gníomhaíochtaí

 • leibhéal deacrachta: éasca éasca , mheán mheán , crua crua , an-deacair an-deacair
 • Éilíonn mata ( Éilíonn mata )
 • éilíonn códú ( Éilíonn códú )
 • bailiú sonraí ( bailiú sonraí )
 • mo rogha ( is fearr liom )
 1. [ crua , Éilíonn mata ] Sa chaibidil, bhí mé an-dearfach maidir le iar-stratification. Mar sin féin, ní fheabhsaíonn sé seo cáilíocht na meastachán i gcónaí. Cuir staid ar fáil i gcás ina bhféadfadh iar-stratification caighdeán na meastachán a laghdú. (Le do thoil, féach Thomsen (1973) .)

 2. [ crua , bailiú sonraí , Éilíonn códú ] Suirbhé neamhchumais a dhearadh agus a sheoladh ar Amazon Meicnical Turk chun a iarraidh faoi úinéireacht gunna agus dearcadh i dtreo rialú na n-arm. Mar sin, is féidir leat do chuid meastachán a chur i gcomparáid leo siúd a eascraíonn as sampla dóchúlachta, cóipeáil téacsanna agus roghanna freagartha díreach ó shuirbhé ardchaighdeáin, mar shampla iad siúd atá á reáchtáil ag an Ionad Taighde Pew.

  1. Cé chomh fada a thógann do shuirbhé? Cé mhéid a chosnaíonn sé? Cén chaoi a ndéanann déimeagrafaicí do sampla comparáid le déimeagrafaic an daonra SAM?
  2. Cad é an meastachán amh ar úinéireacht an gunna ag baint úsáide as do shampla?
  3. Ceart a dhéanamh maidir le neamh-léiriú na sampla a úsáideann tú iar-stratification nó roinnt teicníc eile. Anois, cad é an meastachán ar úinéireacht gunna?
  4. Cén chaoi a gcuireann do chuid meastacháin i gcomparáid leis an meastachán is déanaí ó shampla atá bunaithe ar dóchúlacht? Cad a cheapann tú a mhíníonn na neamhréireachtaí, má tá aon ann?
  5. Déan ceisteanna eile (b) - (d) do dhearcadh i dtreo rialú gunna. Cén chaoi a bhfuil do chuid torthaí difriúil?
 3. [ an-deacair , bailiú sonraí , Éilíonn códú ] Rinne Goel agus comhghleacaithe (2016) 49 ceisteanna dearcúla ilroghnacha a tharraingíodh ón Suirbhé Sóisialta Ginearálta (SSS) agus suirbhéanna a roghnú ag an Ionad Taighde Pew chuig sampla neamhchumais de fhreagróirí a tharraingíodh ó Amazon Mechanical Turk. Choigeartaíodh iad ansin chun neamh-ionadaíocht na sonraí a úsáid iar-stratification bunaithe ar shamhail agus rinne siad comparáid idir na meastacháin choigeartaithe leo siúd ó na suirbhéanna GSS agus Pew bunaithe ar dóchúlacht. Déan an suirbhé céanna ar Amazon Mechanical Turk agus déan iarracht figiúr 2a agus figiúr 2b a mhacasamhlú trí mheastacháin choigeartaithe a mheas i gcomparáid leis na meastacháin ó na babhtaí is déanaí de na suirbhéanna GSS agus Pew. (Féach tábla A2 aguisín don liosta de 49 cheist.)

  1. Déan comparáid idir do chuid torthaí agus na rudaí sin ó Pew agus GSS.
  2. Déan comparáid idir do chuid torthaí leis na suirbhéanna ón suirbhé Meicnic Turk i Goel, Obeng, and Rothschild (2016) .
 4. [ mheán , bailiú sonraí , Éilíonn códú ] Úsáidtear go leor staidéir le bearta féinfhógartha d'úsáid fón póca. Is suíomh suimiúil é seo inar féidir le taighdeoirí iompar féin-thuairiscithe a chur i gcomparáid le hiompar logáilte (féach eg, Boase and Ling (2013) ). Tá dhá iompraíocht choitianta le hiarratas a dhéanamh ag glaoch agus ag téacsáil, agus tá dhá chomhthréimhse ama "inné" agus "le linn na seachtaine seo caite."

  1. Sula ndéanann tú aon sonraí a bhailiú, cé acu de na bearta féin-tuarascála is dóigh leat go bhfuil sé níos cruinne? Cén fáth?
  2. Earraigh cúig do chairde le bheith i do suirbhé. Déan achoimre gearr ar an gcaoi a ndearnadh sampláil ar na cúig chairde seo. An bhféadfadh an nós imeachta samplála seo claonadh sonrach a dhéanamh i do mheastacháin?
  3. Iarr orthu na ceisteanna microsurvey seo a leanas:
  • "Cá mhéad uair a d'úsáid tú d'fhón póca le daoine eile a ghlaoch inné?"
  • "Cá mhéad teachtaireachtaí téacs a sheolann tú inné?"
  • "Cá mhéad uair a d'úsáid tú d'fhón póca le daoine eile a ghairm i rith na seachtaine seo caite?"
  • "Cá mhéad uair a d'úsáid tú d'fhón póca le teachtaireachtaí téacs / SMS a sheoladh nó a fháil sna seacht lá deiridh?"
  1. Nuair a bheidh an microsurvey seo críochnaithe, iarr orthu a gcuid sonraí úsáide a sheiceáil mar atá logáilte ag a bhfón nó ag an soláthraí seirbhíse. Cén chaoi a n-úsáideann an úsáid féin-thuairiscigh le sonraí logála? Cé acu is cruinne, a bhfuil an chuid is mó cruinn?
  2. Anois na sonraí a bhailigh tú leis na sonraí ó dhaoine eile i do rang a chomhcheangal (má tá tú ag déanamh an ghníomhaíocht seo do rang). Leis an tacar sonraí níos mó seo, athuair cuid (d).
 5. [ mheán , bailiú sonraí ] Déanann Schuman agus Presser (1996) mhaíomh go mbeadh dhá chineál ceisteanna le horduithe ceist: ceisteanna páirtaimseartha ina bhfuil dhá cheist ag an leibhéal céanna sainiúlacht (m.sh., rátálacha dhá iarrthóir uachtaránachta); agus ceisteanna lánchóna ina leanann ceist ghinearálta ceist níos sainiúla (m.sh., ag iarraidh "Cé chomh sásta atá tú le do chuid oibre?" ina dhiaidh "Cé chomh sásta atá tú le do shaol?").

  Bíonn dhá chineál d'éifeacht ordú ceist acu ina dhiaidh sin: go dtarlóidh éifeachtaí comhsheasmhachta nuair a thugtar freagraí ar cheist níos déanaí (ná mar a bheadh ​​siad ar shlí eile) dóibh siúd a thugtar do cheist níos luaithe; is féidir na héifeachtaí i gcodarsnacht a bheith ann nuair a bhíonn difríochtaí níos mó idir freagraí ar dhá cheist.

  1. Cruthaigh péire ceisteanna páirtaimseartha a cheapann go mbeidh éifeacht mór ordú ceist agat; péire ceisteanna lán-iomláine a cheapann go mbeidh éifeacht mór ordú agat; agus péire ceisteanna nach dtéann a n-ordú a cheapann tú. Imríonn turgnamh suirbhé ar Amazon Mechanical Turk chun do chuid ceisteanna a thástáil.
  2. Cé chomh mór is a d'fhéadfá a chruthú? An raibh éifeacht comhsheasmhachta nó codarsnachta ann?
  3. Cé chomh mór is a d'fhéadfá a chruthú? An raibh éifeacht comhsheasmhachta nó codarsnachta ann?
  4. An raibh éifeacht ordú ceist ann i do bheirt nuair nach raibh tú ag smaoineamh ar an t-ordú?
 6. [ mheán , bailiú sonraí ] Ag cur le hobair Schuman agus Presser, Moore (2002) déanann sé cur síos ar ghné ar leith d'éifeacht an orduithe ceist: éifeachtaí breiseáin agus iarmhartacha. Cé go ndéantar éifeachtaí comhsheasmhachta agus comhsheasmhachta a tháirgeadh mar thoradh ar mheastóireachtaí na bhfreagróirí maidir leis an dá rud i ndáil lena chéile, déantar éifeachtaí iomadúla agus iarmhartacha nuair a dhéantar na freagróirí níos íogaire don chreatlach níos mó ina bhfuil na ceisteanna ina leith. Léigh Moore (2002) , déan iarracht turgnamh suirbhé a dhearadh agus a reáchtáil ar MTurk chun éifeachtaí breiseáin nó iarmhartacha a léiriú.

 7. [ crua , bailiú sonraí ] Rinne Christopher Antoun agus comhghleacaithe (2015) staidéar i gcomparáid leis na samplaí áise a fuarthas ó cheithre fhoinse earcaíochta éagsúla ar líne: MTurk, Craigslist, Google AdWords agus Facebook. Suirbhé simplí a dhearadh agus rannpháirtithe a earcú trí fhoinsí earcaíochta éagsúla ar líne ar a laghad (is féidir na foinsí seo a bheith difriúil ó na ceithre fhoinse a úsáidtear in Antoun et al. (2015) ).

  1. Déan comparáid idir an costas in aghaidh an earcaíochta i dtéarmaí airgid agus am-idir foinsí éagsúla.
  2. Déan comparáid idir chomhdhéanamh na samplaí a fhaightear ó fhoinsí éagsúla.
  3. Déan comparáid idir chaighdeán na sonraí idir na samplaí. Le haghaidh smaointe faoi conas cáilíocht sonraí a thomhas ó fhreagróirí, féach Schober et al. (2015) .
  4. Cad é an fhoinse is fearr leat? Cén fáth?
 8. [ mheán ] D'fhonn torthaí Reachtas an AE 2016 (ie, Brexit), YouGov-taighde margaidh a bhunú ar an Idirlíon, atá bunaithe ar an Idirlíon, ar phainéal de thart ar 800,000 freagróir sa Ríocht Aontaithe.

  Is féidir cur síos mionsonraithe ar mhúnla staidrimh YouGov a fháil ag https://yougov.co.uk/news/2016/06/21/yougov-referendum-model/. Ag labhairt beag, rinne YouGov vótálaithe scoite i gcineálacha bunaithe ar rogha vótála ginearálta, aois, cáilíochtaí, inscne agus dáta an agallaimh, chomh maith leis an dáilcheantar ina raibh cónaí orthu. Ar dtús, bhain siad úsáid as sonraí a bailíodh ó phainéalóirí YouGov chun meastachán a dhéanamh, i measc na ndaoine a vótáladh, ar líon na ndaoine de gach cineál vótálaí a bhí i gceist chun vóta a chaitheamh. Meas siad go raibh gach cineál vótálaí ag teacht trí úsáid a bhaint as Staidéar Toghcháin na Breataine 2015 (BES), suirbhé aghaidh-le-duine iar-toghcháin, a ndearnadh bailíochtú orthu ó na rollaí toghcháin. Ar deireadh, mheas siad cé mhéad duine a bhí i ngach cineál vótálaí sa toghthóirí, bunaithe ar an Daonáireamh agus an Suirbhé Bliantúil Daonra is déanaí (le faisnéis bhreise ó fhoinsí sonraí eile).

  Trí lá roimh an vóta, léirigh YouGov luaidhe dhá phointe le haghaidh Saoire. Ar an oíche roimh an vótáil, léirigh an vótaíocht go raibh an toradh ró-dhlúth le glaoch (49/51 Fhan). Thuar an staidéar deiridh an lae 48/52 i bhfabhar Forbartha (https://yougov.co.uk/news/2016/06/23/yougov-day-poll/). Go deimhin, chaill an meastachán seo an toradh deiridh (52/48 Saoire) faoi cheithre phointe céatadáin.

  1. Bain úsáid as an gcreat earráide iomlán suirbhé a pléadh sa chaibidil seo chun measúnú a dhéanamh ar an méid a d'fhéadfadh a bheith mícheart.
  2. Mhínigh freagra YouGov tar éis an toghcháin (https://yougov.co.uk/news/2016/06/24/brexit-follows-close-run-campaign/): "Dealraíonn sé seo go mór mar gheall ar an seisiún-rud éigin a ní mór dúinn a rá go léir a bheith ríthábhachtach do thoradh cine den sórt sin a bheadh ​​cothrom cothrom. Bunaíodh ár múnla sealbhóireachta, go páirteach, ar an bhfreagróirí a ndearnadh vótáil ag an olltoghchán deireanach agus go raibh leibhéal na seachtaine os cionn na dtoghchán ginearálta ag cur isteach ar an tsamhail, go háirithe sa Tuaisceart. "An athraíonn sé seo do fhreagra ar chuid (a)?
 9. [ mheán , Éilíonn códú ] Scríobh insamhalta chun gach ceann de na hearráidí ionadaíochta a léiriú i bhfigiúr 3.2.

  1. Cruthaigh staid ina gcuirtear na hearráidí seo ar ceal i ndáiríre.
  2. Cruthaigh cás ina gcuirtear na hearráidí le chéile.
 10. [ an-deacair , Éilíonn códú ] Bhí baint ag taighde Blumenstock agus comhghleacaithe (2015) le múnla foghlama meaisín a fhorbairt a d'fhéadfaí sonraí rianú digiteacha a úsáid chun freagairtí suirbhé a thuar. Anois, tá tú ag iarraidh an rud céanna a thriail le tacar sonraí difriúil. Kosinski, Stillwell, and Graepel (2013) gur féidir le maith le Facebook tréithe agus tréithe aonair a thuar. Is ionadh gur féidir na tuarthaí sin a bheith níos cruinne ná iad siúd a bhaineann le cairde agus le comhghleacaithe (Youyou, Kosinski, and Stillwell 2015) .

  1. Léigh Kosinski, Stillwell, and Graepel (2013) , agus figiúr 2 a mhacasamhlú. Tá a gcuid sonraí ar fáil ag http://mypersonality.org/
  2. Anois, figiúr 3 a mhacasamhlú.
  3. Mar fhocal scoir, déan iarracht a gcuid samhail a dhéanamh ar do shonraí féin Facebook: http://applymagicsauce.com/. Cé chomh maith is a oibríonn sé leatsa?
 11. [ mheán ] Toole et al. (2015) úsáid taifid mionsonraí glaonna (CDRs) ó fhóin phóca chun treochtaí dífhostaíochta comhiomlán a thuar.

  1. Déan comparáid idir an dearadh staidéir ar Toole et al. (2015) le Blumenstock, Cadamuro, and On (2015) .
  2. An gceapann tú gur chóir do CDRanna suirbhéanna traidisiúnta a chur in ionad suirbhéanna traidisiúnta, iad a chomhlánú nó nach n-úsáidfear iad ar fad do lucht déanta an rialtais chun dífhostaíocht a rianú? Cén fáth?
  3. Cén fhianaise a chuirfeadh le chéile ort gur féidir le CDRanna athsholáthar go hiomlán ar bhearta traidisiúnta an ráta dífhostaíochta?