur scríobh tú an meamram a thuairiscítear thuas, agus soláthraíonn duine ón roinn margaíochta aon phíosa eolais nua: tá siad ag súil le 0.4 comhghaol idir díolacháin roimh an turgnamh agus dá éis. Cén chaoi a n-athraíonn sé seo na moltaí i do mheabhrán? (Leid: féach alt 4.6.2 le haghaidh níos mó ar an meastóir difríochta-ar-acmhainn agus an meastóir difríocht i difríochtaí.)

 25. [ crua , Éilíonn mata ] D'fhonn éifeachtacht clár nua cúnaimh fostaíochta bunaithe ar an ngréasán a mheas, rinne ollscoil triail rialaithe randamach i measc 10,000 mac léinn ag dul isteach i mbliain dheireanach na scoile. Cuireadh síntiús saor in aisce le faisnéis iontrála ar leith trí chuireadh ríomhphoist eisiach chuig 5,000 de na mic léinn a roghnaíodh go randamach, agus bhí na 5,000 mac léinn eile sa ghrúpa rialaithe agus ní raibh síntiús acu. Dhá mhí dhéag ina dhiaidh sin, léirigh suirbhé leanúnach (gan aon neamhspleáchas) go raibh 70% de na scoláirí fostaithe lánaimseartha sa réimse roghnaithe acu (boird 4.6) sna grúpaí cóireála agus rialaithe araon. Dá bhrí sin, dhealraigh sé nach raibh aon éifeacht ag an tseirbhís gréasáin.

  Bhreathnaigh eolaí sonraí cliste san ollscoil, áfach, ar na sonraí beagán níos dlúithe agus fuair sé amach nach raibh ach 20% de na daltaí sa ghrúpa cóireála logáilte isteach sa chuntas riamh tar éis dóibh an ríomhphost a fháil. Ina theannta sin, agus beagán ionadh, i measc na ndaoine a rinne logáil isteach sa láithreán gréasáin, ní raibh ach 60% fostaithe lánaimseartha faighte acu sa réimse roghnaithe, a bhí níos ísle ná an ráta do dhaoine nach raibh logáil isteach agus níos ísle ná an ráta do dhaoine sa riocht rialaithe (tábla 4.7).

  1. Míniú a thabhairt ar cad a tharla.
  2. Cad iad bealaí éagsúla chun éifeacht na cóireála sa turgnamh seo a ríomh?
  3. Mar gheall ar an toradh seo, ba chóir don tseirbhís seo a sholáthar do gach mac léinn? Díreach a bheith soiléir, ní ceist í seo le freagra simplí.
  4. Cad ba chóir dóibh a dhéanamh ina dhiaidh sin?

  Leid: Téann an cheist seo thar an ábhar atá clúdaithe sa chaibidil seo, ach tugann sé faoi shaincheisteanna a bhaineann le turgnaimh. Tugtar dearadh spreagadh ar an gcineál seo de dhearadh turgnamhach uaireanta toisc go spreagtar rannpháirtithe sa chóireáil. Is sampla é seo an rud a dtugtar neamhchomhlíonadh aon-thaobhach (féach caibidil 5 de Gerber and Green (2012) ).

 26. [ crua ] Tar éis tuilleadh scrúdaithe, d'éirigh sé amach go raibh an turgnamh a thuairiscítear sa cheist roimhe seo níos casta fós. D'éirigh sé amach go n-íocfadh 10% de na daoine sa ghrúpa rialaithe rochtain ar an tseirbhís, agus tháinig deireadh le ráta fostaíochta de 65% (tábla 4.8).

  1. Scríobh ríomhphost ag achoimre ar an méid a cheapann tú a tharlaíonn agus cúrsa gníomhaíochta a mholadh.

  Leid: Téann an cheist seo thar an ábhar atá clúdaithe sa chaibidil seo, ach tugann sé faoi shaincheisteanna a bhaineann le turgnaimh. Is sampla é seo an rud ar a dtugtar neamhchomhlíonadh dhá thaobh (féach caibidil 6 de Gerber and Green (2012) ).

Tábla 4.6: Amharc Simplí ar Sonraí ón Turgnamh Seirbhísí Gairme
Grúpa Méid Ráta fostaíochta
Deonaíodh rochtain ar an láithreán gréasáin 5,000 70%
Níor tugadh rochtain ar an láithreán gréasáin 5,000 70%
Tábla 4.7: Níos Mó Amharc Comhlánaithe ar Sonraí ón Trialach Seirbhísí Gairme
Grúpa Méid Ráta fostaíochta
Deonaíodh rochtain ar an láithreán gréasáin agus logáilte isteach 1,000 60%
Deonaíodh rochtain ar an láithreán gréasáin agus ní logáil isteach riamh 4,000 72.5%
Níor tugadh rochtain ar an láithreán gréasáin 5,000 70%
Tábla 4.8: Amharc Iomlán ar Sonraí ón Turgnamh Seirbhísí Gairme
Grúpa Méid Ráta fostaíochta
Deonaíodh rochtain ar an láithreán gréasáin agus logáilte isteach 1,000 60%
Deonaíodh rochtain ar an láithreán gréasáin agus ní logáil isteach riamh 4,000 72.5%
Níor tugadh rochtain ar an suíomh gréasáin agus íocadh air 500 65%
Níor tugadh rochtain ar an láithreán gréasáin agus níor íoc as é 4,500 70.56%